Hvornår:
6. juni 2015 kl. 10:00 – 15:30 Europe/Copenhagen Tidszone
2015-06-06T10:00:00+02:00
2015-06-06T15:30:00+02:00

Sted: Næstved Roklub, Kanalvej 18, 4700 Næstved
Pris: 300 kr. Faktura tilsendes. Tilmelding senest onsdag d. 27. maj 2015.

DIF inviterer hermed til kursus i Naturformidling fra kano, kajak og robåd

På kurset får du værktøjer til at gennemføre egen tur med naturformidling, drejebog til konkret tur i eget ro-område, netværk med andre naturinteresserede roere, oversigt over oplagte naturfænomener man kan “opdage” på en tur, samt overblik over lovgivning og regler for færdsel og adgang, samt hensynsfuld adfærd.

Naturoplevelsen styrkes når naturen formidles, og man får øjne og ører op, for hvad der rør sig over, under og omkring én. Det giver en ekstra kvalitet til turen, og der er efterspørgsel på den ekstra værdi naturoplevelsen kan give til udendørs idrætterne. Ved at lave formidlingsture kan du være med til at skabe større interesse for jeres idræt og jeres klub, for flere nye brugere.

Vi bruger ikke tid på at komme på vandet på dagen. Kurset har fokus på forberedelse af tur samt formidlingsmetoder. Til gengæld træner vi formidling udenfor ved lignende situationer.

Medbring: egen madpakke (der serveres kaffe/te og frugt), tøj efter vejret, vi skal være ude noget af dagen, men ikke på vandet, søkort over eget ro-område (evt. bare print fra google maps).

Undervisere: Christian Engkilde, Naturvejleder i USG, kajakinstruktør mm., Anne Marie V. Kamilles, Naturvejleder i DIF

Tilmelding: Tilmelding sker via dette tilmeldingsmodul og skal ske senest onsdag d. 27. maj 2015.  Vær opmærksom på at du ved tilmelding bliver bedt om at foretage tilvalg hvor du angiver dine forventninger til kurset.

Der er ingen krav om tekniske færdigheder, men blot interesse i emnet.

Framelding: Bliver du forhindret i at deltage sker framelding til naturvejleder@dif.dk. Ved udeblivelse uden framelding opkræves fuld betaling.

Yderligere informationer

Kontakt venligst Anne Marie V. Kamilles, Naturvejleder, Danmarks Idrætsforbund tlf.: 41 96 93 77 / naturvejleder@dif.dk

eller Christian Engkilde, Naturvejleder i USG, kajakinstruktør mm. cengkilde@usg.dk

 

Tilsvarende kursus afvikles søndag d. 14. juni 2015 i Ry Roklub, 8680 Ry