Medlemsindberetning

Husk at fristen for medlemsindberetning er 31. januar . Det skal ske til Det Centrale Foreningsregister som tæller medlemmer på vegne af DIF, DGI, DFIF, DKF, andre forbund og visse kommuner. Har klubben ikke indberettet medlemmer mister fællesskabet indtægter og klubben stemmeret på årsmødet.