DIF OG DGI’S FORENINGSPULJE

Hvert år uddeles cirka 45 millioner kroner fra foreningspuljen til idrætsforeninger. Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Klik her for nærmere information om tidsfrister, hvor store beløb, foreningerne kan søge, og hvad der kan søges til. Klik…

DKF’s love 2018 er klar

Som tidligere oplyst har Årsmødet 2018 vedtaget en række ændringer til vores love. Samtidig har  DKF’s bestyrelse løbende foretaget en revision af de nationale fælles konkurrencebestemmelser, nationale kaproningsbestemmelser for sprint, nationale kaproningsbestemmelser for maraton, udmærkelser og DKF’s forretningsgang. Alt er nu blevet samlet i DKF’s love 2018. Du kan læse det hele her. LINK Nedenstående…

Nyt fra Sportschefen

Lars Robl, der er sportschef for sprint og maratonlandsholdene,, oplyser:   “Thomas Rask fra Silkeborg Kajakklub er tiltrådt som holdleder på Maraton landsholdet. I denne egenskab assisterer han koordinator Karsten Solgaard i indeværende sæson. I starten af maj påbegynder jeg mine besøg ved kraftcentrene med henblik på en dialog om kraftcentrenes rolle og udfordringer.”

120 millioner kr. til vandaktiviteter

Fire fonde har i år sat mindst 12o millioner kr. af til vandaktiviteter, så mangler du fiansiering til dit klubprojekt, så er det værd at læse mere i pjecen her.    Som inspiration, så kan du på denne hjemmeside kan du se eksempler på aktiviteter, som andre klubber har gennemført. LINK  

Skabeloner og persondata

Også idrætsforeninger er omfattet af reglerne for hvordan man skal håndtere persondata. DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I…