Persondatalovgivning

You are here:

Fra side 6 vil vi gerne fremhæve:

Langt hovedparten af de behandlinger, som en forening foretager, kan ske på baggrund af interesseafvejningsreglen. Som absolut hovedregel er det således unødvendigt at indhente et samtykke forud for foreningens behandling af personoplysninger om sine medlemmer. Og I bør ikke benytte samtykke, hvis der allerede findes en anden behandlingshjemmel.

Også idrætsforeninger er omfattet af reglerne for, hvordan man skal håndtere persondata.

DIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som forening kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj.  

Hent pjecen Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger. (Se underIDRÆTSFORENINGEN OG BEHANDLINGEN AF PERSONDATA)

Fortegnelsen skal også beskrive behandlingen af de almindelige medlemsoplysning, har Datatilsynet besluttet. Ny udgave af vejledningen og af bilaget om fortegnelser bliver uploadet snarest.

Bilagene, der er omtalt i vejledningen kan hentes her:

Bilag 1: Privatlivspolitik for idrætsforeninger
Bilag 2: Skabelon til brug for opfyldelse af fortegnelsespligten
Bilag 3: Eksempel på databehandleraftale


Folder om persondataloven