Sikkerhed

You are here:

Sikkerhed i DKF’s klubber

Både myndigheder, klubber og DKF stiller krav til sikkerhed. På siderne her får du et overblik over de gældende regler. Du kan også downloade pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd om sikkerhed.

Medlemmer i DKF’s klubber skal følge DKFs Sikkerhedsbestemmelser.

Den væsentligste regel er, at DKF’s klubber skal udarbejde egne sikkerhedsbestemmelser, der overholder DKF’s sikkerhedsbestemmelser.

 

Vejledning i at udarbejde Sikkerhedsbestemmelser

En arbejdsgruppe i DKF har udarbejdet en vejledning til klubberne om at udarbejde sikkerheds­bestemmelser.

Vejledningen indeholder dels nogle overordnede overvejelser, og dels eksempler på formuleringer, som klubben kan bruge i sine sikkerhedsbestemmelser, uændret eller i tilpasset form. LINK

 

Ulykke / nærved ulykkes registrering

Dansk Kano og Kajak Forbund registrerer ulykker og nærved-ulykker, der sker i kano- og kajaksporten. Registreringen er et instrument til erfaringsopsamling og er målrettet alle som dyrker kano eller kajak, uanset om aktiviteten foregår i regi af en klub, en institution eller på privat basis.

  • Find formularen til at indberette en ulykke/nærved ulykke LINK
  • Se hændelser. LINK

 

Aktiviteter for ikke-medlemmer (sikkerhedsinstruks, bemandingsregler og særlige forsikringsregler)

Kommercielle aktiviteter for ikke-medlemmer er underlagt en række love og bekendtgørelser. Se mere under Lovregler. LINK

Læs hvordan du udarbejder en sikkerhedsinstruks på Søfartstyrelsens hjemmeside. LINK

Er klubben medlem af DKF, så er klubben dækket af Idrættens Forsikringer. Det betyder, at klubben også er ansvarsforsikret ved aktiviteter for ikke-medlemmer. LINK til Idrættens Forsikringer.

 

For mere information kontakt sekretariatet på dkf@kano-kajak.dk