Kano- og kajakulykker i 2013

DKF’s sekretariat har i 2013 registreret 11 kano- og kajakrelaterede uheld. På DKF Temadag 2014 blev nedenstående slides vist. Vidste du at……. ………..Dansk Kano og Kajak Forbund har etableret en database til registrering af ulykker og nærved ulykker i sporten. Databasen er et instrument til erfaringsopsamling og er målrettet alle som dyrker kano eller kajak, uanset…