Dialogmøder 2016

Dialogmøder er møder, hvor klubber fra samme geografiske område møder bestyrelsen.  Ud over at give DKF’s bestyrelse et godt indblik i, hvad der sker i klubberne, så er møderne samtidig en mulighed for at fremme regionale interesser. Det er de fremmødte, der sætter dagsordenen. Også i 2016 arrangerer vi dialogmøder. Vi begynder i de regioner,…

DM Havkajak

Vi kan nu med stor glæde fortælle at dette års DM Havkajak i RUL OG TEKNIK den 27-28. august 2016 bliver afholdt i Svendborg Sund. Det bliver arrangeret af Troense Kajakklub og Svendborg Kajakklub. Invitationen til DM RUL og TEKNIK kommer ud 1. juni. Har du allerede deltaget, så får du invitationen dagen før i din mail. Husk også DM…

Godtgørelser 2016 justeret

Hvert år udarbejder DIF en ny folder – ‘Takster’ – hvor du kan læse, hvor mange penge, der maksimalt kan udbetales i skattefri godtgørelser til ulønnede trænere og ledere. Læs mere her og download takster 2016 samt skema til brug for dokumentation ved udbetaling af skattefri godtgørelser. (Du skal åbne fanen ‘skat’)

Travl weekend venter

Selv om vores rovand mange steder er frosset til, så er der stadig godt gang i kano – og kajaklivet. Miljøseminar i Horsens Den 22. – 23. januar afholder vi miljø-seminar i Horsens. På seminaret samles miljørepræsentanter fra ro-, kano- og kajakklubber og bliver klædt på til at varetage DKF’s interesser i relation til miljø, natur…

Dansk kajakliv anno 1929

Tusind kajakroere i selvbyggede kajakker – slet ikke farligt. Vi har været i arkivet og fundet denne artikel fra 1929, hvor sekretæren i Dansk Kajakforbund Hr. Mariboe-Hansen giver en status på kajaklivet fra dengang. Både mænd og kvinder i klubberne En af de ting han hæfter sig ved er, at der både er kvinder og…

Årsmagasinet 2016 på vej

Trykkeriet varmer allerede maskinerne op til at trykke vores Årsmagasin 2016. Men så skal det tørre, sendes til posten og uddeles, så vi skal frem til uge 5 – 1. til 6. februar, før vi finder Magasinet i postkassen. Allerede nu kan du glæde dig til en række nyheder blandt andet på Børne – og…

Millioner at hente i EU-støtte

26 Lokale Aktions Grupper (LAG) støtter i store dele af Danmark lokale aktiviteter omkring vores havne økonomisk.  De såkaldte LAG-midler finansieres af EU-midler og danske penge i en 50/50 % finansiering. Den årlige sum, der uddeles via LAG-systemet, er pt. ca. 72 mio. kr. på landsplan. Et godt eksempel er Kerteminde Søsportcenter, hvor sejl- og kano-kajakklubben…