Børne og ungdomshold

You are here:

B&U kontaktliste

For bedre at kunne skabe lokalnetværk mellem klubber, der har børn og unge, har DKF lavet en B&U kontaktliste, hvor alle B&U ansvarlige/trænere er listet fra klubberne.

De får B&U nyhedsmail ud direkte til dem med relevant info, så det ikke går igennem en bestyrelse først. Desuden kan klubberne kontakte konsulenterne for info om opstart af børne- og ungdomshold.

B&U instruktør/træner netværk

 

Kontaktperson:

Børn- og Ungekonsulent

Rasmus Birkkjær Bertelsen

E-mail rbb@kano-kajak.dk

Tlf.: 48 80 90 03