Skitserne af det nye Rostadion på Bagsværd Sø

Den 7. april blev det afsløret af AART Architects A/S skal designe det nye roscenter. Herunder kan man se skitserne fra AART som nu skal videreudvikles til byggeplaner. Der er udarbejdet en meget detaljeret projektplan der løbende vedligeholdes og justeres. Men planerne er i grove træk. Uddybning og justering af baner udføres om vinteren enten over et eller 2 år og tidligst med start i november 2017. Projektering og indhentning af diverse tilladelser i forbindelse med byggeri af nyt roscenter april 2017 – februar 2018 Opførsel af roscenter inkl. genhusning september 2018- februar 2020.