Klubbens ansvar

You are here:

Klubbens ansvar

Der findes flere forskellige former for ansvar. Som klub er det oftest disse tre former, som man skal forholde sig til.

  •  Ansvar i kontraktforhold – det vil sige, hvem hæfter for de økonomiske dispositioner og aftaler der indgås.
  • Ansvar uden for kontraktforhold – det vil sige, hvem hæfter (risikerer at komme til at betale erstatning) for skader og uheld i forbindelse med foreningens aktiviteter.
  • Ansvar for strafbare handlinger – det vil sige overtrædelse af love, politivedtægter mv.

 

Juridisk hjælp

Mange klubber støder af og til på spørgsmål af juridisk eller forsikringsmæssig art, som de ønsker at få opklaret. Som medlem af DKF og dermed DIF, har I som klub mulighed for at få hjælp på disse områder.

Sekretariatsleder Lisbet Praëm Email: lp@kano-kajak.dk Telefon: 2960 4157