ATK Certificerings kriterier

You are here:

ATK Certificering kræver godkendelse

For at en klub kan blive ATK certificeret, skal klubben opfylde  kriterierne herunder. Godkendelsen foretages af DKF.

ATK Certificeringskriterier

  • ATK-arbejdet i klubben skal foregå med en klart defineret gruppe af unge atleter. Der skal foreligge en navneliste over de unge, som har klubbens ATK-fokus. Gruppen skal være forholdsvis homogen i forhold til alder og gerne relativt ligeligt fordelt på kønnene. Denne gruppe kaldes herunder Klubbens ATK-Gruppe (KAG)
  • Uddannelse: Klubben skal som minimum have tre instruktører, som har gennemgået ATK-kurset. Dette skal naturligvis være de instruktører, som er tilknyttet  Klubbens ATK-Gruppe. Desuden skal der foreligge en plan for uddannelse og kompetenceøgning udarbejdet af den primære træner.
  • Alle trænere og instruktører omkring Klubbens ATK-Gruppe skal have læst og sat sig ind i det Aldersrelaterede TræningsKoncept. Koceptet skal være fundamentet i træningen af de unge. De værktøjer, der gives i ATK-bogen samt på hjemmesiden, skal benyttes, når det er hensigtsmæssigt.
  •  Klubbens ATK-Gruppe skal have et kapkajak perspektiv og deltage ved stævner. Målet for stævnedeltagelse er at deltage ved nationale regattaer i u-klasserne, gerne allerede inden for det første år med ATK certificering. Indledningsvis kan DKF’s børne-begynder sprint stævner være en god start, men det forventes, at  Klubbens ATK-Gruppe deltager i regattaer senest på andet året.
  • ATK arbejdet skal være forankret i klubben såvel blandt trænere som i ledelse. Fokus på talentudvikling bør fremgå af klubbens strategier og politikker.
  • ATK certificerede klubber skal sørge for, at  Klubbens ATK-Gruppe har udstyr og remedier som tilsvarer deres alder.
  • ATK certificerede klubber skal indgå i et konstruktivt samarbejde med DKF omkring U-landsholdene, såfremt man har atleter, der indgår på disse.
  • DKF arbejder med holdningspåvirkning af unge atleter i forhold til anti-doping. ATK-certificerede klubber forventes at støtte op om dette.