Kursus for klubledere: Kassererens opgaver og funktioner

Spotkursus for klubledere Kassererens opgaver og funktioner   Målgruppe: Danmarks Idrætsforbunds spotkursus for klubledere om kassererens opgaver og funktioner, retter sig mod alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der såvel organisatorisk som personligt ønsker at udvikle sig i lederrollen, så de bliver endnu bedre til at løse de udfordringer idrætten i dag står overfor.   Indhold og…

Støt DKF, hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Kano og Kajak Forbund, hver gang du tanker. Du støtter DKF med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkortet – uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får DKF desuden en ekstra bonus på 250 kr. Det…

Lise og Bolette stiller op

Når DKF den 10. april afholder Årsmøde, så skal der blandt andet vælges to nye medlemmer til DKF’s bestyrelse. Bolette og Lise stiller op til valg. Bestyrelsen anbefaler Bolette og Lise. Kandidater kan melde sig helt frem til selve valget. Bolette Fokdal  Tur- og havkajakinstruktør Aktiv i Holbæk Kajakklub Erfaring som formand Læs mere om…

Max- og hvilepuls

Maxpuls er den højeste puls, du kan nå op på. Den forbedrer sig ikke ved træning (hvis du oplever, at den bliver højere, skyldes det, at du er blevet bedre til at presse dig selv). Nemmere at opnå højere maxpuls ved. fx løb Maxpulsen er individuel og falder med årene. Kun meget trænede kajakroere kan nå op på maxpulsen i kajakken.…

Beregn din arbejdspuls

Du kan beregne, hvilken puls du skal have for at arbejde på en given intensitet (fx.70 %). Du trækker din hvilepuls fra din maxpuls, ganger resultatet med den givne intensitet og dividerer med 100. Tallet lægges sammen med din hvilepuls. Eksempel: En roer med en hvilepuls på 50 og en maxpuls på 190, skal have en puls på 148 for at…

Gode strækøvelser

De her nævnte trækøvelser udføres ved, at musklen føres til yderstilling og strækket holdes i 20-25 sekunder. Efter første stræk af en muskel kan strækket øges en smule, ved hjælp af vejrtrækningen. På udånding strækkes der forsigtigt en smule mere, hvorefter strækket holdes i yderligere 20-25 sekunder. (læs evt. i del 3 om forskellige typer for stræk) For at få fuld valuta…

Cirkeltræningsprogram

Cirkeltræning foregår ved, at du gennemfører en række øvelser i en given rækkefølge, og kan opbygges som kontinuerligt arbejde eller som intervalarbejde. Fx. 8-10 forskellige øvelser, som udføres hver i 1 minut, uden pause mellem øvelserne. Cirklen gentages 2-4 gange, der holdes 4-5 minutters pause mellem hver cirkel. Eller 10-20 øvelser, hvor arbejdsperioden på hver øvelse er mellem 30 og 45 sekunder, med halv så…