Børneattester mm.

Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge?

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye danske trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

– Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
– Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
– Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Her link til politiets vejledning til at indhente børneattester.


Forebyg med leveregler

I DIF’s pjece “Det uhørte overgreb” får du råd og informationer.

overgreb

DIF guide:

Indhent børneattester efter DIF Guiden. Se den her

my-visual-copy_52143599