Klubbens ledelse

You are here:

Jura, forsikringer, sikkerhed, miljø……..

Læs mere om alt det, der OGSÅ hører med til at drive en klub.

DKF er forbund for Danmarks kano – og kajakklubber. Alle klubber er selvstændige og drives efter egen vedtægt. På DKF’s  Årsmøde vedtager klubberne de regler, der skal gælde for alle klubber.  Forbundet er dannet af klubberne, fordi klubberne vil stå sammen om at udvikle sporten og løse fælles udfordringer om f.eks.  uddannelse, miljø og sikkerhed.

På siderne her kan klubbens ledelse få svar på spørgsmål som:

  • Hvordan må jeg behandle medlemmernes persondata? LINK
  • Hvordan organiserer jeg klubbens administrative arbejde, og hvad er Ipaddle? LINK
  • Hvad er dit ansvar som medlem af en klubs bestyrelse? LINK
  • Hvad kan jeg spørge DKF’s sekretariat om? LINK
  • Skal klubbens sikkerhedsregler revideres? LINK
  • Har klubben de nødvendige forsikringer? LINK
  • Hvornår skal vi indhente børneattester? LINK