Referat fra bestyrelsesmøde 30. august 2017

30. august holdt DKF’s bestyrelse møde i Aarhus, hvor følgende punkter var til diskussion Behandling af strategi aftale DIF 2018-2022 Refleksion over kajakpolosituation Årsmagasin / Magasin 2018 Principper for budget 2018 Masterplan, nogle hovedtræk Rammer for pilotprojekt for uddannelses i klub. Silkeborg Kajakklub representative retningslinjer. Du kan se referatet her. LINK