Supplerende aktivitetsplaner for U16 -U18 -U23 sprint landshold

Efter møder med kraftcentre har eliteteamet offentliggjort supplerende aktivitetsplaner for ungdoms landsholdene.  Sæsonen er i hovedtræk beskrevet i årsmagasinet men de 3 trænere og sportschefen har uddybet sæsonplanen lidt. Trænerteamet er: Ungdomslandstræner U16 Kim Wraae Ungdomslandstræner U18 Finn Pape Ungdomslandstræner U23 Finn Larsen Assisterende landstræner/Ungdomslandstræner U23 John Svendsen U16 aktivitetsplaner U18 aktivitetsplaner U23 aktivitetsplaner