Kursus i naturformidling fra kajak

Hermed invitation til DKF´s medlemmer om at komme på spændende kursus, meget billigt. På kurset får du værktøjer til at gennemføre egen tur med naturformidling, drejebog til konkret tur i eget ro-område, netværk med andre naturinteresserede roere, oversigt over oplagte naturfænomener man kan “opdage” på en tur, samt overblik over lovgivning og regler for færdsel…