20. april – Covid 19

Restriktioner fra onsdag den 21. april Med virkning fra onsdag den 21. april gælder følgende:   For indendørsidrætten: Indendørs idræt på tværs af alle idrætter er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne over 70 år. For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på…

4. marts – Covid 19

Hvem defineres som professionel idræt og kan træne indendørs? Udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrene er ifølge Bekendtgørelsen, § 14 stk. 4, om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 er  undtaget…

Webinar med Nigel Fosters om hans nyeste bog ”HEART OG TOBA”

For at deltage skal du enten trykke på linket herunder eller kopiere linket til TEAM´s-mødet til din foretrukne browser. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJmOGVlNjgtZWJjZS00MjIxLWJhYjYtNTFlNmM0ODY2MjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d30a793-f5e6-4fc6-9fa1-f952475e89ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fb683890-e094-4ee2-b12a-e0e76c8b0491%22%7d   Du behøver ikke at downloade en TEAM`s APP. Vi anbefaler man logger på linket en halv time før, så alt teknikken er klar, når mødet starter.