Vagtskifte på World Cuppen

………. nu er vores nye…. World Cup projektleder Ulla Nygaard Pedersen startet, hun skal afløse Jakob Staun, der har sagt ja til en fast stilling som eventmanager i Udvikling Fyn. Det er, som tidligere nævnt, lykkedes at tilknytte Ulla Nygaard Pedersen med kort varsel til at varetage ansvaret for planlægningen i den sidste hektiske fase frem…