Sidste frist

Husk at i morgen d. 3. maj er sidste frist for tilføjelse af nye og redigering af eksisterende modtagere af Magasinet Kano & Kajak. Magasin nr. 3 udkommer i uge 21. Reklamation over en eventuel manglende levering, skal se i uge 22.  

Årsmøde referat

  Så er referatet fra årsmødet at finde her på hjemmesiden sammen med powerpoint benyttet under mødet. Desuden kan man i mappen ” Temadag” finde materialet fra oplægsholderne.