Har du en god ide til aktiviteter eller faciliteter i naturen? Kom og deltag i dit lokale friluftsråd!

Flere har fået øjnene op for den danske natur og muligheder for friluftsliv udvikles og forbedres løbende i alle kommuner. For at koordinere de forskellige tiltag og give mulighed for at udveksle erfaringer arbejder Friluftsrådet nu på at oprette lokale friluftsråd, hvor alle med en god ide kan deltage og starte en arbejdsgruppe. Hvad er et lokalt Friluftsråd? De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager dig og andre friluftsinteresserede i lokalområdet. De er en stærk gruppe af mennesker, som har et godt netværk på rådhuset, i lokale råd og i lokalområdet. Og det kan du blive en del af. Når vi går sammen, får vi større politisk slagkraft lokalt. Vi kan bedre tale vores sag i kommunen og få de lokale politikere til at lytte. Hvad kan jeg bruge det lokale friluftsråd til? Du får bedre muligheder for at sætte din og de andre klubmedlemmers friluftsprojekt på den kommunale dagsorden og arbejde for det, som du brænder for. Du bliver også en vigtig spiller i et lokalt netværk med andre natur- og friluftsinteresserede, hvor du kan få inspiration og høre om andre spændende projekter – og ikke mindst være med i et fællesskab. Hvem er med i det lokale friluftsråd? Det lokale friluftsråd består af klubber under Dansk Kano og Kajak Forbund, Sejlunionen, Vandrelaug og alle de andre organisationer, som er medlem af Friluftsrådet. Så hvis din klub er med i DKF, har I ret til at være med i de lokale friluftsrådene. Vi orker ikke lange møder…Men her er det let at være med! Du kan være med stort set, som det passer dig. Arbejdet i de lokale friluftsråd skal være fleksibelt, og noget du kan involvere dig i i kortere eller længere perioder i forhold til et konkret emne eller sag, som netop interesserer dig. Hvis du har lyst, har du også mulighed for at blive en del af det mere traditionelle bestyrelsesarbejde, når vi har valg en gang om året på årsmødet. Der er en del af de lokale friluftsråd, der ikke nåede at afholde deres årsmøde (generalforsamling), som de derfor kommer til at afholde efter sommerferien i stedet. Såder vil der være mulighed for at deltage i møderne og høre om netværket. Det kommer der mere ud om, når datoerne bliver fastsat. Vil du høre mere om hvordan du kan føre din klubs projekter ud i livet, kontakt Sara Wæver Hagelund i Friluftsrådet på 24 63 19 23/ skw@friluftsraadet.dk , eller Irene Lauridsen i DKF på 6065 8692/ irene.lauridsen@kano-kajak.dk