Børneattester mm.

You are here:

Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge?

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye danske trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

– Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
– Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
– Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Her link til politiets vejledning til at indhente børneattester.

Forebyggelse 
Et tjek i kriminalregistret udgør dog ikke hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I DIF’s pjece “Det uhørte overgreb” får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.