Natur- og miljøarbejde

You are here:

Natur og miljødebatten har historisk fokuseret på udvikling og bevaring af de grønne områder, og der er derfor mange regler der regulerer, hvordan man færdes i skove, moser og lignende i Danmark.
Men i de sidste år har DKF oplevet en udvikling, hvor der fokuseres mere og mere på vand- og havområder. Kritiske stemmer pegede på, at vandkvaliteten var dårlig, og senest kunne man læse, at der er fundet plastik i drikkevandet. I flere tilfælde har kystsikring desuden lukket for adgang til vandet, samtidig med at flere byggeprojekter tillades ved vandkanten.
DKF har i mange år arbejdet for adgang til vandområderne og bevarelse af  vores blå områder, og forbundet oplever med glæde at flere og flere fremsynede klubber tilbyder nu naturaktiviteter, som er med til at løse problemet.

Hvorfor skulle vi have naturaktiviteter i klubben?
Der er mange grunde til at have miljøaktiviteter i klubben, som giver synlige og konkrete fordele til klubben:
– Mange vil starte med at ro kajak for at få naturoplevelser. At have et tilbud med fokus på naturen giver klubben en fordel, når folk skal vælge deres fritidsaktivitet. Derfor er det relevant for klubben at få viden om naturens tilstand, hvor man må og ikke må ro, hvilke planter og vandfugle de kan møde i deres ture osv.
– Miljøhensyn sparer klubben penge. Ved at gennemgå klubhusets varmekilder, isolering, vandforbrug og lignende, kan klubben finde store besparelser i budgettet.
– Naturaktiviteter er med til at fastholde medlemmer.Mange nye medlemmer har stadig ikke et forhold til klubben, og føler stadig, at de er “gæster”.
Men alle har en holdning til affald i naturen, og det gør, at eksempelvis en affaldsindsamling bliver til en god undskyldning for at komme i klubben og lære fællesskabet at kende.
– Fordi vi har ret til nyde naturen og pligt til at passe på den.

DSC01048

Hvordan kan klubben komme i gang med miljøarbejdet?
Klubberne er meget forskellige, og det samme gælder natur og miljøaktiviteter. Vi vil gerne inspirere alle til at finde den aktivitet, de synes er den sjoveste eller mest relevant for deres roere.
Her er der nogle eksempler på aktiviteter, som klubben kunne få glæde (og flere medlemmer) af:

– Deltag i DKFs Naturseminar, som afholdes hvert år forskellige steder i landet. Dagen byder på relevante workshops om eksempelvis klubhusets miljøøkonomi, nye tendenser inden for elektronik til kajakturen (GoPro, drones o.l.), hvordan bruger man naturen til fastholdelse og rekruttering af medlemmer m.m. Vi får en fantastisk og inspirerende dag sammen, og vi afslutter dagen med en rotur. Deltagelse for DKFs medlemmer er gratis.
Programmet og tilmeldingsformularen sendes ud via nyhedsbrev, Facebook og andre kanaler.

– Start jeres eget affaldsdag i klubben: I kan bare gøre affaldsindsamlingen til en del af klubbens rengøringsdag, standerhejsning, børneaktivitet eller andre fælles arrangementer.
I kan også planlægge affaldsindsamlingen i samarbejde med kommunen: Det vil gøre klubben synlig overfor kommunen, som med glæde vil låne jer arbejdsredskaber. Vælg en dato, som passer i kommunens kalender med Byens Dag, Kulturdag osv.
Hold Danmark Rent har en aftale med flere kommuner, om at de foreninger som tager en af de faste “affaldsruter” og samler affald skal få 3.000kr. for aktiviteten. Tjek om din kommune er med i kampagnen på rennatur.org

– Bestil en naturvejleder hos DKF til et mini naturkursus. Kurset kan eksempelvis fokusere på, hvordan man planlægger en tur i naturen over flere dage, hvad man skal gøre med det producerede affald, hvad man skal huske at pakke og lidt information om beskyttede områder og lignende.

– Kontakt kommunens energikonsulenter og få dem til at kigge forbi jeres klubhus, hvor de kan måle jeres energiforbrug m.m.

– Deltag i DKF miljønetværk i nationalparker, Friluftsrådets kredse og andre lokale sammenslutninger, som arbejder for at sikre gode faciliteter og adgang til vandet for alle roere.

– Deltag i DKFs årlige miljøkampagner, hvor vi uddeler præmier ud til klubbernes bedste billeder af naturaktiviteter, bedste initiativer for at formidle information om naturen osv. Du vil kunne læse om kampagnerne på forbundets nyhedsbrevet og Facebook.

– Udarbejd jeres egen code of conduct  med inspiration fra eks. Palo Kajakklubs idekatalog

 

Gør forbundet til jeres partner i klubbens lokale miljøsager
Forbundet vil gerne støtte klubbernes miljø- og facilitetsarbejde og kan yde rådgivning ifm. konkrete miljøsager inden for naturbeskyttelsesloven samt afgivelse af høringssvar.
Klubberne må gerne indkalde miljøkonsulenten til et møde, internt i klubben eller sammen med deres lokale samarbejdspartnere i projektet, hvis dette ses som den mest effektive fremgangsmåde. Forbundene tilbyder klubberne at agere mægler i situationer, hvor dialogen med klubbernes lokale partnere (kommunen, andre klubber o.l.) er gået i stå.

Forbundet har inden for miljøområdet tre overordnede fokuspunkter:
– DKF skal på vegne af og i samarbejde med klubberne sikre medlemmernes adgang til egnet rovand og et internationalt rostadion.
– DKF skal arbejde for, at medlemmernes bevidsthed om ansvarlig og hensynsfuld benyttelse af og færden i naturen øges.
– DKF skal tilstræbe at gøre kano- og kajaksporten så miljøvenlig som mulig.

Kontaktperson:

Udviklingskonsulent Irene Lauridsen Email: IL@kano-kajak.dk Telefon: 4329 1094