Rettelser til DKF’s bestemmelser i gang

Som det fremgår af vores vedtægter, så skal DKF’s bestyrelse løbende foretage en revision af de nationale fælles konkurrencebestemmelser, nationale kaproningsbestemmelser for sprint, nationale kaproningsbestemmelser for maraton, udmærkelser og DKF’s forretningsgang. Dette arbejde er netop gået i gang for i år. Formålet er at bringe bestemmelserne up to date. Arbejdet offentliggøres efter Årsmødet. Der bliver kigget…

Kystlinjen ændrer sig og loven følger med

Regeringen vil ændre loven om kystbeskyttelse, med bl. a. ny kompetencefordeling og kortere sagsbehandlingstider. Friluftsrådet har sendt vores allesammens svar til regeringens høring vedr. kystbeskyttelsesloven. Generelt ønsker organisationerne, at de danske kyster i vid udstrækning bør fastholdes som naturlige uberørte kyster uden tekniske indgreb og at den naturlige kystdynamik bør accepteres langt hen ad vejen. Kystbeskyttelsen…