Konkurrencekalender 2022 – status

Tidsplan 21/9 Frist for indsendelse af ansøgninger til DKF ́s sekretariat. Snarest herefter udsender DKF ́s sekretariat oversigt over ønsker til alle ansøgere/ bestyrelsesmedlemmet for konkurrence /BE. 21/10 Frist for forslag/ønsker til ændringer sendes til DKF ́s sekretariat. Snarest herefter udsendes det endelige udkast til konkurrencekalender til alle ansøgere samt BE. Indvendinger mod det endelige udkast sendes til DKF sekretariat inden be-mødet i nov/dec. 2/12 BE tager stilling til den endelige konkurrencekalender Efter indstilling fra bestyrelsesmedlemmet for konkurrence tager BE stilling til den endelige konkurrencekalender. Herefter offentliggøres konkurrencekalenderen. Stævneansøgninger, der ikke overholder ovennævnte procedure, vil kun blive optaget på konkurrencekalenderen efter samtykke fra bestyrelsesmedlemmet for konkurrence.