Genopslag: Valg | Årsmøde 2021

Når vi i weekenden den 13-14. november 2021 holder Årsmøde i Horsens, så er der valg til bestyrelsen. På valg er: Næstformand, (Per genopstiller ikke). Bestyrelsesmedlem for konkurrence, (Lau genopstiller) Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø, (Jeppe genopstiller) Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion. (vakant)   DKF’s bestyrelse opfordrer kandidater til at melde sig DKF bestyrelse har fastlagt retningslinjer for god organisationsledelse bl.a. inspireret af DIF “Good governance”. Et initiativ er, at DKF ved hvert årsmøde opslår de poster, der er på valg og opfordrer kandidater til at melde sig. Opslaget suppleres med beskrivelse af de ønskede kvalifikationer. Kandidater skal opfordres til at melde sig og skal have mulighed for at præsenterer sig via forbundets kommunikationskanaler. DKF opfordrer kandidater til at melde sig på forhånd og til at medvirke til at præsenterer sig selv. Kompetencerne vi søger – er udover de generelle kompetencer disse: Næstformand Post Næstformand Beskrivelse i vedtægter Stedfortræder for formanden Uddybende kompetencebeskrivelse Skal være særlig skarp på vision, strategi, implementering og evaluering. (A niveau) Specielt fokus på kommunikation og blik på helhed. (A niveau) Fungerer som sparringspartner for den øvrige bestyrelse. Kunne være forbundets repræsentant i udvalgte sammenhænge.   Bestyrelsesmedlem for konkurrence Post Bestyrelsesmedlem for konkurrence Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker DKF’s nationale konkurrencearbejde, herunder danmarksmesterskaber. Uddybende kompetencebeskrivelse skal kunne kommunikere med og lede frivillige. (A niveau). Der skal derudover være en kano og kajak faglighed på et vist niveau (B niveau) Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø Post Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker DKF’s arbejde med forbedring af faciliteter lokalt, regionalt og nationalt samt sikring af DKF’s adgangsret til rovand og adgangsforhold. Uddybende kompetencebeskrivelse Der er særligt behov for at kunne formidle helheden og diversiteten af kano og kajaksporten (A niveau). Derudover er det vigtigt at kunne arbejde visionært, strategisk og langsigtet (B niveau) samt at kunne arbejde med eksterne relationer på højeste niveau.  (A niveau)   Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion Post Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker DKF’s klub- og motionsarbejde samt ikke-konkurrence aktiviteter. Uddybende kompetencebeskrivelse Skal være velbevandret i foreningslivet og kunne arbejde med relationer i og uden for foreninger. Skal i særlig grad kunne rumme og formidle diversitet. (A niveau)    Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DKF ́s love, regler, reglementer m.v.  Krav til kompetencer hos medlemmer af appeludvalget er beskrevet i DKF’s love.    Post Medlem 1 | til appeludvalget Beskrivelse i vedtægter Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Et medlem kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DKF.   Post Suppleant 1 | til appeludvalget Beskrivelse i vedtægter Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Et medlem kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DKF. Læs mere om de generelle kompetencer her Læs mere på kano-kajak.dk/kompetencer Hør mere Overvejer du at stille op, så kan du høre mere om arbejdet som bestyrelsesmedlem i Dansk Kano og Kajak Forbund ved at kontakte et medlem af DKF’s bestyrelse.