Omstrukturering af sekretariatet

DKF har pr. dd. gennemført en omstrukturering af sekretariatet. Det selvstændige administrationsteam er nedlagt. Administrationsopgaver vil fremover sorterer direkte under direktøren og en række funktioner vil blive outsourcet. Administrationsteamet nedlægges dels fordi det ikke har været muligt at opnå den rationalisering og ledelsesmæssige aflastning der var hensigten med at oprette et selvstændigt team, dels for…