ÅRSMØDET 2023

DKF's BESTYRELSE

inklusiv ansvarsområder

Tom Fauerschou

Formand

DKF’s bestyrelse*

DKF’s administration ift direktør

DIF

Internationalt arbejde ICF/ECA

Overordnede nationale organisationer (f.eks. TD, SEDK)

Presse

I/S Rostadion Bagsværd sø

Fonden Danmarks Rostadion

Claus Bo Svenningsen

Næstformand

Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder*

Bestyrelsessamarbejde / indpisker

Klubudvikling / organisationsformer

Internationale arrangementer

Handicapidræt / paracanoe

Kommunikation (hjemmeside, nyhedsbrev, direct e-mail, kursusportal og webshop).

Digitalisering

Kristian Nielsen

Næstformand

Økonomi*

Fundraising & Kommercielle tiltag

Senioridræt 60+

Skolemedlemskaber

Bevæg dig for livet, kontakt DGI

Kapkanoudvikling

Idrætsforum København 

STRATEGI: Tilbud til den enkelte

Tommas Nielsen

Landshold og elite

Team Danmark

Landshold* / Elitecentre

Kraftcentre

ATK

Paracanoe elite/paralympic

Uddannelse træner

Bedre talentudvikling

Peter Harpsøe Engel

klubaktiviteter og motion

Klub & motionsarbejde*

Strategiproces / fastholdelse af strategi

STRATEGI: Meget mere B&U

Børne & Unge aktiviteter

Flere B&U egnede miljøer

Udvikling inden for nyere bådtyper

Uddannelse, instruktør, EPP

Havkajaksamrådet 

STRATEGI: Faglighed digitalisering optimering

Lau Larsen

konkurrence

DM arrangementer*

Tour de Gudenaa – overdragelse

Nordisk samarbejde

Stævneudvikling*

Forskellige målgrupper (Masters, Ungdom…)

Officialuddannelse og officialgruppen

STRATEGI: Koncepter til klubber

Jeppe Jørgensen

faciliteter og miljø

Faciliteter*

Udvikling af rofaciliteter

Støtte til klubbernes lokale projekter (klubhus, opbevaringsfaciliteter osv.)

Natur & Miljø

Kampagnearbejde med fokus på at udvikle flere aktiviteter i naturen

Udarbejdelse de relevante høringssvar til sager, som vedrører roernes adgang til vandet

Samarbejde med DIF og Friluftsrådet i forbindelse med nationale facilitets- og  miljøsager

Sikkerhed

Kano samråd 

Samarbejde bæredygtighed forbund Sejl & Ro

STRATEGI: DKF tager ansvar

DAGSORDEN

for årsmødet

Dagsordenspunkterne ifølge vedtægterne er fordelt på lørdag og søndag ifølge nedenstående
plan. Den valgte dirigent styrer program og dagsorden.

Mødet kan undervejs suspenderes på tidspunkter valgt af dirigenten.

Lørdag den 25. november
Formanden byder velkommen

A. Valg af dirigent
C. Bestyrelsen aflægger beretning i henhold til §18 og denne sættes til afstemning
E. Formanden orienterer om forbundets planer

Søndag den 26. november
Formanden byder atter velkommen til årsmødet og dørene lukkes.

B. Valg af stemmeudvalg
D. Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og fremlægger
aktuel balance for indeværende år
E. Formanden orienterer om forbundets planer – fortsat fra lørdag
F. Indkomne forslag diskuteres og eventuelle ændringsforslag udformes. Forslag sættes
til afstemning
G. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag
H. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i henhold til budgetforslag
I. Valg i henhold til §13. På valg er derfor i dette ulige år:

a. Næstformand
b. Bestyrelsesmedlem for konkurrence
c. Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø
d. Medlem til appeludvalg
e. Suppleant til appeludvalg
f. Revisor (vælges for et år ad gangen)

J. Eventuelt.

PROGRAM

lørdag

08.30

Ankomst, indskrivning og kaffe/te.

09.05

Velkomst v. formand samt formanden aflægger bestyrelsens mundtlige beretning.

10.00

Workshops 1. runde

Lokale 1

Nyt konkurrencesystem, Racemanager for holdledere

Dette er en praktisk workshop, hvor I får grundig indføring i det nye konkurrencesystem. Vi kommer til at oprette ny roere, vise hvordan man tilmelder sin roere, oprette profiler til sine rorere, med meget mere. Så i er helt klar til næste års stævnesæson. Medbring: Computer/ tablet eller lign, liste over jeres roere, og en masse gå på mod.

Silas Kraul (Udviklingskonsulent)

Lokale 2

Rekruttering og fastholdelse - cross over - hvad er det fælles?

Rekruttering – af nye medlemmer til klubber har mange ansigter. Forskellige aldersgrupper, fastholde de nye, etc. Fastholdelse – fx hen over vinteren.

Vi er nu i gang med tredje omgang Vinterfastholdelse (BDFL). Kom og giv dit bidrag til ”aktivitetsbanken” og få fyldt på din egen konto af gode idet til fastholdelse i din klub. Vi ser også på fastholdelse i det lidt bereder perspektiv – det vi gør hen over året, for vores både nye og gamle medlemmer.

Bjørn Thomsen (Udviklingskonsulent)

Lokale 3

Elitesamarbejdsudvalg? Rekrutteringsvinkel U15-16-17-18.

Vi ser på Elitecenter Øst/Vest og på hvordan man bedst muligt udvikler det unge segment, der vil mere.

Tommas introducerer nogle problemstillinger, som drøftes i grupper. Hvad er fx rekrutteringsvinklen for U15-16-17-18?

Tommas Nielsen (BE)

Lokale 4

Kajakpolo - udvikling af talent og landshold

Tre sammenhængende workshops.

Målgruppe: Alle med interesse for kajakpolo talent- eller landshold. Det kan være forældre, trænere, ledere i klubber, spillere eller andre – det kræver ingen forhåndsviden, blot man vil bidrage til udvikling og ønsker at få mere viden.

1. Hvem er vi, og hvor skal vi hen? I dag og på sigt. – præsentation af deltagerne, de forskellige talent-/landshold samt organisationen bag. – tjek ind med, hvad vi hver især håber at opnå med de 3 workshops. – organisering af dagen

Trine Rold (Kajakpolochef)

Lokale 5

Uddannelsesforum

På denne workshop vil uddannelseskonsulenten og DKF’s bestyrelsesrepræsentant med ansvar for uddannelse fortælle, hvad vi arbejder med og mod. Det handler om det “store billede” på uddannelse i DKF. Fokus for denne workshop er IPP-systemet og den tilknyttede instruktøruddannelse i alle bådtyper under DKF.

Peter Harpsøe Engel (BE) og Morten Ib Juhl Madsen (Uddannelseskonsulent)

Lokale 6 (Plenumsal)

Vær med på digitaliseringsrejsen i DKF - hvor vil vi hen?

Vær med på digitaliseringsrejsen i DKF – hvor vil vi hen?

Du vil i denne workshop blive præsenteret for digitaliseringsplanerne i DKF – hvad er der sket og hvad skal der ske. Vi fortæller, hvordan vi konkret vil komme tættere på medlemmerne med relevante tilbud og hvordan vi vil skabe et univers for medlemmer og andre padleinteresserede. Deltagerne deles herefter op i grupper for at diskutere og komme med input til den videre digitale udvikling i forbundet. Kom og bidrag til den videre rejse! Nina Øverberg (Udviklingschef)

11.30

Pause

12.00

Frokost

13.00

DKF’s planer ved Tom Fauerschou

13.30

Workshops 2. runde

Lokale 1

Nyt konkurrencesystem, Racemanager - for stævnearrangører

Står du og skal lave en konkurrence i 2024? Så skal det selvfølgelig sættes op i Racemanager. Nu kan klubberne selv gøre det. Ergometer, maraton, havneræs eller ocean race. Kom med her og hør om mulighederne og se om det kan passe på jeres setup.

Silas Kraul (Udviklingskonsulent)

Lokale 2

Blå Ambassadører: Grøn omstilling i foreningslivet

Hvordan rammer den grønne omstillingsbølge klubberne? Vi deler viden om de kommende ændringer, som verdensfokus på bæredygtighed vil ‘pådutte’ foreningslivet. Oplæg fra DIF og nyt om konceptet Blå Ambassadører.

Irene Lauridsen (Udviklingskonsulent) Og Kamilla Ryding (Facilitetskonsulent) samt DIF-konsulent.

Lokale 3

Opstart og udvikling af børn og unge-afdeling i klubben

Kom og hør, hvordan du starter en ungdomsafdeling i din klub. Med udgangspunkt i 3 nystartede BU-afdelinger tager vi jer med på deres rejse. Der vil også være tid til debat og videndeling på tværs samt til at stille spørgsmål til trænere og konsulenter fra DKF.

Rasmus Birkkjær Bertelsen og Lærke Høyer (B&U-konsulenter) og klubrepræsentanter

Lokale 4

Kajakpolo - udvikling af talent og landshold 2

Lær af de erfarne: Samtale med 2-3 erfarne landsholdsspillere ud fra spørgsmål fra deltagerne.
Deling af viden og erfaringer smurt med anekdoter fra det virkelige liv som kajakpololandsholdsspiller.

Rundbordssamtaler: Shop rundt ved forskellige borde, hvor der ligger forskellige emner, f.eks. beskrivelser af støttefunktioner til landsholdene og drøft hvordan vi sammen kan forbedre os på området. Opsamling på drøftelserne i plenum – hvad skal der fokuseres på i 3. workshop?

Trine Rold (Kajakpolochef)

Lokale 5

Vær med til udvikle disciplinen turkajak i DKF?

I denne workshop vil vi i samarbejde udvikle disciplinen turkajak. Der vil være gruppearbejde, hvor I får mulighed for at komme med jeres konkrete forslag og diskutere dem med hinanden og med DKF’s repræsentanter.

Peter Harpsøe Engel og Morten Ib Juhl Madsen (Uddannelseskonsulent)

Lokale 6 (Plenumsal)

Når uheldet er ude” - en guide

Hvad gør man hvis man står med en ulykke på hånden – hvem ringer til hvem og hvornår, hvem håndterer pressen, hvem tager sig af dialogen i klubben – debriefing etc. Stefan fra Egå Rosport kommer og fortæller om en case fra ”virkeligheden”. Har du også en case du vil dele med os?

Stefan Mikkelsen, Egå Rosport og Bjørn Thomsen (Udviklingskonsulent)

15.00

Pause

16.00

Workshops 3. runde

Lokale 1

Regnskab 2022 & Budget 2024

Hvor kommer fællesskabets penge fra – og hvor går de hen? Hvem støtter os og er der værdi for pengene?

Kristian Nielsen (BE) og Christian Jacobsen (Direktør)

Lokale 2

Betalt frivillighed?

Er den ægte frivillighed på vej ud, eller er vi på vej mod et nyt frivillighedsbegreb? Overser din klub muligheder for at skaffe flere frivillige? Mød to klubber, som har valgt at gå hver deres vej for at skaffe frivillige.

Ulla Pedersen (Ekspert på frivillighed) og Irene Lauridsen (Udviklingskonsulent)

Lokale 3

Mangler du ideer til at sammensætte din vintertræning for børn og unge?

Vi skal på denne praktiske workshop inspirere hinanden til at skabe nogle fede vintertræninger for vores børn og unge vinteren over

Rasmus Birkkjær Bertelsen og Lærke Høyer (B&U-konsulenter)

Lokale 4

Kajakpolo - udvikling af talent og landshold 3

Fokuseret arbejde med valgte emner fra workshop 2.

Fælles opsamling – har vi nået det, vi håbede på? Aftaler om hvordan vi får arbejdet til at leve videre.

Trine Rold (Kajakpolochef)

Lokale 5

På vandet er vi ens!

Hvordan sikrer vi, at alle kan komme på vandet på en tryg og sikker måde! Hvad skal man være opmærksom på, når man åbner klubben og gerne vil tage imod nye kajakroere med særlige behov. Kom med og få inspiration til, hvordan man kan inkludere forskellige målgrupper i jeres klub.

Silas Kraul (Udviklingskonsulent)

Lokale 6 (Plenumsal)

Livestreaming og SoMe - levende formidling og sund fornuft

AFLYST

Vi har desværre måtte aflyse denne workshop, da der er for få tilmeldte.

17.30

Pause

18.30

Middag og award show

søndag

08.30

Indskrivning, stemmesedler uddeles

09.05

Velkommen v. Formanden

09.05

Generalforsamling

13.00

Frokost

WORKSHOP

beskrivelser

BERETNING

fra bestyrelsen

 

Alt det vi deler og alle dem vi deler med

‘Arbejdsglæde og mental sundhed’ skal sikre DKF’s medlemsklubber optimal sparring og mange spændende aktiviteter i 2024. DKF’s ansatte har været til ‘servicecheck’ og det viser sig, ikke overraskende, at ‘one size does not fit all’.

Det samme gælder vores klubber. Der er rigtigt mange ting, vi er fælles om – det er egentlig derfor, vi er her – koordinering af- og kommunikation om aktiviteter, fælles værktøjer, uddannelse, klubudvikling, etc. Men inden for fællesskabet er vi også meget forskellige og det skal vi – og vil vi – rumme. Vi går, med andre ord, ikke og keder os, og der er brug for alle hænder og kompetencer – og lidt til.

Strategi 2021-2028 har selvfølgelig også i 2023 været rettesnor for arbejdet inden for de seks hovedspor: Koncepter til klubber, Tilbud til den enkelte, Meget mere B&U, Verdens bedste træningsmiljø, DKF tager ansvar samt Faglighed, digitalisering og optimering.

En del tiltag overlapper, så nogle indsatser afspejler sig i målopfyldelse i flere spor, andre er tydeligt afgrænsede – og så er der indsatser, der ikke har et spor, men som skal udføres alligevel, herunder en ikke ringe mængde administration for både bredde og elite.

I nedenstående skema trækker vi de vigtigste årsmål frem – flere af disse er bundet op på vores aftale med DIF (og DGI) og dermed direkte på støttekroner.

   

Årsmål og highlights for vores 6 hovedspor

6 hovedspor

2023 Årsmål

Koncepter til klubber

Bevæg dig for livet (DIF strategi) – herunder:

 • Vinterfastholdelse
 • Paddlers
 • Øge lokale samarbejder med kommuner og andre interessenter
 • Danmark Padler med et mål på 1100 deltagere landet over

Klubudvikling (DIF strategi): 

 • Players First
 • Børnepakken ud i flere klubber, mm

DKF’s Uddannelsessystem – egenfærdighed, instruktør- og træneruddannelser

Tilbud til den enkelte

Uddannelse – egenfærdighed såvel som instruktør- og træneruddannelser. 

Kursusmål ca. 50 udbud

Samlinger og camps – udvalgte mål:

 • Instruktørsamling – 80 deltagere
 • 60+ camp – 30 deltagere
 • Q-camp – 44 deltagere

Meget mere B&U

Årlig vækst på 50 nye børn i DKF-kajakklubber med fast B&U-struktur (DIF strategi)

300 børn prøver / deltager i kajak i diverse aktiviteter i DKF-kajakklubber (DIF strategi)

150 børn prøver / deltager i padleaktiviteter hos eksterne samarbejdspartnere (DIF strategi)

Verdens bedste træningsmiljø

Udvikling af skalerbare træningsmiljøer

Etablering af Elitesamarbejdsgruppen (ES) for øget sparring ved elitearbejde

Styrkelse af træneres og atleters faglige niveau

Reetablering af U-landsholds træningssamlinger med henblik på at mødes på tværs

DKF tager ansvar

2 nye klubber skal tilbyde aktiviteter med naturformidling eller lignende arrangementer til deres medlemmer (DIF strategi)

Implementering af strategi og organisationsstruktur (DIF strategi)

DKF deltager i de relevante fora, hvor faciliteter og adgang til vandet bliver defineret (DIF strategi)

Tilstedeværelse på- og støtte til eksterne events for udsatte grupper. Støtte til lokale tiltag for integration af udsatte grupper i almindeligt klubliv (DIF strategi)

Efteruddannelse af DKF instruktørkorps i forhold til  udsatte grupper gennem mindst én event. Viden om udsatte grupper deles med klubber gennem digitale kampagner (DIF strategi)

Faglighed, digitalisering, optimering

6 instruktører uddannet som undervisere på topniveau 

6 instruktører uddannet som instruktører i mere end en bådtype (DIF strategi)

På baggrund af evaluering udrulles/afvikles konceptet for regionale uddannelsescentre (DIF strategi)

Efteruddannelse: Censorsamling  for undervisere på højeste niveau (DIF strategi)

Analyse af arbejdet med Instruktørkorpset, med henblik på mulig transfer til træneruddannelsen (DIF strategi)

Alle eller mindst 5 klubber kontaktes efter kontaktkonceptet med det formål at flytte klubberne fra ‘excelark’ til digitalisering samt analyse af værdien af  kontaktkonceptet i forhold til at afslutte/ændre eller fortsætte konceptet i 2024 (DIF strategi)

Nye vejledninger til bådtyperne: havkajak, turkajak, fitnesskajak  & surfski (DIF strategi)

Udvikling af én samlende digital platfom

Mål: Lancering af medlemsapp version 0 (WePaddle – OnBoard)

Formidling af glæden ved udøvelsen af padlesporten.

Mål: Lancering af online magasin “Magasinet Kano – Kajak – Sup”

Udvikling af nyhedsformidling på alle platforme

Mål for både nyhedsbreve (alle medlemmer) og klubmail (bestyrelser): 12 årlige udgivelser

Udvikling af Instagram platform

Implementering af nyt stævnesystem (Racemanager)

 

I det følgende ser vi på, hvordan der i 2023 har været arbejdet hen imod disse mål. Først et kort overblik, siden kan I dykke ned i de enkelte områder.

Børn og Unge
Først og fremmest er der fokus på børn og unge – hvis vi ikke får fat i dem, så går det os, som det gik dinosaurerne. Og det brænder her – vi har dem ikke, børnene, men der har været flere succesfulde arrangementer i 2023 – bl.a. for at få flere unge trænere på banen. Der arbejdes derudover med Børnepakken i 11 klubber nu. Vi ser også på træneruddannelsen niveau 1 for at tilpasse til B&U-formål.

DKF tager ansvar
Dette strategispor spænder meget vidt. DKF arrangerer fx store nationale og internationale stævner, bl.a. VM i maraton (Jels) og arbejder samtidig for at få alle på vandet under parolen ‘På vandet er vi alle lige’. Hør også om dette på årets årsmøde.

Uddannelse og kurser
Uddannelse er en hjørnesten i forbundets arbejde. Med et højere og højere uddannelsesniveau i klubberne overordnet set, er der nu stort fokus på at tydeliggøre og opdatere normer og beskrivelser, på at gøre nogle veje gennem uddannelsessystemet lidt lettere, samt på at støttet discipliner, der trænger til det. Hør også mere om det på årsmødet.

Konkurrencer
Danske konkurrencemindede kano- og kajakroere ligger ikke på den lade side – ligesom arrangørerne af stævnerne heller ikke gør det. Læs nedenfor om alle de mange spændende konkurrencer og veltilrettelagte stævner og løb i hele landet inden for en lang række af forbundets discipliner, som har været afviklet i 2023. Læs bl.a. en spændende beretning fra Danmarksturneringen i kajakpolo. I alle tilfælde har de frivillige trukket et kæmpe læs.

Landshold og elite og internationale resultater
Der er ved at komme styr på den organisation, som skal sikre mange danske medaljer fremover – ikke mindst satses der på OL i Paris 2024. Sportschefen, Torben Koue, blev kastet ud på dybt vand fra dag ét i foråret, hvor udtagelsesarbejdet allerede var godt i gang. Nu har det udmøntet sig i seks kvotepladser til OL.

Digitalisering og kommunikation
Den nye medlems-app ‘WePaddle – Onboard’, så dagens lys i 2023. Den rummer erstatningen for IPP-kortet og fyldes løbende ud med anden kano/kajakfaglig funktionalitet. Også det nye online Magasin – Kano, Kajak, Sup kom til i 2023 mens diverse nyhedsbreve og -platforme blev piftet op. Formidlingen af alle vores aktiviteter rykker helt ud i krogene.

Miljø og faciliteter
DKF har fortsat et givtigt samarbejde med DS og DFfR, som hjælper klubberne i deres arbejde med adgang til vand, faciliteter og grøn omstilling. I år har der bl.a. været fokus på de Blå Ambassadører – et netværk af over 100 roere/sejlere, der fokuserer på miljø og adgang til vand.

Sikkerhed
På sikkerhedsområdet arbejdes der bl.a. sammen med Søsportens Sikkerhedsråd, især med kampagner, der skal bidrage til at styrke sikkerheden til søs, uanset om man padler i en kajak eller sejler i en stor motorbåd. Som led i dette arbejde bliver der også løbende ført statistik over ulykker, der involverer alle på vandet, så nye initiativer og tiltag kan udarbejdes og igangsættes på et faktuelt grundlag.

BDFL
Bevæg dig for livet er gået ind i fase 3, der ophører med udgangen af 2024. Fokus er nu mindre på organisering, og mere på aktivitet og forankring derude, hvor det skal batte. Medlemstallene fra 2022, viste desværre en nedgang i forhold til tidligere medlemstal, så det er også tid til evaluering. Hvilke indsatser virker og skal med videre og hvilke ikke?

Idrætspolitik
Krigen i Ukraine har påvirket det internationale arbejde betragteligt i 2023. De nordiske lande står holdningsmæssigt sammen ifht at udelukke russiske atleter fra stævner, men har ikke vundet gehør hele vejen rundt i det internationale felt. På positivsiden har DKF til gengæld fået deltagere med i fire ECA-arbejdsgrupper, der skal arbejde med udvikling på forskellige områder inden for sporten.

Økonomi
Regnskabet for 2022 er samlet set at betragte som tilfredsstillende, idet afvigelsen ifht det budgetterede resultat er minimal (-13 t. kr.). Det er dog en løbende opgave at holde udgifter og indtægter i balance, hvorfor der i 2023 har måttet tages nogle beslutninger om besparelser på forskellige aktiviteter. Ligeledes er der igangsat et arbejde med at tilpasse et 2024 budget, der er realistisk. 2024 bliver i øvrigt et år uden store events, hvilket vil afspejle sig i en markant lavere omsætning end de tre foregående år.

Læs mere om de enkelte områder på de følgende sider.

Beretningen | Børn og unge

 

Aktiviteterne, der er beskrevet i dette afsnit, understøtter især vores mål under strategiens
Spor 3: Meget mere B & U. Initiativerne understøtter både breddesporten under DKF, men
også vores fokus på træning og elite og dermed Spor 4: Verdens bedste træningsmiljø.


Ungetrænere
– DKF har et fokus på at få flere unge roer som børn- og ungetrænere, derfor afholdt vi med
stor succes en Trænercamp d. 10.-11.juni med 22 tilmeldte deltagere. Alle deltagerne gik
hjem med en træner 1 og instruktør 1 uddannelse.
– Samling for ungetrænere d. 28. august. Formålet er at fastholde de unge i et netværk,
hvor de kan inspirere hinanden.
– På vegne af de unges eget initiativ afholdes træner-2 i efteråret 2023.


Uddannelse
– Det undersøges hvordan træner 1 uddannelsen kan forbedres i forhold til B&U arbejde.


Det gode idrætsmiljø
– For at sikre det gode idrætsmiljø for børn og unge er der afholdt 2 trænersamlinger. Én
med fokus på at skabe et motiverende idrætsmiljø og én med fokus på at sikre en god
vintersæson med motiverende træning.


Børnepakken
– Videre arbejde med Børnepakken tæller nu 11 klubber, og har god succes med
rekruttering i de første tilmeldte klubber.


Øget fokus på institutioner og eksterne samarbejdspartnere
– Samarbejde med Det Maritime Ungdomshus(DMU), og klubber fra Amager, Neptun,
Sundby og Dragør. DMU gør brug af lokale klubber i deres tilbud til de unge.
– Pilotprojekt med Kayak Republic i forhold til børnehold og skolesamarbejde.
– Skolen i Sydhavn; alle idrætslærere skal på sup- og kajakkursus (Kajakhotellet). Planen er
at de skal blive instruktører til efteråret med håb om inddragelse i undervisningen.
– B&U-konsulenten deltog som oplægsholder ved Idrætslærernes Forum.
– Samarbejde med skoleklasser i Vejen kommune efter VM i Jels, 25 skoleklasser var på
besøg i løbet af VM ugen. Outdoor connection, DKF og Vejen kommune arbejder på et
opsamlingsarbejde heraf.


Stævner
– 5 PaddleBattle Cups blev afholdt i Holstebro, Vejle, Hellerup, Vallensbæk og Esrum Sø
med 130 unge roer. De dystede på 1000m/2000m, k2 mix, og 4x200m mix stafet.
– Der blev afholdt DM i kajakpolo for efterskoler med 4 skoler og ca 150 elever.


Camps
– Sommer- og vinter camp i Skanderborg og Lyngby, er sat i værk som koncept, og blev
afviklet for landets ungdomsklubber. Koncepterne fortsætter i 2024.


DIF B&U netværk
– Bestyrelsesmedlemmerne Tommas Nielsen (Landshold & Elite) og Peter Harpsøe Engel
B&U mm.) har gennem 2023 deltaget i DIF’s B&U netværk, hvor udvikling og udfordringer
på B&U området drøftes på tværs af idrætsgrene og bl.a. med afsæt i DIFs store satsning
Fremtidens Idræt for Børn og Unge. Herfra hentes og gives en masse og god inspiration.

Beretningen | DKF tager ansvar

 


Strategiområdet ‘DKF tager ansvar’ dækker over mange forskellige indsatser inden for bl.a.
miljø og klima samt socialt og sportsligt ansvar. Derfor kan du med fordel, i tillæg til dette
afsnit, også læse afsnittene under Miljø og faciliteter.


Mesterskaber på dansk grund
For at kunne deltage i mesterskaber internationalt må en national organisation også bidrage.

I år tog DKF ansvar og bidrog med VM2023 i Kano og Kajak Maraton. I syv dage i
august/september lagde Jels Sø i Vejen Kommune vand til VM i Kano og Kajak Maraton. Det blev en fantastisk afslutning på en periode, hvor vi tre år i træk har haft internationale
kano/kajak events i Danmark. Mere end 400 ‘masterspadlere’ lagde ud med spændende løb mandag/tirsdag. Herefter fulgte ca. 20 para-atleter onsdag. Hvorefter VM for junior/U23/senior sluttede af med knap 400 atleter, som i 4 dage konkurrerede i både korte og traditionelle maratondistancer. Vi gisner om ca. 5.000 tilskuere i løbet af eventet.

Rammerne for dette års VM var i vikingernes tegn med både vikingelege og vikingemarked. Dagligt var kommunens udskolingsklasser forbi til læring om både kano/kajak/sup, bæredygtighed og vikingelege. Eventet blev rost fra mange sider for både det sportslige set-up
og hele side-eventområdet. Det internationale forbund udtrykte også deres oprigtige glæde for eventet. Dansk Kano og Kajak Forbund er derudover meget stolt over de flotte sportslige danske resultater.

I 2027 byder vi atter velkommen til VM i Kano og Kajak Maraton – denne gang i Silkeborg.

Danske Mesterskaber i de lidt mindre discipliner
I 2023 er der blevet arrangeret Danske Mesterskaber i Havkajak Rul, Havkajak Teknik, Ocean Race, samt Surfkajak og for første gang blev der holdt DM i Surf for Havkajak.


Parasport
I 2023 havde vi to paraatleter med til EM i Sprint og til VM i maraton.

Til para EM i Montemor, Portugal havde Frederik Søndergaard debut, hvor han
repræsenterede Danmark for første gang.

Senere på året til VM i Maraton i Jels var både Frederik Søndergaard og Timo Lonsdale til
start. Det resulterede i 2 flotte løb og 2 flotte danske VM medaljer. Fredrik kæmpede længe
med om sølvet men måtte til sidst tage til takke med en flot bronzemedajle i KL2 klassen,
mens Timo knuste al modstand og vandt guld i open class.

Kano og kajak for Alle
Vi har som året går på hæld fået kr. 100.000 fra Spar Nord fonden til projektet, På vandet er vi ens, som skal forsøge at gøre kajak tilgængelig for så mange som muligt. Målet er at
efteruddanne vores instruktører, samt lave en oplysningskampagne for, hvordan vi bedst kan tage imod personer med særlige behov på en tryg og sikker måde i vores klubber, sådan at vi kan dele vores fantastiske sport og foreningsliv med så mange som overhovedet muligt.

Der sker allerede ekstremt meget ude i klubberne (som vi meget gerne vil høre om, så vi kan dele de gode historier), men her er nogle af de indsatser, vi har haft fingrene i:

 • Opstart af indsats i Kolding for psykisk udviklingshæmmede.
 • Støtte til Copenhagen Dragon Abreast i forbindelse med at fundraise til en ny Dragebåd
 • Samarbejde med Videnscenter om Handicap.
 • Samarbejde med Kim Sønderbek, der laver camps og ture for synshandicappede
  kajakroere.

Soldaterprojektet
Igennem vores arbejde med DIF’s soldaterprojekt har vi etableret 3 safezoner (I Lejre, Nyborg og Aalborg) hvor veteraner kan komme ned og være en del af kajaksporten. Vi arbejder på løbende at få flere klubber og kommuner med i projektet, så vi kan hjælpe endnu flere i denne gruppe til at blive en aktiv del i foreningslivet.


Støt Brysterne og Kuglerne
Flere klubber, på tværs af landet, har også i 2023 gennem kano- og kajakløb i forbindelse med Lyserød Lørdag samlet ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde for at bekæmpe brystkræft. De forskellige arrangementer har deres eget set-up – nogle steder er det kun kvinder, der ror, andre steder kan alle være med til at støtte. I 2023 arrangerer Kano- og Kajakklubben Nord endvidere igen Støt Kuglerne, hvor det indsamlede beløb går til bekæmpelsen af testikelkræft.

Beretningen | Uddannelse

 

Uddannelse er ikke et selvstændigt punkt i vores strategi. Den fortsatte udvikling og understøttelse af DKFs uddannelsesstruktur er imidlertid helt central for den kvalitet, vi tilbyder vores medlemmer, hvad enten det er egenfærdigheder (IPP), instruktør- eller træneruddannelser. Uddannelse er også et vigtigt omdrejningspunkt for vores samarbejde med eksterne udbydere, ligesom sikkerhed er en integreret del af vores uddannelser. Aktiviteterne på dette område understøtter derfor på tværs og på forskellig måde alle seks spor i vores strategi.

Succesfuld instruktør- og censorsamling
28. – 30. april var Kerteminde Kajakklub endnu en gang vært for endnu en succesfuld og helt udsolgt instruktørsamling. 80 pladser blev revet væk på et par dage!
I løbet af weekenden udveksles og udvikles masser af ideer, viden og erfaring, som instruktørerne tager med tilbage til klubberne. Instruktørsamlingen omfatter alle bådtyper under DKF.

Nye muligheder for udvidelse af instruktørlicens mellem bådtyper
For at gøre det lettere for instruktører inden for en bådtype også at blive instruktør i en anden bådtype, er der lavet en række lempelser på kravene. Dermed bliver det nemmere for klubberne at få instruktører på de områder, hvor der mangler, men selvfølgelig uden, at der slækkes på kravene til kvalifikationer. For digitale læsere se mere her:
https://www.kano-kajak.dk/udvidelse-af-instruktoerlicens/

Klare retningslinjer for anerkendelse af andre uddannelser
Det er blevet mere entydigt beskrevet, i hvilken grad og hvordan, det er muligt at få anerkendt anden uddannelse i forhold til IPP-systemet og de tilknyttede instruktørniveauer. Det gælder f.eks. træner- og instruktøruddannelser fra før 2007, og egenfærdighedsniveauer opnået på kurser i udlandet. For digitale læsere se mere her:
https://www.kano-kajak.dk/uddannelse-3/instruktoruddannelse/anerkendelse-sidestilling-af-suddannelse/

Beskrevet følordning for instruktører
Arbejdsgangen for følordningen for instruktører er nu blevet beskrevet, så det er klart, hvordan en obligatorisk, gennemført følordning bliver godkendt (hvem skal gøre hvad), og hvilke særlige vilkår, der gælder for udbetaling af løn til føl. For digitale læsere se mere her:
https://www.kano-kajak.dk/foelordning/

Opdatering af træneruddannelserne
En gruppe er gået i gang med at evaluere træneruddannelserne, med fokus på at gøre dem tidssvarende. Første fokus er Træner 1 uddannelsen, som skal have et større fokus på rollen som hjælpetræner, med fokus på træning af B&U. Dernæst vil arbejdet fortsætte med Træner 2+3, for at sikre de bedst mulige kompetencer for vores trænere, i tråd med strategien og ønsket om “verdens bedste træningsmiljø”.

Godt og tæt samarbejde med DKF’s udbydere
I løbet af året har DKF haft et fremragende og tæt samarbejde med vores udbydere. Vores to vellykkede onlinemøder er med til at styrke dialogen mellem DKF og vores udbydere. Første møde ligger altid før sæsonstart, hvor vi har mulighed for at tage nogle ting på forkant, og andet møde ligger midt i sæsonen. Den 10. november har vi sidste møde, som er fysisk og en evaluering af sæsonen.

Nordisk samarbejde om uddannelse
Vi er indgået i et netværk med de nordiske lande (Norge, Sverige og Finland), hvor vi har temamøder omkring landenes uddannelser. Vi har blandt andet kigget på forholdet mellem køn og antallet, som uddanner sig i IPP-systemet. Der lærte vi bl.a., at det er vigtigt at vores medlemmer opdatere deres oplysninger i iPaddle, så vi kender deres køn og kan tolke data rigtigt.

EPP samarbejde – fortsat udvikling af EPP-normer
Det fortsatte EPP-samarbejde trives efter et vellykket ‘core group’ møde i Oslo i starten af marts. Vi fortsætter vores engagement i implementeringen af SUP i EPP.

Arbejde med surfski normer og vejledning
Surfski-udviklingen fortsætter med tre primære fokusområder. Først og fremmest vil vi udvikle normerne og vejledningerne for surfski. Derudover arbejder vi på at udbrede surfski i DKF klubber, så flere kan få adgang til denne spændende aktivitet. Endelig satser vi på at øge konkurrenceelementet ved at fremme surfski- og ocean race-begivenheder, der vil bringe entusiaster sammen til spændende udfordringer og konkurrencer.

Beretningen | Kurser og udstedte licenser – antal

 

     

Kurser 2023* sammenlignet med 2022 pr. 1. oktober

DKF

Udd. centre

Klubkurser

Eksterne

Total

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Udbudte

22

31

13

16

35

39

123

76

193

162

Afviklede

15

20

8

16

30

30

120

75

173

141

Aflyste

7

11

5

0

5

9

3

1

20

21

 

 

Licenser 2023 sammenlignet med 2022 pr. 1. oktober

Licenstyper

2022

2023

Egenfærdighed

4521

4093

Instruktører

718

544

Trænere

23

49

Deltagelse i kurser

47

44

I alt

5309

4730

Fordelt på bådtyper

2022

2023

Turkajak

996

893

Havkajak

3527

3155

Kapkajak

153

224

SUP

257

141

Surfski

100

150

Kano

276

157

Surfkajak

0

0

Fos

0

10

I alt

5309

4730

Egenfærdighedslicenser (alle bådtyper)

2022

2023

IPP1

230

172

IPP2

4426

3708

IPP3

296

194

IPP4

26

18

IPP5

7

1

I alt

4985

4093

Instruktørlicenser (alle bådtyper)

2022

2023

Instruktør 1

539

355

Instruktør 2

236

184

Instruktør 3

22

5

Deltagelse i instruktørkursus

51

44

I alt

848

588

Beretningen | Konkurrencer

 

Så er vi igen fremme ved den tid, hvor vi kan se tilbage på en lang og indholdsrig konkurrence sæson. Med nogen skepsis må vi nok engang konstatere fald i deltagerantal, generelt i alle aktiviteter. Vi ved ikke, om det stadig skyldtes eftervirkninger fra Corona-tiden. Under alle omstændigheder var der mange spændende møder på vandet.

DM Ergometer
Rødovre Centrum lagde nok engang lokaler til rådighed for årets Ergometer DM i januar.
Mesterskaberne havde deltagelse af 142 aktive atleter fra 22 klubber, og under de godt 72 arrangerede løb blev der sat nogle nye rekorder.
Et evigt tilbagevendende spørgsmål presser sig på – da flere atleter blandt vores nordiske venner meget gerne vil deltage. Det kunne blive muligt, hvis vi vil tillade dette – evt. i forbindelse med 25 års jubilæumsstævne i 2024?

CPH Spring Regatta
For andet år i træk var DKF selv vært for CPH 2023 i april måned – og rigtig flot og godt understøttet af 36 aktive og frivillige officials, hjælpere og Lyngby Kanoklub tilbage på banen med varetagelse af salgsbod og forplejning.

At regattaen var et led i landenes OL forberedelse betød et rekordstort deltagerantal med 276 atleter fra alle de fire nordiske lande, og med rigtig mange spændende tætte opgør i de 228 løb, som blev afholdt.

DM Ocean Race
DM Ocean Race blev afholdt den 25 juni, med Nibe Roklub som værter.
Mesterskaberne var en del af DIF DM-ugen og Nibe Roklub havde god gavn heraf – hvilket bl.a. betød god lokal opbakning. Derudover bakkede Aalborg Events arrangementet op med lidt økonomisk støtte. Resten blev finansieret af private sponsorer, som klubben var ude og hente sponsorater hjem fra. Der var deltagelse af godt 60 deltagere fra 15 klubber, dog desværre med kun få aktive repræsenteret fra Østdanmark, sikkert pga afstanden til Nordjylland og at der desværre ikke var ret meget vind på dagen.

Vi fik bl.a. nogle af danmarks dygtigste kajakroere fra Silkeborg med til arrangementet, herunder vores verdensmester i maraton, Mads Brandt Pedersen, som også stak af med guldet i SS-1 surfski.

Der var stor opbakning fra klub og lokalbefolkningen til arrangementet og vi fik rigtig meget ros og god feedback fra deltagerne. Mht DIF og DM ugen kom vi meget sent i gang, hvilket betød at arrangementet ikke rigtig fik nogen mediemæssig opmærksomhed fra DIF.

Dette har vi drøftet med DIF, som er med på at gøre det meget bedre næste år i Herning, såfremt DKF byder ind med et arrangement.

DM Maraton 2023
DM Maraton var i år lagt i hænderne på Hvidovre Kajakklub – til afholdelse i august måned. Der har været rigtig god dialog med klubben omkring forberedelserne m.m.
Til mesterskaberne var der tilmeldt 192 aktive atleter – fra 35 klubber – som et forsøg og ønske udskrev vi løb for turbåde i håb om, at flere ville stille op. Dette lykkedes kun delvis og skabte lidt forvirring om, hvilken disciplin/klasse den enkelte atlet hørte hjemme i.

Desværre var mesterskaberne også udsat for dårligt vejr fredag og lørdag, hvilket betød stort mandefald, omlægning eller forkortelse af banerne, så der var nok at se til for officials og følgebåde.

Trods disse udfordringer kunne Hvidovre Kajakklub trods alt se tilbage på et fint arrangement.

DM Sprint 2023
Med Regatta Gladsaxe som arrangør blev DM sprint afholdt den 15. – 17. september med godt 270 aktive fra 25 klubber. I løbet af de tre dage blev der afholdt 237 løb med flere spændende opgør.

Vanen tro var der godt tjek på alle forberedelser – officials – løbsafvikling m.m. og alle konkurrencedagene forløb perfekt og uden større udfordringer – dog med et lille “minus” søndag eftermiddag grundet manglende information om udlægning af de lange baner, som skabte noget røre og utilfredshed blandt atleter og holdledere.

Vort nye stævneprogram blev testet, med hæderligt resultat, og vi afventer nu en evaluering heraf – EN KÆMPE STOR TAK TIL PEDE – som stred med tilmeldinger – tidsplan m.m. – under sin selvvalgte “orlovsperiode” for at få det hele sat op !!!

Regatta Gladsaxe kan se tilbage på et rigtigt flot arrangement af DM Sprint 2023.

Dansprint Maraton Cup
DMC 2023 havde afslutning ved Mølleåens Blå Bånd den 23 september, hvor vi kan se tilbage på en DMC Cup med tætte opgør i de forskellige klasser, dog med faldende deltagerantal.
Vanen tro var der uddeling af medaljer – præmiechecks til de vindere, som var til stede.
Ikke uddelte priser vil blive udleveret ved årsmødet eller tilsendt de respektive vindere.

Official Gruppen
Official Gruppen har afholdt to møder i sæsonen – et forberedende og et evalueringsmøde
for sæsonen 2023. Vi kan se tilbage på en sæson med mange opgaver for udvalgets medlemmer i både ind- og udland.

Videre har gruppen behandlet forskellige spørgsmål til nye discipliner, regelændringer og afholdt officialkursus med 8 deltagere. Efterfølgende indstilles en aktiv atlet til hæder og ære for god sportslig optræden under DM maraton, hvor der i en “nødsituation” blev ydet makkerhjælp. Der blev også givet forslag til ny aktivitet i forbindelse med DIF DM-uge 2024. Og sidst men ikke mindst lagt en plan for danske ITO i 2024, hvor der i første omgang indstilles Per Spejder som ITO til både OL samt Para-OL 2024.

DM i havkajak – Rul
Blev afholdt af Københavns Kajakklub på en perfekt sommerdag i august. Endnu engang kom der en delegation fra Sverige, der for anden gang var med. De skulle senere på året selv arrangere deres eget nationale mesterskab og have fundet inspiration i den måde, vi har organiseret konkurrencen på. Desuden blev der sat point rekord da Ida Nielsen satte et stort set perfekt program sammen og endte med en pointscore, som vi ikke tidligere har set!

DM i Havkajak – Teknik
Blev afholdt i Brøndby Kajakklub og arrangementet blev flyttet fra normalt at ligge i august til i år at ligge i juni på grund af vandkvaliteten. Stævnet var en stor succes, og der var en hel dag med masser af action og leg på vandet.

DM i Surfkajak
Skulle have været afholdt d. 28.-29. oktober, men er blevet aflyst på grund af manglende bølger. Der forsøges med en ny dato i November, som dog i skrivende stund ikke er helt på plads.

Kajakpolo Danmarksturnering – På ny en stor tilslutning
Efter et par år med nedadgående tilslutning til Danmarksturneringen, var der i 2023 igen fyldt op i herrerækken og nye hold tilmeldt i damerækken. Klubber som Kajakklubben Pagaj og Nykøbing Falster Roklub var i år at finde blandt de deltagende hold for første gang.

Første runde i Silkeborg
Silkeborg Kajakklub har tilegnet sig retten som tilbagevendende stævnearrangør for den første spillerunde, men hvor det tidligere var i Silkeborg lysthavn blandt Hjejlen og Skarven, er banerne nu flyttet op til Søsportens Hus i flotte moderne rammer.

Igen i år kunne man følge stævnets udvikling på Competize, der er det digitale stævneprogram, som organisationen bruger til at holde styr på topscorer og stillingen i rækkerne. Det var især nødvendigt, når stævnet blev afholdt i to forskellige byer.

Anden runde i tre klubber
Vordingborg Ro- og Kajakklub, Næstved Kajak- og Canoklub og Stege Roklub stod sammen om arrangementet af anden runde af Danmarksturneringen i Vordingborg Havn. Klubberne havde brugt ugerne op til stævnet på at sætte to midlertidige baner op. Det var klubbernes første stævneafholdelse, men det bliver bestemt ikke den sidste. I samarbejde med DKF havde klubberne fået opsat et yderst professionelt stævne, der lagde rammerne for tætte og spændende kampe hele dagen. Klubberne har lovet, at det ikke bliver sidste gang, der bliver afholdt DT-stævne i Vordingborg.

Tredje runde i Skovshoved
Mens divisionsrækkerne spiller fire runder i grundspillet, nøjes herre- og dameligaen med tre runder. Tredje runde for alle rækkerne spilles dog samtidig og igen i år lagde Skovshoved Roklub rammerne for dette stævne. Skovshoved Roklub har stor erfaring med afholdelse af stævner gennem blandt andet deres eget klubstævne om sommeren: Skovshoved Canoepolo Open. Roklubben satte igen i år rammerne for et yderst professionelt stævne, hvor både tilskuere og roerne er i centrum. I herre- og dameligaen er tredje runde og afsluttende runde af grundspillet den sidste chance for, at spille sig til vigtige point, der tages med til slutspillet i fjerde runde. Silkeborg Kajakklub skulle som forsvarende mestre i herrerækken vise, at det stadig er dem, der sidder på tronen og ligeledes skulle Neptun Kajakklub vise, at de stadig hersker over damerækken. Det skulle dog vise sig, at være sværere end de troede, og begge rækker var yderst åbne i 2023, hvor alle topholdene slog hinanden i de første runder.

Finalestævne i Skovshoved
Der var altså lagt op til et rigtigt kajakpolo-brag til finalestævnet for herre- og dameligaen, der blev afholdt i Skovshoved Havn af Skovshoved Roklub. Den store overraskelse i grundspillet var Odense Kajakklub, der altid har været ligeved og næsten, men som i 2023 virkelig spillede sig ind i guldkampen. Finalestævnet startede spændende og både i herrerækken og damerækken slog holdene hinanden på kryds og tværs, men Neptun Kajakklub trak det længste strå og kunne spille sig i begge finaler, hvor Silkeborg Kajakklub ventede i herrefinalen og K-Polo ventede i damefinalen.

Finalerne bølgede frem og tilbage og var historisk tætte, men efter et par spændende kampe kunne Silkeborgs Sønner fra Silkeborg Kajakklub igen kalde sig Danmarksmestre i herrerækken og Neptun Dameliga kunne kalde sig Danmarksmestre i damerækken. Skovshoved Roklub tog guldet i U18-rækken efter en sejr over Vordingborg Roklub.

Danmarksturneringens sidste runde i Holte og Odense
Det sidste stævne i Danmarksturneringen 2023 skulle have været afholdt af Skovshoved Roklub, men grundet akut reparation af en spildevandsledning blev stævnet flyttet til henholdsvis Holte Kajakklub og Odense Kajakklub. Det var dermed første gang i mange år, at et DT-stævne igen blev afholdt i Holte. Trods at stævnet blev flyttet i sidste øjeblik formåede alle deltagere og stævnearrangører at få afviklet et meget flot stævne i gode omgivelser både i Holte og Odense. Resultaterne kan ses på DKF’s hjemmeside.
Danmarksturneringen 2023 var ramt af udfordringer, men ikke nok til at slå humøret af spillerne, der i 2023 leverede et rekordhøjt antal kampe.

Beretningen | Landshold & Elite

 

DIF strategispor – Verdens bedste træningsmiljø
2023 har afspejlet vores fælles mål om at være verdens bedste træningsmiljø. Vi har påbegyndt et arbejde med at evaluere og ændre den nuværende elitestruktur, hvor det vurderes nødvendigt. Vi har særligt to mål, skabe de bedste rammer for atleterne og få udviklet de bedste trænere.

Med henblik på at ændre på strukturen, har vi set det nødvendigt at etablere en arbejdsgruppe med titlen Elite Samarbejdsgruppen (ES). Gruppen har primært arbejdet med DKF’s udtagelseskriterier til landsholdsopgaver. Første opgave lå i foråret 2023, hvor ES kommenterede på iagttagelses- og udtagelseskriterier gældende for sæsonen 2023, og anden opgave lå i august og september, hvor ES var medvirkende til godkendelse af udtagelseskriterier for Elitecenter Skovalleen samt U23- U18- og U16 bruttolandshold. Arbejdsgruppen skal sikre en kommunikationsvej mellem DKF og kraftcentrene, samt være med i arbejdsprocessen og udformningen af fremtidens elitestruktur.

Før sæsonstart i 2023 blev et nyt U-landsholdsteam etableret. I forlængelse af DIF strategi sporet, var intentionen at sikre kontinuitet, nærvær mellem atleter og landstrænere, samt udvikling af trænerfagligheder.

Finn Pape vendte tilbage som DKF Talentchef, og 6 nye U-landstræner- og holdlederstillinger blev etableret. Det nye U-Team består af en blanding af både meget rutinerede kræfter, og en række nye og unge kræfter. Erfaringer fra sæsonen 2023 har vist, at det nye U-Team fungerer godt, med gode samarbejdsrelationer internt, og med gode samarbejdsrelationer til kraftcentre og klubber.

På maratonsiden har Karsten Solgaard fået selskab af Lars Koch, som assisterende maratonlandstræner – de har sammen sørget for atleterne ude til de internationale mesterskaber i maraton.

Til at hjælpe med sportsadministrationen har vi Rikke Lund Rønnov på kontoret i Brøndby, hvor hun er delt mellem eliteteamet (15 t) og administrationen (22 t).

Elitecenter Øst/Vest
Elitecenter Øst og Vest gik ind i sit andet år. EC Vest fungerer med hensyn til lokaler, træner og atleter, hvorimod EC Øst, har måttet nytænkes grundet tidlig afgang af træner. EC Øst i 2023 har derfor haft U23 truppen i Østdanmark som fokus, når seniorholdet har været ude til stævner eller på træningslejr.

Kraftcentrene
De 5 stk. nuværende kraftcentre har det seneste år fungeret nogenlunde, som de har fungeret i en årrække. Der er et enkelt center, der har fået ny træner, men ellers er KC-cheftrænerne velkendte navne fra året før. Mange kraftcentre er udvidet, og fungerer i dag med både én eller to assisterende trænere. Dette styrker kvaliteten af den daglige træning, og danner en god basis for mulig udvikling af trænere, som vi i DKF skal hjælpe med at udvikle. Flere af disse trænere er også en del af U-Teamet, hvilket gør de assisterende trænere uundværlige.

U-landsholdstræning
På U-landsholdene har vi fået genetableret antallet af træningsweekender. Dog var U16 weekenderne i vinterhalvåret 2022/23 arrangeret af 3 stk. kraftcentre, og var først fra sæsonstart 2023 arrangeret af DKF. Tak til KC Vest i Holstebro, SKC Silkeborg og TC Hovedstaden for at arrangere 3 stk. U16 samlinger. U21/U23 samlinger var også først noget, der blev sat i system efter sæsonstart 2023. Men igennem sæsonen 2023 er weekendsamlinger for U-landshold vendt tilbage for alle aldersgrupper.

EC
I 2023 er der ansat en ny sportschef, Torben Koue. Torben har hurtigt fået etableret en god kontakt til trænere, bestyrelsen, Team Danmark, Kraftcentrene og ikke mindst atleterne. Der sker meget på EC, men det største fokus har i 2023 ligget på OL 2024. Først på at sætte de bedste både til kvalifikationen og senere på at skabe de bedste forhold for atleterne, der skal kæmpe om de seks vundne kvotepladser, for at repræsentere Danmark i Paris.

Derudover, er der gjort en indsats for at lave faste procedurer for udtagelser, her i samråd med ES.

Et af de største arbejdsområder i elitestrukturen omhandler trivsel og sundt trænings/arbejdsmiljø. Her bliver der lagt et stort arbejde, med fokus på holdet i centrum og at udvikle gruppedynamikken. På den tekniske side, er der et øget samarbejde med Team Danmarks eksperter, der udfører test på atleter, samt afprøver nyt udstyr til at optimere præstationerne på vandet.

Beretningen | Internationale Resultater

 

U-landshold
DKF har i 2023 deltaget med U-landshold ved UVM, UEM, UNM og Olympic Hopes Regatta (OHR). Fast dansk deltagelse i disse 4 stævner har nu fundet sted i ti år, siden ICF etablerede den nuværende form for UVM i 2013.

Efter at UEM og OHR i 2022 var uden danske medaljer, blev der igen i 2023 vundet danske medaljer ved alle 4 internationale stævner. Danmark vandt 1 x guld og 2 x sølv ved UVM, 1 x guld og 1 x sølv ved UEM, 48 x guld ved UNM og 2 x bronze ved OHR.

U21-kajakpoloholdet for herrer spillede sig helt til tops til EM og endte med sølv.

For U23 på maraton blev det til 1 x sølv og 1 x guld ved EM, hvor VM resulterede i 1 x sølv.

Senior
I et præ-OL år har der været højt niveau på den internationale scene. I år har danskerne været i ilden til tre World Cups, European Games og VM for sprint, mens maratongruppen har været til EM og VM.

På sprintsiden blev det til 5 x bronze, 3 x sølv og 3 x guld til world cups. 1 x bronze, 1 x sølv og 3 x guld ved European Games. 1 x sølv og 2 x guld ved VM, der samtidig fungerede som OL kvalifikation, og sikrede danmark 6 kvotepladser, fire til herrerne og to til damerne.

Herrelandsholdet i kajakpolo skrev dansk historie og vandt EM guld for første gang nogensinde.

På maratonsiden blev det ved EM til 1 x guld og 1 x bronze for senior, mens bronzen blev vekslet til en sølv til VM, resulterende i 1 x guld og 1 x sølv.

Beretningen | Digitalisering og Kommunikation

 

Om platforme, kommunikation og værktøjer, der gør DKF’s og alle klubbernes aktiviteter synlige og tilgængelige.

Hvis vi ikke fortæller om det, eksisterer det ikke!
For at vi når vores medlemmer med de rigtige budskaber på det rigtige tidspunkt, i den stadig større mængde af nyheder og budskaber, vi alle bliver bombarderet med, er det ekstremt vigtigt at optimere den strategiske kommunikation. Dels fordi vi gerne vil fortælle, hvem vi er og hvad vi laver, men i høj grad også for hele tiden at være relevante for klubber, medlemmer og dem der ikke er medlemmer endnu.

2023 har derfor været et år, hvor samspillet mellem forbundets forskellige platforme, som hjemmesiden, nyhedsbreve, Facebook og Instagram er sat i system, og er integreret med de to sidste nye platforme, Magasinet og app’en WePaddle. Dermed kan vi, med nøje planlagte kampagner, sikre, at dem, vi gerne vil i kontakt med, også er dem, vi rammer. Det er et arbejde der til stadighed kan og skal optimeres.

Datadrevet udvikling
Digitaliseringen og de nyudviklede digitale platforme har ydermere den fordel, at vi kan måle, om det, vi gør, er det rigtige. Om vi fanger læsernes og medlemmernes opmærksomhed. Om vores budskaber bliver læst. Med den digitale verdens ‘instant 1:1 feedback’ er vi i stand til at reagere på daglig basis, hvilket står i kontrast til det meget benyttede måleredskab i idrættens verden: “medlemsregistreringen”. Medlemsregistreringen er, selvom vi ikke kommer uden om det, da det er med til at sikre os fortsat tilskud til aktiviteterne, ikke et udviklingsværktøj.

Med DKF’s digitaliseringsstrategi har vi givet os selv redskaber, der danner grobund for at arbejde med udvikling og rekruttering på en ny og meget mere effektiv måde, end hidtil.

Ny app ‘WePaddle – Onboard’
D. 9. juni ophørte print af fysiske licenskort, da appen ‘WePaddle – Onboard’ blev lanceret. Det gik pludselig stærkt. Der har været ganske få udfordringer, de er blevet løst hurtigt og de fleste brugere ser ud til at hitte ud af det. Specielt er der glæde hos licenshavere, der har smidt deres kort væk – nu skal de bare downloade en app, i stedet for at bestille nyt kort.

Artikler fra online magasinet ligger allerede nu under nyheder og app’en vil løbende få mere indhold og flere funktioner. Vejr- og chatfunktion er aktiveret. Til næste år (2024) er der planlagt søkort og nyt kursustilmeldings- og betalingsmodul. Ligeledes arbejdes der på en funktion, der skal sende push-beskeder i forhold til relevante kurser og uddannelse. Vi har mange ideer til indhold og funktioner – som det også vil være muligt at høre om på årsmødet i år.

Magasinet Kano · Kajak · Sup
2023 blev året, hvor vi fik afløseren for det trykte magasin. Der vil naturligvis altid være delte meninger om, i hvilken form den enkelte læser helst vil modtage sit magasin, men den digitale vej er en naturlig vej at gå, dels for at spare på ressourcerne og dels som et led i forbundets digitaliseringsstrategi.

Med det digitale magasin har vi ændret udgivelsesflow, så vi nu udkommer med 1-3 artikler hver anden tirsdag, frem for det trykte magasins 2-3 årlige udgivelser, hvilket giver mulighed for at være langt mere aktuelle og dermed bedre at kunne reagerer på det, der sker omkring os. Med det nye digitale format har det, vi skriver, også fået meget længere levetid, og dermed mere opmærksomhed, i det vi har mulighed for at præsentere tidligere artikler, der har den enkelte læsers interesse.

Magasinet er startet lidt konservativt ud med skrevne artikler, som var det et trykt magasin, men teknikken bag er forberedt, så vi fremadrettet kan arbejde både med lyd og video, og dermed få et endnu mere spændende blad.

Skribenter kan alle blive, og vi opfordrer løbende til indsendelse af ideer eller færdige artikler, klummer, kommentarer eller andet. Det har flere allerede benyttet sig af. Magasinet bliver på den måde vores alle sammens fælles magasin, hvor der er plads til diskussioner og debatter medlemmerne imellem.

Gennem planlagte kampagner er det nye digitale Magasin gået fra 0 læsere til over 4.300 månedlige læsere på blot seks måneder, og dermed er det på meget kort tid blevet et væsentligt omdrejningspunkt i forbundets kommunikation med klubber og medlemmer. Et naturligt skridt vil derfor være at udbrede Magasinet til verden uden for vores forbund, for på den måde at øge kendskabet til vores sport, og dermed tiltrække nye medlemmer.

Nyt konkurrencesystem
Vi har, efter en lang proces, testet et nyt system til DM i sprint for første gang. Det nye system hedder RaceManager og overtager fra YouPaddle, der har været brugt siden 2009. Det har været et stort arbejde at finde et system, som kunne fungere hos os med det setup, vi har, når vi arrangerer konkurrencer. RaceManager bliver evalueret gennem efteråret og nye funktioner bliver implementeret frem mod næste sæson, 2024.
Tusind tak for den kæmpe indsats, der er blevet lagt i at finde og implementere det nye system.

Frem mod næste sæson bliver RaceManager også udvidet til at kunne bruges til maraton, surfski og vinterræs mm. Der er desuden mulighed for at se hvordan i forbindelse med Årsmødet 2023, hvor der er planlagt to workshop med forskellige målgrupper.

RaceManager bliver tilgængelig for klubber og stævnearrangører, så de selv kan bruge systemet til egne aktiviteter.

Desuden vil der blive åbnet op for, at atleter kan få en profilside, hvor de kan synliggøre både deres resultater og deres sponsorer.

Beretningen | Miljø og faciliteter

 

Det er af stor betydning for mange medlemmer i klubberne, at der er gode natur- og miljømæssige betingelser for at udøve padlesporten, hvilket bl.a. vil sige, at man har en viden om – eller fornemmelse af – at det vand, man padler på har en god kvalitet, og at der er et sundt liv under “fartøjet”, uanset om det er kajak, kano, eller SUP.

Adgang til vand
På samme måde giver det også en bedre oplevelse, hvis der er gode adgangsforhold, d.v.s. gode muligheder for at sætte kajakken, kanoen, boardet i vandet, uanset om det er fra en bådebro eller fra stranden. Og der må også gerne være nogle faciliteter, der hvor man har sit udgangspunkt for turen. Alt sammen noget, der står centralt i DKF’s strategi.

Men vi kan ikke bare forvente eller kræve, at der overalt er godt rovand og gode faciliteter. Vi skal også selv bidrage. Det gør vi bl.a. ved sammen med andre organisationer at arbejde for at reducere udledning og forurening, bidrage kritisk med spørgsmål og kommentarer til store projekter, der påvirker vandet, og ved dialog med lokale politikere om nye faciliteter eller udbygning af eksisterende.

Havmiljø og Danmarks Havplan
På det strategiske plan i forhold til et godt havmiljø, har vi det seneste år bl.a. været optaget af Danmarks Havplan. Arbejdet med havplanen i regi af Erhvervsministeriet stod på i flere år, før det første udspil til en plan blev udsendt i 2021. Denne plan fik imidlertid en hård medfart fra mange sider, herunder også fra flere af Folketingets partier, og der skulle derfor udarbejdes en ny eller revideret havplan. Den reviderede havplan – Danmarks Havplan – blev derefter vedtaget i en aftale i juni 2023 mellem de fleste af Folketingets partier.

Aftalen om havplanen har fortsat et markant fokus på den kommercielle og erhvervsmæssige udnyttelse af farvandene omkring Danmark, og derfor har vi mest forholdt os til, om nogle af initiativerne kan få direkte betydning for vores muligheder for at færdes til vands på havet, fjordene m.v. Vores muligheder for at færdes langs kysterne vil fortsat være til stede. Derimod må det forventes, at gennemførelse af initiativer indenfor havdambrug, muslingefarme o.s.v. vil kunne medføre ændrede sejladsmuligheder ude på de åbne vandflader, og på tværs af nogle fjorde og bugte. Dette følger vi naturligvis nøje.

Havplanen indeholder også nogle afsnit, der som udgangspunkt skal bidrage til at beskytte havet og naturen, men dels er de såkaldt strengt beskyttede naturområder af begrænset størrelse, dels er der indbygget nogle undtagelser i forhold til almindeligt beskyttede naturområder, som fortsat vil gøre kommerciel udnyttelse mulig.

Tænketanken Hav
Et andet strategisk fokusområde er Tænketanken Hav. Fra DKF’s side synes vi, at der er behov for flere konkrete tiltag for at forbedre vandmiljøet, ikke mindst i flere af de danske fjorde. Vi har derfor aktuelt valgt at støtte det arbejde, der udføres af den nyetablerede Tænketanken Hav, der støttes af Velux-fonden, og som arbejder for at indsamle viden og tænkning om havet og omsætte dette til konkrete tiltag og anbefalinger, herunder bedre beskyttelse af de danske havområder, styrket biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havet.

Strategiaftalen med DIF – spor 1
De mere konkrete initiativer og aktiviteter på miljø- og facilitetsområdet har for en stor dels vedkommende afsæt i strategiaftalen med DIF, der gælder for perioden 2022 – 2025. Her skal vi sammen med Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport arbejde for at nå nogle resultatmål m.m. i det, der i aftalen hedder Spor 1, der handler om bedre faciliteter, retten til godt rovand og beskyttelse af godt rovand. I øvrigt skal det allerede her nævnes, at flere af indsatserne på dette område samtidig er nogle af de initiativer og mål, der skal gennemføres i henhold til DKF’s egen strategi.

For at nå målene i Spor 1, skal vi arbejde fokuseret med en række områder, der samlet set gør, at vi kan løfte opgaven med at sørge for godt rovand og gode faciliteter for DKF’s medlemsklubber – og for klubberne i de to andre organisationer.

Der er også i det forgangne år arbejdet målrettet med at opfylde nogle af de mål, der er fastlagt i Spor 1 i strategiaftalen med DIF. Nogle af de opgaver, der er arbejdet med inden for miljø og faciliteter, er beskrevet i de følgende konkrete eksempler:

 

Tilbud om energikonsulentbesøg til klubberne, med fokus på at hjælpe med energibesparelser og grøn omstilling af faciliteter.
I første runde modtog vi (DKF, Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport) samlet set 21 ansøgninger om at få besøg. Der er p.t. afholdt i alt 5 klubbesøg, hvoraf de to har været hos DKF-klubber.
Anden runde har frist for ansøgninger den 15. oktober 2023, og planen er, at der skal være 3-5 besøg i den kommende periode.

Blå Ambassadører
Ordningen med Blå Ambassadører er et netværk med over 100 roere og sejlere fra de tre organisationer, og i netværket fokuseres der på miljø, adgang til vandet, faciliteter og bæredygtighed.
Det er tanken, at deltagerne i netværket bl.a. kan være med til at inspirere hinanden til udvikling og igangsætning af lokale initiativer og aktiviteter inden for miljø og faciliteter, som alle medlemmer kan få glæde af.
Læs mere om ordningen på f.eks. DKF’s hjemmeside.

Reduktion af CO2-udledningen
Digitalisering af IPP-beviserne, DKF’s magasin m.v. er initiativer til et skridt i den rigtige retning for at spare ressourcer.
I forbrugspyramiden har reduktion af vores forbrug høj prioritet, og da vi i DKF ikke længere bruger samme ressourcer til f.eks. IPP-beviserne og magasinet (til el, vand, plastik, træ og transport), opnår vi en reduktion af vores CO2-udledning.
Vi vil derfor også fremover arbejde for at skubbe til en grøn omstilling, der kan være med til at inspirere os til at lede efter løsninger, der kan føre til reduktion af vores forbrug, uden at det går ud over klubbernes og medlemmernes aktiviteter.

Interessevaretagelse i forhold til større havne- og kystsikringsprojekter
DKF er en del af Det Blå København, hvor vi kontinuerligt forsøger at være med til at påvirke By & Havn og Københavns Kommune i forhold til udviklingen af havnen, sikkerhed m.m., så der opretholdes gode muligheder for at færdes sikkert i havneområdet. Arbejdet indebærer løbende deltagelse i forskellige møder og workshops, f.eks. følgegruppemøder om sejladsforhold ved Lynetteholmen og workshop omkring scenarier for sejlads i havnen.
Et andet opgaveområde er understøttelse af Havneforeningen Aarhus Lystbådehavns arbejde for at få indflydelse på visionsproces og udvikling af Aarhus Ø m.m.

En permanent robane på Silkeborg Langsø.
Der er rettet henvendelse til formanden for Klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune, med ansøgning om en permanent godkendelse til udlægning af robane på Silkeborg Langsø. Vi ser frem til en god dialog med kommunen om det videre forløb.

Større synlighed og indflydelse
DKF forsøger at tale kano- og kajaksportens sag i en bred vifte af netværk, til konferencer o.s.v., så vi også på denne måde kan arbejde for forbedringer af adgangsforhold og faciliteter på og ved vandet.

Derudover skal det også nævnes, at vi som et separat DKF-tiltag støtter affaldsindsamlinger på vandet, og i år har vi haft flere klubber, som har forenet deres affaldsindsamling med børnetræning eller længere ture. Vi håber, at vi på sigt kan få gjort flere klubber interesseret i at deltage i dette initiativ, som på mange måder også er hjælp til selvhjælp for at få bedre rovand.

Det er i tilknytning til de beskrevne opgaver m.v. vigtigt at nævne, at vi på flere områder – både strategisk og konkret – samarbejder med Friluftsrådet om at gennemføre initiativer inden for natur, friluftsliv, adgangsforhold o.s.v., til gavn for medlemmerne i DKF’s klubber. Derfor er vi også meget glade for, at det i foråret 2023 lykkedes at få genvalgt Helle Stuart til Friluftsrådets bestyrelse, hvor Helle lægger et stort arbejde for at sikre og udvikle danskernes muligheder for et godt og aktivt friluftsliv.

Beretningen | Sikkerhed

 

Også i det forgangne år har jeg deltaget som DKF’s repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd, herunder også i rådets forretningsudvalg.

Søsportens Sikkerhedsråd arbejder meget med kampagner, der skal bidrage til at styrke sikkerheden til søs, uanset om man padler i en kajak eller sejler i en stor motorbåd. Som led i dette arbejde bliver der også løbende ført statistik over ulykker, der involverer sejlende, så nye initiativer og tiltag kan udarbejdes og igangsættes på et faktuelt grundlag.

Det seneste år har der heldigvis igen kun været meget få eksempler på episoder eller ulykker, der involverer kajakker, kanoer eller SUP’er. Men vi skal fortsat arbejde på at udvikle og forbedre sikkerheden, så alle kommer sikkert hjem fra hver eneste tur eller træning.

I Søsportens Sikkerhedsråd indgår også et særskilt fokus på både kajak, kano og SUP, så der også for DKF’s medlemmer og klubber er gode muligheder for at hente inspiration og gode råd til mere sikker sejlads.

I regi af Søsportens Sikkerhedsråd er der udviklet nogle sikkerheds-apps, som også DKF’s medlemmer kan have glæde af, ikke mindst med hensyn til mulighed for hurtig og effektiv alarmering, hvis man kommer ud for en ulykke eller i øvrigt får brug for akut hjælp, mens man sejler i sin kajak, kano eller SUP.

Der arbejdes fortsat på videreudvikling af app-løsninger for sejlende, bl.a. i retning af integrering med eksisterende apps, så man i ét og samme “værktøj” får adgang til en række faciliteter i nogle kendte tekniske rammer.

Beretningen | Bevæg dig for livet

 

Bevæg dig for livet – Kano, Kajak og SUP gik ved årsskiftet ind i sin sidste fase, der betegnes som forankringsfasen, også kaldet fase III. Den nye visionsaftale i Bevæg dig for livet – Kano, kajak og SUP for 2023-2024 bygger videre på fundamentet og de erfaringer, der er skabt i den første og anden projektperiode.

Projektet skal ved udgangen af denne projektperiode så vidt muligt balanceres uden fremadrettet fondsstøtte. I fase 3 skal de afprøvede koncepter prioriteres, og der skal igangsættes mere af det, som virker. Der skal arbejdes målrettet med at forankre indsatserne, så de også kan videreføres efter fase tre i regi af enten DKF eller DGI, eller begge organisationer.

Ny organisering i 2023 og 2024
Med betydelig færre ressourcer i projektet er antal årsværk nedskaleret og der er igangsat nye arbejdsgange. I fase III arbejder vi ikke længere i to adskilte spor som tidligere (komponent 1 og 2). De samme medarbejdere arbejder med de samme koncepter i hhv. DKF, DGI Storstrømmen, DGI Sønderjylland og DGI Nordjylland.

Projektlederrollen og i praksis projektgruppen er nedlagt og der er etableret en samarbejdsrelation, hvor en faglig leder fra begge organisationer indgår (en faglig leder fra DKF og en faglig leder fra DGI Storstrømmen). Disse varetager den daglige faglige ledelse af BDFL. I fase III prioriteres at bruge vores energi og ressourcer derude, hvor aktiviteterne foregår. Der er lagt en ramme med mål og økonomi, som hver konsulent er ansvarlig for, sammen med den faglige ledelse fra de respektive organisationer.

Resultater for 2022
Medlemstallene fra 2022, viste en nedgang i forhold til tidligere medlemstal. BDFL-KKS er målt
af både DKF- og DGI-foreninger for alle 19 år+ medlemmer.

Den seneste motionsvaneundersøgelse fra DIF (Moos-Bjerre A/S) viser, at 4,3% af (stikprøve,n=21.123) adspurgte danskere i 29 kommuner dyrkede kano eller kajak. I 2021 var dette tal kun 3,6%. I en estimeret ekstrapolation giver det ca. 41.621 flere mennesker på landsplan, der dyrker kano og kajak i 2022. I 2021 var det ekstrapolerede antal 210.300 personer og i 2022 var det 251.921 personer. Der er justeret for befolkningstilvækst.

Beretningen | Det idrætspolitiske

 

Der har igennem 2023 været nogle nationale og ligeledes internationale idrætspolitiske spørgsmål, som vi har skullet forholde os til.

Internationalt
Nogle spørgsmål desværre i sammenhæng med Ukrainekrigen, som vi sammen med DIF og de nordiske kano & kajak forbund tager afstand fra. Vi har klart udtrykt vores holdning til, hvorvidt Rusland og Belarus kan deltage i internationale events – det mener vi ikke, at de kan så længe der er krig i Ukraine. Dette har DKF sammen med de øvrige nordiske forbund meddelt ICF & ECA, for at stoppe de nævnte landes mulige deltagelse ved OL kvalifikation i Szeged 2024 og OL Paris 2024. ICF har dog valgt, at de kan stille op. Vi fortsætter vores kamp for at stoppe dette.

Det er på ECA kongressen lykkedes at få en ny præsident, Jean Zoungrana, som ligeledes er præsident for det Franske forbund. Dette vil sætte gang i en ny proces, som vi ser frem til. Vi fik stemt igennem, at bestyrelsen kunne starte den nye proces ved at give 100.000 euro til udvikling. Super godt.

Dette arbejde er startet op med arbejdsgrupper, hvor vi har 4 danskere med. Til lykke til Lars Damgaard som arbejder med maraton, Astrid Hjorth med surfski, Nina Øverberg, som sidder med udvikling og Christian Jacobsen, der arbejder med governance (struktur, bestyrelse og vedtægter). Det er super godt, at vi nu er med i processen og kan påvirke udviklingen sammen med ECA.

Nationalt
Vi har deltaget i alle DIF- og TD-møder igennem året for dermed også nationalt at være med til at give vores input til, i hvilken retning dansk idræt skal udvikle sig. Der bliver fra DIF arbejdet på en ny strategiproces og det glæder vi os til at følge med i og tage aktivt del i.

TAK! 

Ingen årsberetning uden tak til ALLE de frivillige.

Store som små indsatser. Alle gjorde de en forskel, på lige dèt rette tidspunkt. 

I gør det hele muligt. Aktiviteter, uddannelse og konkurrencer. 

Især tak til dem, der trækker læsset på daglig basis ude i klubberne – ledere, instruktører, trænere, hjælpere.

Og til dem der, der trækker de store læs i særlige anledninger – stævner, mesterskaber og allehånde aktiviteter.

Tak til alle vores samarbejdspartnere, DIF, TD, DGI, SEDK, DFfR og alle samarbejdskommunerne.

Og endelig vil bestyrelsen takke teamet på kontoret i Brøndby og på Elitecenteret i Bagsværd. I holder styr på stumperne og understøtter det gode arbejde derude blandt udøvere, frivillige og samarbejdspartnere.

TAK!

APPELUDVALGET

beretning

Vi har i appeludvalget kun modtaget én klagesag i 2023.


Den omhandlede en tvist om, hvorvidt et medlem havde opført sig utilbørligt i klubbens regi.
Hvorvidt vedkommende skulle bortvises fra klubben eller ej.
Sagen blev dog aldrig behandlet i udvalget, da klagen blev afvist grundet for sen anke.


Derudover har der heldigvis været klædeligt lidt brug for udvalget i 2023.


Appeludvalget
v/ Tabitha Anhøj (forperson), Thomas Gjerlufsen, Jan Munkholm

ØKONOMI & BUDGET

regnskab & årsrapport

Regnskab 2022 – opsummering

Regnskabet for 2022 er samlet set at betragte som tilfredsstillende, idet afvigelsen fra det budgetterede resultat er minimal (-13 t. kr.).

Omsætning inkl. EM 2022: 26.3 mio. kr. mod budgetteret 28.6 mio. kr.
Udgifter inkl. EM 2022: 27.0 mio. kr. mod budgetteret 29.3 mio. kr.
Resultat inkl. EM 2022: -673 t. kr. mod budgetteret -660 t. kr.
Netto har EM 2022 givet overskud på ca. 30 t. kr.

 

 

 

Hovedtal 2022 vs 2021

Budget 22

Realiseret 22

Realiseret 21

Indtægter i alt

28,6 mio. kr.

26,3 mio. kr.

39,2 mio. kr.

Udgifter i alt

29,3 mio. kr.

27,0 mio. kr

38,2 mio. kr.

Resultat

-660 t. kr.

-673 t. kr.

964 t. kr.

 

 

Fordeling af indtægter og omkostninger på idrætsområder

Indtægter kr.

Indt. %

Udgifter kr.

Udgifter %

Bredde

7,98 mio. kr.

30%

7,77 mio. kr.

29%

Elite

8,86 mio. kr.

34%

10, 74 mio. kr.

40%

Grund

5,02 mio. kr

19%

4,05 mio. kr

15%

EM værtskab

4,47 mio. kr

17%

4,44 mio. kr

16%

Total

26,33 mio. kr

27,01 mio. kr

Årsrapport 2022 – Klik på knappen

Regnskab & Budget 2022 | 2023 | 2024

 

 

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

INDTÆGTER

10100

Klubkontingenter

2.900.000

2.913.674

3.038.789

3.039.000

3.150.000

10120

VIDERE FAKT. FORSIKRING

152.840

159.027

164.402

170.534

159.442

10200

LANDSHOLD & ELITE 

2.020.065

1.585.064

1.070.052

1.840.650

1.698.060

10300

ANDEN ELITE

36.000

598.455

27.855

0

0

10400

MOTION & KONKURRENCE)

282.250

297.416

147.974

244.900

235.775

10500

Tour de Gudenå

305.000

289.543

10600

UDVIKLING & AKTIVITET

503.650

253.143

329.335

383.250

436.500

10700

Kurser

421.000

179.425

187.537

240.000

300.000

10750

Kurser – eksterne

220.000

228.685

179.975

200.000

210.000

10800

licenser mm eksterne

425.000

406.730

307.140

425.000

400.000

10850

licenser klubber

300.000

285.350

203.860

300.000

275.000

10900

Deltagerbetaling årsmøde

84.000

89.711

102.000

51.000

11000

Tilskud DIF – bloktilskud

4.691.000

4.691.000

3.730.000

4.975.000

5.040.000

12000

Tilskud Team Danmark-satsning

3.900.000

3.940.000

3.137.440

4.000.000

4.100.000

12100

KIRKBI fond

1.481.800

1.488.517

1.663.440

1.760.440

939.520

15000

Tilskud DIF initiativpulje

633.450

216.250

758.000

758.000

0

13000

§ 45 tilskud fra Kulturministeriet

40.000

45.022

40.000

40.000

14000

Tilskud biblioteksstyrelsen

125.000

0

0

16000

Sponsorindtægter

475.000

548.987

273.378

550.000

570.000

16100

Annoncesalg

40.000

54.353

30.000

15.000

16200

Diverse salg

20.000

28.094

21.538

20.000

25.000

17000

løntilskud (EPP AUB mv)

1.197.000

1.324.678

169.180

162.000

152.000

18000

Fonde

661.250

316.404

277.557

587.000

465.469

18100

DKF’s 80 års jubilæumsfond

25.000

25.000

25.000

25.000

19000

Bevæg dig for livet – Tilskud

1.880.000

1.898.977

0

0

19100

EM 2022 / VM2023 / VM2021

5.789.820

4.469.070

228.944

7.000.000

0

19898

INDTÆGTER I ALT

28.609.125

26.333.951

15.916.394

26.852.774

18.287.766

19901

UDGIFTER

28901

LANDSHOLD & ELITE 

9.460.430

9.714.184

7.007.915

9.861.970

8.974.520

29999

ANDEN ELITE

324.800

795.408

646.225

377.000

240.000

33899

KONKURRENCE

388.500

447.722

247.611

334.700

373.800

34899

KLUBAKTIVITET & MOTION 

1.032.525

209.381

290.959

836.140

940.690

36899

UDDANNELSE 

752.685

653.345

458.188

656.435

737.275

37399

FACILITET & MILJØ 

60.500

70.882

54.050

60.000

54.000

39999

FORBUNDSPROJEKTER I ALT

10.153.020

8.313.170

2.551.376

8.527.500

842.000

40599

ADMIN. KONTORHOLD I ALT

880.340

887.830

613.809

836.805

639.942

41999

LØNNINGER I ALT

5.706.545

5.653.876

4.455.056

5.285.556

5.615.539

42799

MØDER I ALT

465.000

515.267

123.299

480.000

510.000

43999

FINANCIERING I ALT

45.000

50.321

23.649

10.000

10.000

49999

UDGIFTER I ALT

29.269.345

27.007.640

16.492.423

27.266.106

18.937.766

Balance

-660.220

-673.690

-413.332

-650.000

 

 

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

19903

ELITE

20000

Personlig støtte

271.000

265.598

242.590

290.000

285.000

20100

Kirkbi fond atlet støtte

817.000

748.800

754.120

1.099.440

839.520

20899

Elitestøtte total

1.014.398

996.710

1.124.520

20901

CENTER

20903

LØN

21000

Løn elite

2.532.000

2.471.124

1.525.975

2.800.000

2.750.000

21701

OMKOSTNINGER

22000

Administration

100.000

100.662

90.542

100.000

100.000

22100

Telefon /omkost landstrænere + SC

200.000

213.868

114.637

250.000

250.000

22601

EC DRIFT

23000

Lokaleleje [husleje renhold mm] m.m.

45.000

31.919

48.129

55.000

33.000

23100

Drift både

10.000

16.104

10.000

5.000

23200

Bådforsikring

35.000

30.216

29.183

40.000

33.000

23301

FACILITET

24000

[Både inkl Salling bevilling]

5.000

14.921

143.520

150.000

70.000

24100

Trailer [vedligehold]

5.000

15.000

12.000

24200

Pagajer

0

0

0

24300

Andet udstyr

10.000

1.754

8.956

10.000

8.000

24400

Vedligehold

10.000

9.812

10.000

5.000

24500

Beklædning etc

150.000

150.000

19.388

175.000

170.000

24600

Vægtafgift + forsikring + rep + brændstof

75.000

110.070

54.472

95.000

90.000

24700

Afskrivning/Afdrag

60.000

37.500

60.000

50.000

24801

ØVRIGE TD OMRÅDER

25000

Direkte støtte til Fysioterapi

5.000

5.836

7.500

15.000

25100

Mental træning

5.000

4.996

5.565

15.000

15.000

25200

Uddannelse

10.000

10.032

5.000

15.000

15.000

25300

Direkte støtte til Fysiologi og fysisk træning

10.000

9.685

19.892

15.000

15.000

25899

CENTER total

3.208.687

2.075.071

3.636.000

25901

ELITEAKTIVITETER

25903

SENIORER

26000

OLYMPISKE LEGE / VM / EM

183.100

183.575

24.573

6.000

8.000

26210

World Cup 1 Szeged, Ungarn (

187.100

236.016

236.034

223.152

253.900

26200

World Cup 2 Poznan, Polen 

184.500

225.647

257.738

242.000

247.100

26250

European Qualifer 

23.852

161.450

46.500

26300

Træningslejr 1 Florida 

425.660

403.113

597.639

627.900

667.600

26310

Træningslejr 2a Italien 28 dage

564.800

568.302

451.949

564.758

284.200

26400

Træningslejr OL træninsglejr 

524.300

670.133

256.729

371.500

5.600

26450

Træningslejr 2b – Florida fortsat

0

13.651

580.000

178.000

26500

EM Szeged, Ungarn 

558.360

752.941

267.205

235.050

226.550

26700

VM maraton (IKKE TD)

35.000

186.028

1.251

25.000

35.000

26800

EM maraton (IKKE TD)

25.000

78.546

173.036

35.000

25.000

26850

World Cup Maraton

17.704

15.376

26875

World Games maraton

56.349

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

26900

Individuel forberedelse maraton VM

75.000

6.964

60.000

75.000

26996

SENIORER total

3.385.318

2.319.032

2.052.450

26998

JUNIOR/UNGDOM

27000

U18/U23 VM – Plovdiv Bulgarien (17/7 – 24/7 2024)

277.100

273.402

404.049

317.600

356.400

27100

U18/U23 EM Bratislava Slovakiet (27/6 – 30/6 2024)

273.800

264.689

383.778

331.600

326.900

27300

U15/U16/U17 Olympic Hopes Regatta Sezged Ungarn- TBC

206.000

290.992

195.293

185.130

296.100

27400

U16/U18/U23 Bruttosamlinger 

56.950

35.624

61.190

56.950

65.250

27500

UEM /UVM /UNM / OHR træ ljr

60.200

5.075

19.905

60.200

60.200

27550

Ø/V træningslejr 1

200.840

0

0

27600

Ø/V træningslejr 2

271.200

0

0

27700

Verdensmesterskaber – Usbekistan

37.600

16.250

4.688

37.600

208.400

27800

U16 NM

111.120

87.052

28.971

59.340

55.380

27900

U18/U21 NM

232.800

301.844

55.457

105.800

172.520

27989

JUNIOR/UNGDOM total

1.274.928

1.153.331

1.541.150

27996

ELITEAKTIVITETER total

3.593.600

27998

KRAFTCENTRE

28000

Tilskud til lønninger

600.000

609.000

454.250

609.000

609.000

28100

Tilskud til uddannelse

5.000

5.000

1.400

Talentmodning

28200

Møder

10.000

6.713

9.521

10.000

10.000

28899

KRAFTCENTRE total

615.713

463.771

620.400

28901

LANDSHOLD & ELITE (L & E)

9.714.184

7.007.915

8.974.520

LANDSHOLD & ELITE (L & E) TD masterplan

7.900.000

28902

ANDEN ELITE

28999

Faciliteter

29000

Afskrivning ny facilitet over 10 år

40.000

42.761

40.000

0

29100

Diversitetspulje anden eliteaktivitet

20.000

12.000

12.000

TD Projekter

29145

Dataprojekt

22.709

97.000

29150

Ass træner senior 2018-2020 Salling [ændres]

0

40.000

0

0

29149

TD Projekter & Faciliteter total

12.000

29198

KAJAKPOLO LANDSHOLD

29200

[Herrer, ECA stævner]

47.387

10.976

29205

Dame sr stævner

14.074

20.003

29210

[Herrer U21, ECA Stævner]

58.780

34.444

29212

Dame U21 stævner

19.440

29215

Damer øvrige stævner

10.602

13.429

29220

Herrer spillere EM/VM

23.321

29230

Dame spillere EM/VM

35.639

26.846

29235

U18 stævner

30.307

982

29240

U21, spillere EM/VM]

83.418

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

29300

EM/VM – herre 

21.500

45.523

191

12.000

12.000

29310

EM/VM – dame 

15.500

78.427

99

12.000

12.000

29320

EM/VM – U21 herre

15.500

17.370

3.431

12.000

12.000

Møder landsholdsgruppe

0

9.000

9.000

29330

Belfast uofficiel VM

50.000

207.970

204.320

40.000

40.000

29340

EM / VM fælles

186.418

29400

Talenttræner, U15 mix

15.300

7.030

0

29410

Talenttræner, U16 mix

10.000

19.000

19.000

29500

Landsholdstræner, Herre

38.000

17.652

8.142

25.000

25.000

29510

Landsholdstræner, Damer

23.150

24.925

22.387

25.000

25.000

29520

Landsholdstræner, U21

38.000

28.191

65

25.000

25.000

29530

Landsholdstræner, U18/U21B

22.000

9.532

7.126

19.000

19.000

29600

ICF Dommer EM/VM/ECA

11.000

3.989

10.000

10.000

29700

Sportschef & [Administration]

4.850

12.499

5.628

20.000

20.000

29799

KAJAKPOLO Landshold i alt

795.408

646.225

228.000

29999

ANDEN ELITE TOTAL

240.000

31998

KONKURRENCE

32000

Møder og transport

3.000

500

9.127

5.000

5.500

32010

DM ergometer (+ KEM stævne)

45.000

16.366

38.142

49.500

47.000

32020

Forbundsudgifter i.f.m. DM

10.000

20.041

12.000

12.500

32030

DM master sprint

5.000

4.500

6.100

32040

Cph spring

8.000

74.374

74.563

11.000

12.000

32099

Officialgruppen

32100

Møder

5.000

4.394

2.085

5.000

7.000

32110

ICF dommer – deltagelse

5.000

4.698

20.978

10.000

14.000

32120

DM – Sprint

15.000

30.422

20.755

13.000

15.000

32130

DM – Maraton

15.000

121.967

15.005

15.000

15.000

32199

SLALOM

32200

DM i Slalom

13.600

13.600

HAVKAJAK

32205

DM i Havkajak – Teknik og rul

32.300

25.193

18.065

20.000

37.600

32210

DM teknik

34.600

25.364

13.529

17.600

17.500

32215

Havkajak konkurrencer

8.500

3.500

32299

Tur & Kapkajak

32300

[arb gruppe motion event]

2.500

3.567

2.500

3.000

32310

DM K1 + K2 tur

2.000

2.000

2.500

32399

Stævneudvikling

32400

Youpaddle – adm + it + udd

0

0

32410

Dansprint Maraton Cup

9.000

3.926

1.879

10.000

12.000

32420

Work-Shop – officials

6.000

8.000

9.000

32499

Oceanracing

32500

DM oceanracing

7.000

11.131

3.633

8.500

10.600

32510

Oceanracing udvikling

6.500

2.712

5.000

8.000

NY

DIF DM-uge

15.000

32999

TURNERINGSGRUPPE kajakpolo

33000

DT

80.000

86.960

742

75.000

75.000

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

33100

DT Præmier

5.000

662

4.467

5.000

6.000

33150

DT Administration

2.000

0

0

33200

Mediedækning DT4

15.000

12.287

913

10.000

5.000

33300

Møder turneringsgruppe kajakpolo

5.000

5.000

2.500

33400

Øst/Vestturnering

2.500

120

2.500

5.000

33500

Stævnemateriale (trailer) 

20.000

19.872

5.000

10.000

33599

DOMMERGRUPPE kajakpolo

33600

[Dommeruddannelse, nationalt]

10.000

5.000

5.000

33700

Møder dommergruppe kajakpolo

1.000

1.000

1.000

33800

[Dommer/Official uddannelse Internationalt]

5.000

3.000

5.000

Eksterne dommere [DT dommere]

10.000

929

0

10.000

33899

KONKURRENCE i alt

447.722

247.611

373.800

33901

KLUBAKTIVITET & MOTION 

Møder og transport

5.000

5.000

5.000

33904

BØRN OG UNGE

34000

[Støtte til Klub Sommerskoler]

12.500

6.125

9.988

12.500

15.000

34010

PaddleBattle Cup

20.000

12.344

6.793

20.000

17.500

34020

[B&U træner saml]

23.900

27.180

23.900

46.700

34030

Paddle Power

1.000

1.241

6.642

1.000

5.000

34035

Sommercamp Unge

60.000

25.472

57.500

57.500

34040

Utræf Havkajak

15.500

6.000

15.500

34042

BU 2025 projekt [Børnepakken]

187.500

2.511

82.214

137.500

137.500

34045

Vintertræf (Weekendesamling)

53.800

4.320

2.898

46.600

46.600

34050

Lånepakke børn

50.000

16.500

40.000

40.000

34052

Kajakkaravane

65.000

65.000

65.000

34093

HAVKAJAK

34110

Q camp Havkajak

60.000

66.488

66.467

62.540

62.540

34120

60+ Camp

130.000

41.487

37.701

65.000

56.500

34199

FOS & SURF

34210

Surfsymposium & Surfcup

72.500

23.874

14.115

72.500

85.500

34220

Surfkajak udvikling

10.000

11.823

4.000

10.000

34299

KAJAKPOLO Udvikling

34300

Juniorcamp – kajakpolo

45.125

24.000

51.250

34305

Kørselstilskud v. frivilligt arbejde

5.000

5.000

34320

DM kajak polo efterskole

20.700

4.086

10.270

21.600

23.600

KANO

34399

SURFSKI

34400

Surfski udvikling: camp + AG

10.000

18.582

1.220

10.000

10.000

34899

KLUBAKTIVITET & MOTION 

209.381

290.959

750.690

34901

UDDANNELSE (UDD)

34902

KURSUS DRIFT

35000

Kurser

220.000

155.424

143.434

200.000

230.000

35100

Kurser eksterne

200.000

246.303

133.709

200.000

170.000

35200

Undervisningsmateriel (på kurserne)

5.000

9.369

6.616

5.000

5.000

35300

Kursusadministration

0

35400

Certifikater udvikl + produktion

30.000

19.069

5.644

5.000

0

35901

UDDANNELSE udvikling

36000

European Padlepass – international

53.000

15.675

7.052

30.000

30.000

36100

Idrættens E-læring DIF / DKF

9.575

6.300

6.986

7.000

36200

DKF instruktørsamling

89.710

101.542

123.617

105.710

140.000

36400

Normarbejde / udvikling inkl E-learning

70.500

22.784

31.130

70.075

47.075

36500

Alsidighed (udv discipliner)

22.250

5.312

18.000

15.550

Surfski udvikling: camp + AG

0

0

0

36600

Censorsamling

52.650

71.567

52.650

52.650

36700

Send censorer til benchmark i Eu

0

40.000

36899

UDDANNELSE (UDD)

653.345

458.188

737.275

36901

FACILITET & MILJØ (F & M)

37000

Møder og transport

8.000

406

480

8.000

8.000

37100

Seminar for miljørepræsentanter

15.000

15.000

15.000

Miljøpris/miljøpulje

37200

Implementering facilitets- og miljøstrategi

15.000

30.860

47.299

15.000

15.000

37300

Facilitets- og miljøaktiviteter og kampagner (med fokus på klubber og selvorganiserede)

22.500

39.616

6.272

22.000

16.000

37399

FACILITET & MILJØ (F & M)

70.882

54.050

54.000

37401

HANDICAP PARACANOE

37500

Handicap, bredde – workshop

10.000

5.000

10.000

37550

DIF soldaterprojekt

170.000

65.000

170.000

170.000

37600

Handicap – taskforce til klub

5.000

5.000

10.000

37899

Handicap i alt

65.000

190.000

37997

FORBUNDSPROJEKTER

37999

Bevæg dig for livet

38000

BDFL Generelt

600.000

600.000

93.750

93.750

38010

BDFL idrætskonsulenter 0,75 åv?

375.000

375.000

38020

BDFL Kommunikationsmedarbejder

125.000

125.000

25.000

25.000

38030

BDFL Kom og prøv arrangementer

90.000

7.631

38040

Møder, kørsel projektgruppe og partner

80.000

50.804

7.045

6.250

6.250

38100

BDFL workshop, netværksdage. møder

50.000

3.673

1.822

38200

BDFL kommunikation, marketing, video etc.

50.000

165.151

38300

BDFL Målrettet udøver

150.000

175.339

5.000

5.000

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

38400

BDFL Målrettet forening

90.000

160.200

3.039

10.000

10.000

38450

BDFL Paddlers (instruktør o.l.)

60.000

38500

BDFL Udvikling & licens software

80.000

128.759

38600

BDFL idrætskonsulenter selv. org. 0,5 åv

250.000

250.000

38700

BDFL Målrettet Partnerskaber

90.000

1.875

10.000

10.000

38800

BDFL Partnerskaber selv. org.

90.000

126.223

38900

BDFL periodisering

38909

Bevæg dig for livet i alt

2.169.655

11.906

150.000

38920

VM 23 / EM 22 værtskab

5.789.820

4.438.616

1.389.586

7.000.000

0

39002

KOMMUNIKATION & DIGITALISERING

39004

MAGASIN

39100

Distribution og pakning

200.000

194.016

39110

Tryk & adressering

129.000

144.928

39120

Redaktion & pressearbejde generelt inkl. omkost

0

5.000

39130

Layout og grafik

52.000

51.837

39140

Annonceformidling, specialmedie, oplægskontrol

25.000

22.440

11.875

0

0

39197

Magasin total

39200

Kalender

15.000

4.358

6.000

20.000

15.000

39210

Lønninger kommunikation

0

0

39212

Medierapporter

15.000

14.349

10.500

15.000

15.000

39214

Nyhedsbrev – IT services

15.000

29.187

26.601

15.000

42.000

39216

Domæner, hosting, veligehold web

40.000

37.241

33.798

40.000

20.000

39218

Projekt fra I2 til I3+ (Nyhedsbrev) [Instruktørklubben]

48.000

30.000

30.000

72.500

80.000

Drift klub, licens, og adm system 

105.000

105.000

Udvikling klub og licens system 

45.000

45.000

Drift medlems APP

140.000

Udvikling medlemsapp

70.000

Indhold APP og øvrige platforme

15.000

Stævne IT drift & udv (tidl. 32400)

40.000

39298

KOMMUNIKATION & DIGITAL 

533.356

118.775

587.000

39299

MARKETING

39300

Profilering

13.722

10.000

10.000

39310

Sponsor/marketing omkostninger 

58.125

75.000

75.000

39399

MARKETING I ALT

13.722

58.125

85.000

Fonde

39405

Jubilæumsfond [intern pulje]

20.000

114.000

0

20.000

39400

Søsports sikkerhed – fonde

100.000

108.713

0

0

39489

Fonde i alt

222.713

0

20.000

Førstehjælp Trygfonden

39410

Trygfonden 1 hjælps kurser

550.250

213.860

269.557

372.000

0

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

39415

Trygfonden sikkerhedstaske tilskud

12.500

0

0

39420

Administration online, økonomiafd 

18.000

0

0

39425

Markedsføring bidrag DFfR

0

0

39430

Diverse vdr førstehjælp

5.000

0

0

39440

Subtotal Førstehjælp Trygfonden

39499

Initiativpulje

39500

Kodning og test

373.450

581.236

758.000

39510

Kommunikations funktioner

140.000

115.673

650

0

0

39520

Projektledelse

120.000

76.250

0

0

39599

Tour de Gudenå

39600

Deltagertrøjer

65.000

52148

39620

Deltagernummer

1.000

39640

Officialsjakker & officials omkost

52.000

13.679

814

39660

Markedsføring/tryksager

2.000

39680

Skilte/stickers

2.000

39700

Forplejning deltager tange

2.000

3.380

39720

Toiletter & bad

60.000

40.400

39740

Telte, containervogn, El, lyd

20.000

40.148

39760

Møder & arbejdsgruppe omkost

12.000

16.006

572

39780

Ophold officials

3.000

39800

Følgebåde, sikkerhed,m røde kors

10.000

3.500

39820

Præmier

2.000

39840

Medaljer

8.000

23.279

39860

Hjemmeside

7.000

9.551

39880

Pontoner og materiel

1.000

39900

Depot

11.000

13.180

39920

Porto

500

48

39940

Telefoni & kontor

1.500

745

1.381

39960

Udgifter partnere (kommuner, klubber mm)

30.000

30.000

39980

Mediepartner og tilmelding

15.000

18.599

39997

Tour de Gudenå total

305.000

264.662

39999

Forbundsprojekter i alt

8.313.170

2.551.376

842.000

40002

ADMIN.OMK. KONTORHOLD

40400

Husleje

198.000

197.230

151.305

220.000

200.000

40410

Forsikringer

9.500

12.245

10.000

8.500

40420

Kollektive forsikringer DIF

152.840

152.840

172.305

172.305

159.442

40430

Telefon / Telefax

50.000

69.171

35.663

62.000

62.000

40440

Porto

85.000

81.907

27.642

15.000

15.000

40450

Kopiering / trykning

20.000

8.042

3.362

14.000

10.000

40460

Kontorartikler

45.000

59.728

31.130

46.000

40.000

40470

Teknologi incl. anskaffelser

45.000

38.953

13.513

36.000

35.000

40480

Drift Ipaddle

100.000

99.382

91.404

105.000

0

40490

Udvikling Ipaddle

60.000

49.366

5.000

45.000

0

40500

Brugerafgifter IT

65.000

74.184

51.505

65.000

60.000

40510

Kontingenter – ICF ECA Fr Råd, 

25.000

22.249

22.275

27.500

25.000

Post

Budget 22

Realis.. 2022

3 kvartal 2023

Budget 23

Budget 24

40520

Repræsentation

10.000

13.109

8.705

4.000

10.000

40530

Diverse

5.000

5.000

5.000

40540

Afskrivninger inventar

10.000

1.944

10.000

10.000

40550

Tab debitor

7.480

40599

ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT

887.830

613.809

639.942

40998

LØNNINGER

41000

Direktør

41100

Løn Stab & Ledelse

2.625.352

2.561.809

2.089.544

1.974.922

2.070.539

41200

Kørselsgodtgørelse

80.000

104.075

86.598

108.000

110.000

41300

ATP, AES, AER Barselsfond mm

55.000

50.673

124.104

60.000

65.000

41400

Feriepengeforpligtelse

40.000

130.665

40.000

45.000

41500

Personaleuddannelse

50.000

28.055

8.875

40.000

60.000

41550

Personaleomkostninger

75.000

85.142

32.769

65.000

65.000

41600

Løn Udvikling og Bredde

2.574.193

2.491.107

1.905.494

2.698.634

2.720.000

41700

Løn reguleringer

74.000

240.000

41800

Lønkørsel DIF

22.000

32.984

25.024

30.000

30.000

41900

Økonomi DIF / honorar opgaver

185.000

169.366

182.648

195.000

210.000

41996

LØNNINGER I ALT

5.653.876

4.455.056

5.615.539

41998

ADMINISTRATION MØDER

42000

Årsmøde

300.000

336.477

21.100

350.000

375.000

42100

Bestyrelsesmøder

65.000

85.395

51.662

65.000

70.000

42300

Bestyrelsens deltagelse i arr.

40.000

40.203

7.005

35.000

20.000

42400

FU-møder

35.000

5.933

18.868

15.000

25.000

42500

Kongresser ICF/ECA

20.000

47.259

24.664

15.000

20.000

42600

Nordisk møde

5.000

5.000

0

42799

MØDER I ALT

515.267

123.299

510.000

42901

FINANSIERING

43000

Brugeromkostninger

45.000

50.321

23.649

10.000

10.000

43999

FINANCIERING I ALT

ANDEN DRIFT

49999

UDGIFTER I ALT

29.269.345

27.007.640

16.492.423

27.376.106

18.937.766

69999

Driftsresultat

-660.220

-673.690

-413.332

-650.000

INDKOMNE FORSLAG

Forslag A: Love, “Punkt 6. Årsmøde” §12 (side 10)
Forslagsstiller: Silkeborg Kajakklub.

Nuværende tekst:


Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DKF i hænde senest den 1. august.

Forslag kan være enten konkrete lovforslag eller beslutningsforslag. Forslagsret har bestyrelsen og klubberne.Ny (forslag) tekst:


Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DKF i hænde senest den 14. august.

Forslag kan være enten konkrete lovforslag eller beslutningsforslag. Forslagsret har bestyrelsen og klubberne.Begrundelse:


I 2022 lå Årsmødet den 26.-27. november (uge 47). Det gav bestyrelsen og kontoret 17 uger til at tage stilling til forslagene.

I 2023 ligger Årsmødet den 25-26 november. Det har givet bestyrelsen og kontoret 17 uger til at tage stilling til forslagene.

Der er forståelse for at indkomne forslag skal bearbejdes af bestyrelsen og kontoret inden Årsmødet, men det kan være svært for klubberne at nå datoen 1. august på grund af sommerferie-aktiviteter.

Derfor foreslås det at flytte deadline for indkomne forslag til Årsmødet til 14. august.

DKF’s bestyrelse bakker op om forslaget med følgende bemærkninger: DKF’s bestyrelse forstår og sympatiserer med forslagets intention. Vi ønsker et engageret årsmøde der sætter en retning for forbundet med input fra klubberne. DKF’s årsmøde skal jf lovene holdes i oktober eller november. Dermed kan det med et årsmøde i oktober give et meget begrænset tidsrum til at bearbejde og kvalificere forslag. Samtidig skal der tages hensyn til at klubberne skal have tid til at drøfte forslag forud for selve mødet. Ved at flytte fristen fjorten dage kommer vi mere fri af sommerferien og kan fortsat leve op til de forskellige hensyn.

KONTINGENT 2024Kontingentet i DKF er sammensat af to dele:

  • Et klubkontingent fastsat til 1000 kr.
  • Et medlemskontingent, som i indeværende periode (2023) er 124 kr. pr. klubmedlem.

Medlemskontingentet pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindex.
Fastsættelse og regulering af kontingentsatserne udover forbrugerprisindexet sker hvert år på
DKF’s årsmøde.

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 10 pr. medlem. Herudover skønnes
forbrugerprisindexet at medføre en stigning på 3 kr.

Der er rabat til mindre klubber under 50 medlemmer. Begge kontingentdelene reduceres
procentvis alt efter klubbens medlemstal. Se rabattrappe.Rabattrappe

Antal medl.

Klubkontingent %

Medlemskontingent %

0-10

0 %

0 %

11-20

20 %

20 %

21-30

40 %

40 %

31-40

60 %

60 %

41-50

80 %

80 %

51->

100 %

100 %

 

Forsikring
Der betales 6,89 kr. pr. medlem (2024) til den kollektive forsikring.
Forsikringen er tegnet af DIF/DGI og DKF viderefakturerer den årlige betaling. Forsikringens pris reguleres årligt bl.a. i forhold til omkostningen til skader i de enkelte forbund i det forgangne år.

Valg

jf. § 12 og § 13

 

(Pkt I på dagsordenen)

På valg i 2023 er:

  1. Næstformand – Claus Bo Svenningsen ønsker ikke genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem for konkurrence – Lau Larsen ønsker ikke genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø – Jeppe Jørgensen stiller sig til rådighed for genvalg
  4. Medlem til appeludvalg – Jan Munkholm stiller sig til rådighed for genvalg
  5. Suppleant til appeludvalg – Torben Hansen stiller sig til rådighed for genvalg
  6. Revisor (vælges for et år ad gangen)

DKF’s bestyrelse opfordrer kandidater til at melde sig
DKF’s bestyrelse har fastlagt retningslinjer for god organisationsledelse bl.a. inspireret af DIF’s “Good governance”. Et initiativ er, at DKF ved hvert årsmøde opslår de poster, der er på valg og opfordrer kandidater til at melde sig.

Kandidater opfordres til at melde sig på forhånd og vil så have mulighed for at præsentere sig via forbundets kommunikationskanaler inden årsmødet. Opstår interessen først på dagen, så vil der selvfølgelig, også dér, være tid til at tale sit kandidatur op.

 

Se beskrivelsen af de ønskede kvalifikationer her:

Post

Vedtægterne beskrivelse

Uddybende kompetencebeskrivelse

Næstformand

Stedfortræder for formanden.

Skal være særligt skarp på vision, strategi, implementering og evaluering (A niveau). Specielt fokus på kommunikation og blik på helhed (A niveau). Fungerer som sparringspartner for den øvrige bestyrelse. Kunne være forbundets repræsentant i udvalgte sammenhænge.

Bestyrelsesmedlem for konkurrence

Ansvarsområdet dækker DKF’s nationale konkurrencearbejde, herunder danmarksmesterskaber.

Skal kunne kommunikere med og lede frivillige (A niveau). Der skal derudover være en kano og kajak faglighed på et vist niveau (B niveau).

Bestyrelsesmedlem for facilitet og miljø

Ansvarsområdet dækker DKF’s arbejde med forbedring af faciliteter lokalt, regionalt og nationalt samt sikring af DKF’s adgangsret til rovand og adgangsforhold.

Der er særligt behov for at kunne formidle helheden og diversiteten af kano og kajaksporten (A niveau). Derudover er det vigtigt at kunne arbejde visionært, strategisk og langsigtet (B niveau) samt at kunne arbejde med eksterne relationer på højeste niveau  (A niveau).

DKF MEDARBEJDERE

administration & konsulenter

Christian Jacobsen

Direktør

Forbundets daglige ledelse, politik, økonomi, personale, internationale opgaver, bestyrelsesarbejde, årsmøde, DIF-samarbejde.

Malene Hjorth

Sekretariatschef

Stedfortræder for direktøren, daglig drift og udvikling af sekretariatet, kommunikation, foreningsservice, rep. i udvalgte organer.

Nina Øverberg

Udviklingschef

Ansvarlig for strategi og udvikling inden for følgende områder. områderne uddannelse, børn og unge, miljø, sikkerhed og digitalisering.

Niels Kliim

Kommunikationskonsulent

Kommunikationshaj med skarpe tænder og antennerne ude. Niels kommunikerer dagligt omkring stort og småt fra vores mangfoldige verden af padlesport.

Rikke Rønnov Lund

Elite & Kommunikation

Bruger den halve tid på at holde styr på trådene når både og atleter skel ud i verden, resten af tiden bruges på administration og kommunikation.

Morten Ib Juul Madsen

Uddannelseskonsulent

Udvikling af DKF leder-, instruktør- og træneruddannelser. Rekruttering og udvikling af DKF’s instruktører og undervisere samt rådgivning og vejledning til klubber.

Rasmus Birkkjær Bertelsen

B&U-konsulent

Bidrager til at styrke klubbernes arbejde med børn og unge. Opstart af børn- og unge aktiviteter. Styrker og udvikler eksisterende børn- og ungeafdelinger.

Lærke Høyer

B&U-konsulent

Bidrager til at styrke klubbernes arbejde med børn og unge. Opstart af børn- og unge aktiviteter. Styrker og udvikler eksisterende børn- og ungeafdelinger.

Silas Kraul

Udviklingskonsulent

Korte både. Bevæg dig for livet. Digitalisering. Børn og unge.

Bjørn Thomsen

Konsulent

Sikkerhedsprojekt, Bevæg Dig for Livet og uddannelse.

Irene Lauridsen

Udviklingskonsulent

Udvikling og forankring af grønne omstillingsstrategier i vandsporten.

Kamilla Ryding

Faciliteter

ansat i DFfR og deles mellem Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund

Ulla N Pedersen

Eventmanager

VM på Bagsværd Sø i 2021 samt internationale events på dansk grund i 2022 og 2023.

Stine Aalborg

(Orlov) Kommunikation

DKF MEDARBEJDERE

eliteteam

Torben Koue

Sportschef

Ledelse, økonomi og administration af elitearbejdet i DKF for sprint- og maratonlandshold.

Samarbejde med Team Danmark, Anti Doping Danmark, sponsorsamarbejde på eliteområdet. Samarbejde med Elitcenterets atleter.

Kim Wraa

Cheflandstræner

Drift af elitecenteret og træning af de dertil knyttede roere. Iagttagelse af potentielle landsholdsroere. Udtagelse af sprintlandshold senior. Træner til internationale seniorstævner. Kontakt med Team Danmark, Anti Doping Danmark, kraftcentrene og andre samarbejdspartnere.

Zoltan Bako

Landstræner

Zoltan har særligt fokus på mandskabsbåde. Han bistår cheflandstræneren ved nationale- og internationale stævner samt træningslejre, og han er med til at koordinere og afvikle træningslejre og samlinger samt deltagelse ved internationale mesterskaber.

Finn Pape

EC øst træner/Talentchef

Talentchef er den primære kontaktperson for ungdomsteamet. Ansvarlig for programplanlægning, træningsamlinger og test. Ii samråd med sportschefen og ungdomslandstrænere at udtage roere til samlinger/stævner. Deltagelse i stævner, vurdere roerne ved overværelse af stævner i Danmark iht. sæsonplan.

frivillige med særligt ansvar

Karsten Solgaard

Maratonkoordinator

Trine Rold

Sportschef for Kajakpolo