Hændelser og registrering af hændelser

You are here:

En hændelse er en situation, som ender/kunne ende med skade på person eller materiel.

Formularen til at indberette en ulykke/utilsigtede hændelser finder du her. Find formularen her.

Dansk Kano og Kajak Forbund registrerer ulykker og  utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med udøvelse af kano- og kajaksporten.  Registreringen er et instrument til erfaringsopsamling og målrettet alle som dyrker kano eller kajak, uanset om aktiviteten foregår i regi af en klub, en institution eller på privat basis. Læs side 32-33.

Hændelser 2020

DKF fik i 2020 kendskab til nedenstående hændelser:

27. juli – Dragen, nær Thy

En pige var drevet 300 meter til søs på et surfbræt, da en kvinde slog alarm.

En redningshelikopter fra Søværnet blev sendt afsted, men kunne heldigvis vende om med en uforrettet sag.

Pigens far var opmærksom på situationen og svømmede ud til pigen og fik hende i land.

 

24. juli – Skjern Å

Flere kammerater var ude at ro i kano på Skjern Å, da den ene unge mand fik et ildebefindende og faldte i åen.

Kammeraterne var hurtige til at reagere og fik hjulpet den ildebefindende.

En af kammeraterne gav hjerte-lunge redning og med en enkelt indblæsning vågnede han op igen.

Beredskabet Brand & Redning MidtVest blev undervejs alarmeret og fik kørt den unge mand, som fik et ildebefindende, på sygehuset i Herning for kontrol.

 

24. juli – Fuglsang Sø

På Fuglsang Sø var en far ude og ro kano med sine 2 døtre, da de pludseligt kæntrede.

Moderen var til stede på den vestlige bred af søen og opdagede uheldet. Hun slog straks alarm til Brand & Redning MidtVest.

Faderen, med de to døtre, valgte at drive til land på østsiden af breden. Heldigvis havde de alle redningsveste på.

De var alle kolde og beredskabet fik kørt dem hjem, for at få tørt tøj på og få varmen igen.

 

16. juli – Tunø

En 39 årig mand kom i problemer nord for Tunø, i sin færd med at ro fra Aarhus til Tunø.

Søværnets eftersøgnings- og redningstjeneste tog kontakt til politiet, der fik sendt en betjent til Tunø.

Betjenten fik kontakt til kajakroeren som var underafkølet, sulten og tørstig.

Kajakroeren blev sendt på sygehuset til observation, grundet sin lave kropstemperatur.

 

3. juli – Nexø, Balka Strand

2 paddleboards var ved at drive til havs ud fra Nexø.

Livredderne så et paddleboard med 2 personer, som ikke kunne komme ind til land, da fralandsvinden var kraftig.

Livredderne vurderede at det var usikkert og valgte at sejle ud til dem. Da Livredderne sejler de 2 personer mod land, ser de endnu et paddleboard og en person i problemer.

Alle 3 blev hjulpet tilbage til land i god behold.

 

Hændelser 2019

DKF fik i 2019 kendskab til nedenstående hændelser:

2. september – Hvidovre Havn

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Over 15 grader

I en øvelse i kapkajak, roer en pige roligt rundt på vandet, idet at der kommer en sejlbåd sejler ind i siden på hende.

Ingen kom til skade, men kajakken fik slået hul på siden.

21. juli – Norsminde

Der er sket flere konfrontationer mellem kajakroere og lystfiskere ved Norsminde.

Søndag aften d. 21 juli havde en 81-årig mand været ude og ro nord for Norsminde. Kajakroeren passerede på hjemturen molefyret ved indsejlingen til Norsminde Havn, hvor han så en lystfisker stod og fiskede.

Lystfiskeren kastede sin snøre ude foran kajakroen og råbte at han skulle ro udenom, som kajakroeren påstår at man ikke kan, da generelle regel er at man skal ro til højre ved indsejlingen.

Da kajakroeren nåede hen til kajakklubben og tog sin båd op, opdagede han at lystfiskeren kom løbende hen mod ham og ruskede i kajakroeren.

Den 81-årige kajakroer er så mærket af sagen, at han har meldt episoden til politiet.

1. juli – Ud for Bleghaven Jyllinge

En 23-årig og en 27-årig mand kæntrede i en tomandskajak.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser at de fik et alarmopkald kl. 17.41 og at de var kæntret og at de var begyndt at svømme mod land.

Joint Rescue Coordination Centre blev kontaktet for assistance og fik begge personer uskadt op i en båd.

9. juni – Ved Vejlesø kanalens udmunding i Furesø

Vindforhold: 12 meter i sekundet
Nedbør: Ingen

4 piger i alderen 12-13 år i bikini og uden vest, var ude ude ved kanalen på 2 paddleboards. Det ene paddleboard at holde sig langs kysten, mens det andet drev afsted for blæst og bølger.

En mand tilså udviklingen og reagerede ved at ro i sin båd efter dem, samtidig med at han undervejs prajede en motoriseret kano, som også satte efter dem.

De fik dem ind til delvis læ ved Chr. Winthers Sti, hvorefter kanoen kunne trække dem tilbage til badebroen.

Hændelser 2018

DKF fik i 2018 kendskab til nedenstående hændelser:

29. december – 50 meter fra land ved stranden ved Moesgård Skov

Vindforhold: 0,5- 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger, men færgebølger
Vandtemperatur: 2-6 grader

Næsten hjemme ved klubhuset efter 10 km tur langs kysten kæntrer en 71 årig roer pga. færgebølger. Roeren og opgiver efter et par minutter at få sin kajak og pagaj med ind til stranden, begynder så at svømme mod stranden, men får hurtigt et black out, hjælpes af 2 tilkomne kajakroere ind til stranden, hvor en gående ringer efter ambulance, som ret hurtigt kommer og han køres på sygehuset. Udskrives efter et par timer uden fysiske men.

18. oktober – 50 meter nord for Alssundbroen, ca. 50 meter fra land

Vindforhold: 0,5- 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: 7-15

I forsøget på at udføre et rul, sluger kajakroer en del vand, slipper sin pagaj og forsøger uden held at trække spraydækket af. Først efter fejlslagne forsøg på at fjerne spraydækket, lykkes det kajakroeren at komme fri og lægge sig på tværs henover kajakken med overkroppen. Efter flere forgæves forsøg på at komme op i kajakken igen forlod roeren kajakken og forsøgte i stedet at nå sin pagaj. Det lykkedes. Kajakroeren ”padlet” sig selv ind mod land og bliver til sidst trukket op af forbipasserende.

11. oktober – Pandebjerg Guldborgsund

Vindforhold: 6,1- 9 meter i sekundet
Nedbør: let regn
Bølger: 0,5 – 1 m bølger
Vandtemperatur: 7-15

kajakroer får trykken for brystet og ondt i venstre arm og mister kræfterne, var ved bevisthed hele tiden og væltede ikke, blev hjulpet i land af ro kammerater. Blev herefter kørt med ambulance til hospital.

14. august – Mellem Hellerup og Palo Øresund

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Over 20 grader

Under en tur i en K2 får bagerste roer et hjerteanfald, grundet en blodprop i en blodåre, der forsyner hans hjerte med ilt. Hans makker roede straks ind til klubben, hvor han blev tilset af deltagere, der har deres daglige virke som læger og sygeplejersker. Herefter blev ambulancen tilkaldt, og roeren kom hurtigt på Rigshospitalet. Hjertet har heldigvis ikke taget varig skade, og roeren har det godt. Roeren sætter pris på sine empatiske og fagligt dygtige klubkammerater, og takker for de blomster, han har fået under sin indlæggelse på hospitalet.

12. august – Sæby ved Bangsbostrand, Far og søn reddet i redningsaktion

Kl. 10.45 fik Sæby Redningsstation en melding fra en borger om en kæntring, da borgeren hørte råb ude fra vandet. Faren var kæntret, og da der var en del vind og strøm, valgte han at svømme ind mod land. Da faren er på vej ind mod land, kæntrer hans 10 årige søn uden redningsvest. Sæby Redningsstation sejlede ud for at lede efter drengen. De fandt først drengens tomme havkajak, og kort efter kunne de så hjælpe drengen op af vandet. Drengen var kold og rystede efter at have været i vandet i ca. 20 minutter. Der var tilkaldt en ambulance, som stod klar, men da drengen var ved fuld bevidsthed, og under omstændighederne havde det godt, var det ikke nødvendigt at sende drengen på hospitalet.

12. august – Bornholm ved Dueodde, kajakroer trukket i land af kitesurfer

Under Bornholm Rundt kæntrede en roer ud for surferstranden ved Dueodde og mistede grebet om sin kajak på åbent hav, hvorefter kajakken drev i land. Manden svømmede mod land og blev opdaget af en kitesurfer, som kunne trække roeren i land. Roeren kom ind uskadt og fandt sin kajak komplet og uden skader.

29. juli 2018 – Limfjorden, vestligste Aalborg, Nordens Kaj

Vindforhold:0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger:0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: 15 grader+.

En motorbåd kommer i høj fart i mod kajakroer, der trækker  ind mod land og vender kajakspid mod bådens hækbølge. Motorbåden trækker ind virkelig tæt på kajakroer. Da det ikke lykkedes at vælte kajakroer, vender motorbåden og sejler denne gang så tæt på, at der er risiko for påsejling. Kajakroer vælter. Motorbåd fortsætter med at sejle frem og tilbage, og forårsager bølger uden at standse for at hjælpe.  Kajakroer kommer selv i land.

23. juli – Bornholm ved Jons Kapel, kajakroer væltede

En kajakroer havde taget turen fra Hammerhavn mod Hasle, da han væltede ud for Jons Kapel. Det lykkedes ikke at få kajakken på ret køl, blandt andet fordi pagajen var knækket. Han valgte at svømme ind mod land. Tre kvarters tid måtte han spendere i vandet, før han kunne sætte foden på klippen. Forbipasserende tilkaldte redningsberedskabet, idet situationen så farlig ud. Manden er ikke kommet noget til, men mistede en sko på vej ind.

3. maj – Mellem Løver Odde og Fænø Kalv.

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0,5-1 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 – 15 grader.

3 kajakroere var på tur mellem Løver Odde og Fænø Kalv. På grund af vind og bølger kommer de væk fra hinanden. En roer kæntrer grundet kraftig strøm nordvest for Fænø Kalv. En rokammerat ror hen for at hjælpe. En anden ror mod Fænø Kalv for at alarmere 112. Den kæntrede roer var underafkølet, da han blev hentet af en akuthelikopter, og han blev pakket ind i bobleplast og alutæppe. Ingen skader i dag.

31. januar – Lindholm Å, ved slingers

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Roeren ramte slingers i medstrøm, og kajakken drejede, så den lå på tværs i strømmen, hvorefter den kæntrede. Roeren forsøgte at bjerge kajak og udstyr, men blev ført med af strømmen. Da det lykkedes at komme på land, var han så nedkølet, at han ikke kunne få nøglerne til klublokalerne op ad lommen. Han kontaktede en nabo, som tilkaldte en ambulance. Ved indlæggelsen var kropstemperaturen 32 grader. Han blev udskrevet igen om aftenen og har ikke mén efter uheldet.

2. januar 2018 – Middelfart

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

K2-træning til havneræs. Ca 2 km fra Kajakklubben Strømmen ror vi som altid gennem Sejlklubben Sundets fortøjningsområde. Der er ca 30 cm højvande, og en af Sejlklubben Sundets 10 cm tykke stål-fortøjningspæle er knækket (har været det i måske et år), og ligger med øverste spids ca 10 cm under vandoverfladen pga højvande. Den forreste person i kajakken ser pælen for sent under vandoverfladen (hastighed ca 11 km/h), og vi flænser bunden af kajakken totalt op over de første 3 meter. Da pælen er under det forreste sæde, balancerer vi ca 1-2 sek på pælen, og kæntrer så. Vi svømmer i land, de første ca 40 m på 2 – 3 m vanddybde, hvorefter vi kan vade i land. 

Hændelser 2017

DKF fik i 2017 kendskab til nedenstående hændelser:

8. oktober 2017 – Guldborgsund, tæt på Hjelm bådelaug ca. 100 meter fra land

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Vandtemperatur: Mellem 2-6 grader.

5 kajakroere var på tur, efter ca. 7 km blev der holdt pause, og umiddelbart efter pausen blev den ene roer dårlig på vandet. Han følte, at han mistede bevistheden (ildebefinde). Makkeren så, at han begyndte at hænge i kajakken og råbte til ham, at han skulle rette sig op. Roeren væltede i vandet, hvorefter han kom til sig selv, hurtigt var de øvrige deltagere hos ham. Den forulykkede kunne ved egen hjælp komme op i kajakken og sammen blev han hjulpet i land. Der blev tilkaldt en ambulance via 112 app’en, der hurtigt var hurtig fremme. Den forulykkede blev indlagt til observation i 1 døgn, hvor man har ikke kunne fastslå årsagen til ildebefinde, den forulykkede er udskrevet, han har det godt og er ved godt mod.

23. september 2017 – Mølleåen imellem Frederiksdal og udsejlingen til Lyngby Sø tæt på “Kobroen”

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: ca 15 grader

En ung atlet bliver dårlig på vej ned af Mølleåen i nærheden af Kobroen. Hun ror selv ind til siden, hvor hun holder fast i et træ. Kommer selv op på land og får sin svømmevest af.
En forbipasserende i kajak stopper for at hjælpe. Pigen ligger på jorden og har fået et epileptisk anfald. Forbipasserende (kajakroere) som ikke deltager i Mølleåens Blå Bånd kommer til og tilkalder hjælp over mobiltelefon og får pigen transporteret til et nærliggende klublokale. Ingen efterfølgende skader.

September 2017 – Køge bugt

Under frigivelsesprøve i turbåd falder en 70 årig kursist ud af kajakken og ligger med ansigtet nedad i vandet. Livløs. Efter ca. 15 sekunder giver det et spjæt i ham, da hans pacemaker giver ham et stød, og han rejser sig op.

16. – 17. september 2017 – Kongeåen mellem Frihedsbroen og Jedsted Mølle

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Bølger: Kraftig strøm visse steder
Vandtemperatur: ca 15 grader

Pga oversvømmelse på Kongeåen stod vandet helt op til få cm under gangbroerne hvor det normalt er muligt at ro under. Dette bevirkede en stærk strøm ind under broen, hvilket endte galt for en roer, der for sent opdagede det og blev presset ind under broen, væltede og røg ud af kajakken og blev trukket ind under bro sammen med kajak. Måtte trækkes ud af tililende klubkammerater. Ingen skader.

19 juli 2017 – Aalborg ved Egholmfærgen

Vindforhold: 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader
Egholmfærgen lagde fra land uden at vente på, at farvandet var frit og bragte derved to kajakroere i fare. To kajakroere passerede færgelejet klokken 7,00, hvor færgen afgår, i passende afstand (færgelejet). Da færgemanden på det tidspunkt var på vej op i styrehuset, vurderede de to kajakroere, at de kunne nå at krydse inden færgen sejlede. Men færgemanden startede tudehornet og satte båden i fart stadig med tryk på tudehornet og sejlede direkte ud mod os. Såfremt en af de to kajakroere var væltet, så ville færgen have sejlet over dem.”

19. juli 2017 – Våde ovn syd for Hammerhavn

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Vandtemperatur: Mere end 15 grader
Nedbør: Ingen nedbør
Bølger: 
Gruppe på 10-12 uøvede kajakroere er på guidet tur med 2 instruktører. En 13 årig pige er lige bakket ud af ovnen, mens andre ror ind i ovnen og andre igen ligger og venter udenfor. Pigens kajak ligger med forenden ind mod land, og hun ror fremad og drejer mod nord. En dønning som kan stamme fra hurtigfærgen løfter hende op og hun og kajakken surfes ind i klippen, hvor hun vælter og slår knæet. En anden fra gruppen, der ventede uden for får tilsvarende tur.

13. juli 2017 – Sandkås strand, Bornholm

Lufttemperatur: 20 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader

8 roere og tre instruktører tog på kystnær tur fra Sandkås Strand. Fra stranden så vandet fint ud til en kystnær tur. Efter lidt tid blæste det op med fralandsvind, og instruktørerne satte kurs mod land med gruppen. 4 roere er trætte og skal slæbes ind,  så det går langsomt. En nærtliggende sejlbåd ser kajakroerne, og tager kajakkerne på slæb og roerne i sejlbåden. Alle kommer sikkert ind til land.

8. juli 2017 – Farvandet mellem Ertebølle og Fur (Limfjorden)

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: ?
Nedbør: ?
Bølger: ?
Vandtemperatur: ?

To kajakroere kæntrer i Limfjorden, ca 1000 m fra land, der blev sendt ambulancer,  læger, helikopter og Marinestabem samt Joint Operations Center (Tidligere SOK) til stedet. Begge bliver reddet i land, og den ene bliver sendt videre til Ålborg Hospital til behandling for hypotermi.

1. juli 2017 – Helgenæs nedenfor Tyskertårnet mellem Sletterhage og Lushage

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 og 15 grader

På vej op i kajakkerne fra stranden blev 3 havkajakroere væltet omkuld af en række meget høje og pludselig opståede bølger. Formentlig Catlink bølger. Der var ingen synlig kontakt med færgen. Tidspunktet passer med færgens sejltider.  En person fik kompliceret benbrud og ødelagt knæ. Alle 3 fik knubs efter at være skubbet ind og ud på havbunden. Ingen materielle skader.

29. juni – Kalveboderne, Hvidovre Strand

I forbindelse med instruktion faldt en elev i vandet, og en instruktør foretog en makkerredning. Eleven tager fat i instruktørs kajak, og instruktøren falder i vandet. Instruktøren falder uheldigt og får  formentlig revet venstre skulder ud af led. Begge personer (instruktør og elev) ligger herefter i vandet og får reddet sig ind til kysten, hvor de får hjælp fra resten af holdet, som er med ude til instruktion (gruppen består af 16 personer). 

16. juni – Limfjorden – Hvalpsund-Sundøre

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: Stiv kuling
Vandtemperatur: ?

En kajakroer kæntrer i farvandet mellem Hvalpsund og Sundøre i Limfjorden. På grund af vind og bøljer kan han ikke komme op i kajakken igen, og får kajakken i hovedet flere gange.  Han blev reddet ombord på en færge på ruten Hvalpsund-Sundøre. Forkommen, men ingen skader.

13. juni – Egå Marina – Elever i havsnød

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: ?
Nedbør: Ingen
Bølger: ?
Vandtemperatur: ?

14 højskoleelever kom i havsnød ud for Egå Marina. Eleverne deltog i et kursus i SUPboards – stand up paddle – hvor man står på et surfboard og padler sig frem på vandet, men en kraftig fralandsvind overraskede eleverne, som drev til havs med retning mod Mols. En stor redningsaktion med to helikoptere og redningsbåde blev sat i værk, og fik reddet otte af de 11 personer i land. Tre svømmede selv i sikkerhed. Hverken elever eller instruktør havde redningsveste på.

10. juni – Thurø

Lufttemperatur: 20
Vindforhold:  3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader varmt.

En enkelt deltager dukker dog op til løb rundt om Thurø 5 min efter afgang, og sætter selv i vandet kl 10.50.  Forespurgt oplyser han til arrangørerne, at han har erfaring med at ro, og at han er  medlem i en klub. Arrangører peger retningen ud – og øen, der skal roes rundt om. Viser at han skal op gennem sundet, og følge øen højre om, og under dæmningen. Turen er 15 km, og da alle er i mål – og nogen har været flere gange rundt – begynder arrangørerne at bekymre sig. Kl 16 kontaktes politiet. Der er herefter 2 samtaler mere med politiet. Kl 17.30 er løbet afsluttet, og roeren stadig ikke i land. Politiet kontaktes igen, og herefter sættes en redningsindsats igang af Marinestaben, Joint Operations Center (tidligere SOK). Kort efter dukker roeren dog op af sig selv – han har fulgt den forkerte kyst, og roet til venstre i stedet for til højre. Resultatet bliver en tur rundt om Tåsinge på godt 40 km i stedet for Thurø på 15 km. Roeren havde ikke telefon med. Det viser sig desuden, at roeren ikke er frigivet fra klubben til at måtte ro alene.

6. juni – Egholm Færgevej

Lufttemperatur: ?
Vindforhold:  ?
Vandtemperatur: ?

Kajakroer kæntrer i Limfjorden ud for Egholm Færgevej. Beredskab sender gummibåd ud efter roeren, der redder sig selv i land. Ingen skader.

21. maj – Søllerød Sø kæntring og dødsfald

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 og 15 grader

De to mænd, der ifølge Nordsjællands Politi var fra Ukraine, stod op i en kano, mens de padlede på Søllerød Sø i Holte ca 70 m fra bredden. Kanoen kæntrer, og en person redder sig i land, mens person nr. 2 drukner. Søen er 8-9 dyb, der hvor personen druknede.

6.maj 2017 – Bagsværd Sø

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader

Der blev roet et hårdt program på robanerne ved Bagsværd Sø. En kano padler ind foran og kommer dermed i robådens bane. 2 åre rammer kanoen, der knækker. 

19. april – Kæntring på Furesøen

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet, 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Tordenvejr
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Et medlem (35 år) ror ud og efter kort tur kæntre han 40- 50 meter fra land. Han svømmer ind til land tømmer båden og ror tilbage til klubben. Dvs en standard kæntring. Dog glemmer han at lægge sin båd ind. Da han kæntrer, bliver han set af en beboer, som slår alarm – denne beboer ser tilsyneladende ikke, at roeren faktisk selv kommer op på en bro. Roeren når at komme tilbage til klubben, i bad og forlade klubben, inden beredskabet dukker op. De leder efter ham med to gummibåde og helikopter i ca. 1 1/2 time. En baglænsroer, der er på vandet og har set optrinet og henvender sig til politiet, da han har set en våd roer komme ind, da han tog ud, og det passer med tid. Jeg tror, at politiet afblæser på baggrund af denne oplysning og det faktum at de ikke har fundet hverken kajak eller udstyr.
Ved 2030 tiden kommer roeren tilbage til klubben, da han ikke havde lagt sin båd ind. Og her får vi opklaret hele forløbet. Han ringer til 114 og melder sig i godbehold.

25. februar -Kæntring Furesøen, Store Kalv. 200 m. N for Birkerød Havn og 30-40 m. fra land

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Mand i turkajak (ca 50 år) kæntrer ca. 30-40 m. fra land.  Jeg befandt mig i en 2 årers inrigger ca. 50 m. fra den forulykkede. Vi vendte straks om og kom til undsætning. Kort efter ankom tre roere i havkajakker. Den forulykkede var iført anorak og svømmevest – og ved godt mod trods turen og opholdet i det kolde vand. Han holdt fast i sin kajak og begyndte at svømme mod land. Vi fulgte ham ind til bredden, hvor han tømte kajakken. Han insisterede på at ro tilbage til Farum og han ikke ønskede yderligere hjælp. De tre havkajakroere skulle samme vej og de aftalte at følges ad.

8. januar – Havneræs i Randers

K2 med to piger i kæntrede ved en vending under Havneræs.  Da man ikke vil risikere, at de kommer til skade mellem følgebåd, bolværk og kajak bliver pigerne bedt om at svømme 3 meter til havnebassinkant, hvor de kan kravle op af en stige. Pigerne blev behandlet med bad, varmefolie og kakao i klubhuset 1-2 km fra hændelsen.  De blevefterfølgende kørt på skadestuen, hvor det blev konstateret, at den ene havde slået hovedet og fået en lille hjernerystelse – den anden havde slået skulderen. Efterfølgende er hændelsen diskuteret og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Havneræs er blevet tilrettet. 

14. december 2016 – Havkajakroer udfordret under kæntring, da strop til skørt gik i stykker

Havkajakroer kæntrer under tur, da skørtet skal udløses, går udløserstrop af skørtet, hvorefter roeren må tage fat midt i skørtet og trække skørtet af cockpit. Skørtet var benyttet færre end 20 gange. Skørtet undersøges for produktionsfejl. Kajak slået i stykker på klipper. 

Hændelser 2016

DKF fik i 2016 kendskab til nedenstående hændelser:

25. september 2016 – 2 havkajakroere kæntrer ved Vedbæk Havn

 Mand og kvinde, begge i havkajakker, blev under kajaktur omkring kl. 19.00 væltet på grund af bølger nord for Vedbæk  Havn . Begge roere med kajakker svømmede mod land. Undervejs mistede den ene kajakroer grebet i sin kajak – og kajakken forsvandt. Roerne bragte den anden kajak op på land og begyndte at gå hjem. De to roere bemærkede herefter blåt blink ved Vedbæk og Rungsted Havn og en redningshelikopter i luften over vandet. Den ene roer ringede herefter 112 og spurgte, om redningsfolkene ledte efter dem. Redningsaktion herefter afblæst. Den manglende kajak fundet dagen efter.

8. august 2016 – Havkajakroer kæntrer i bugt mellem Sandvig og Tejn, Bornholm

Mand roede i havkajak som følge for svømmer, der ville forsøge att svømme Bornholm rundt.  Turen starter i læ af kysten på fladt vand, men da roer og svømmer kommer fri af læ fra kysten bliver bølgerne høje, og kajakken kæntrer. Kajakroeren forsøger flere redninger, men kæntrer igen og igen. Forsøger at svømme i land med kajakken, men fralandsvinden er for kraftig. Holder sig herefter til kajakken. En følgebåd, der skulle have stødt til kajakroer og svømmer, slår alarm, da han ikke møder dem som aftalt. De to mænd havde ikke kommunikationsmidler eller pyroteknik med. De samles op efter 1 times helikoptersøgning langt fra land.

31. juli 2016 – havkajakroer væltet af bølger fra færge ved Bellevue strand i Risskov v. Århus

Kvinde roede i havkajak langs stranden, på vej mod Aarhus lystbådehavn. Pludselig kom en kæmpe bølge fra en Mols-linie-færge ind fra siden og roeren kæntrede. Hun kom ud af kajakken og søgte ind til stranden.

15. juli 2016 – havkajakroer død under kryds til Strynø

Mand i havkajak tog fra Vindebyøre Camping på Tåsinge ca. kl. 10. Han ville ro med uret rundt om Tåsinge og krydse til Strynø. Lunkebugten, hvor han bliver fundet kaldes af de lokale for lumskebugten, fordi den er lumsk , når der er fralandsvind. (9,1 – 12 meter i sekundet). Et par timer senere fandt en fisker cirka 300-400 meter nord Stenoddevej på Tåsinge liget af roeren. Forinden havde han set en kajak med bunden i vejret.

9. juli 2016 – havkajakroer kom til skade på en ponton ved Hvide Klint – Halsnæs

En kvinde stiger op på ponton efter at kajaktur. Hun falder igennem ponton og slår sit knæ og køres i ambulance på hospital.

7. juli 2016 – havkajakroer død  under rul  i Roskilde Fjord

Under træning sluttede en gruppe roere af med rul. Efter flere rul kom en rutineret mandlig ruller ikke op igen. De øvrige roere skyndte sig at komme til hjælp, og han blev reddet op inden for under 1 minut, men var bevidstløs og sendt på hospitalet. I følge pårørende led han af afasi. Han blev ikke obduceret.

6. juli 2016 – kæntret turkano på Hjarbæk Fjord

En kano med to mænd på 24 og 26 padlede kort efter klokken 20 Jordbro Å og derfra videre ud på Hjarbæk Fjord, hvor der var store bølger. Et makkerpar i en anden kano mistede kontakt med kanoen, og da de heller ikke kunne komme i telefonisk kontakt, så kontaktede de politi og redningsvæsen.
Redningshelikopteren fandt kanoen på den østlige side af fjorden. Det var lykkedes de to i kanoen selv at ro den i land tæt på Lynderupgård. På det tidspunkt havde de været på fjorden i op mod to timer. De to var iført shorts og bluse.

4. juli 2016 – turkajak kæntrer 300 meter fra Ballehage ved Århus syd

En mand i turkajak kæntrer på grund af bølger og dårlig balance. Han får ikke vendt båden på ret køl igen. En anden kajakroer kommer ham til hjælp. Grundet bølgerne og den næsten fyldte kajak, er det ikke muligt at udøve makkerhjælp, og den kæntrede må svømme i land. Trods mere end 6 års erfaring i kajak virkede hverken adfærd med materiel eller svømmefærdigheder rutineret. Bugsering af båden ind til land tog en del tid. Mistanke om påvirkning af spiritus.

? juni 2016 – kæntring i Københavns havn

En roer er kæntret i en udlejnings sit-on top-kajak, og ligger i vandet og skurer ind mod den rustne metalkaj. Han kan ikke komme op igen ved egen hjælp. Anmelder bugserer den kætrerede ud i frit vand, og han kammeratreddes uden problemer.

6. juni 2016 – turkajakroer chikaneres af motorbåd Limfjorden v. Aalborg Friluftsbad. 

Mand i turkajak anråbes af mand på strandbredden, som påstår, at roeren har rørt ved hans skib. der ligger for svaj 20-30 meter fra land, hvor det ikke er tilladt at ligge for svaj. Manden + en kammerat sejler efter kajakroeren i mindre motorbåd og vædrer kajakken. I 2. forsøg lykkes det at kæntre kajakken. Personerne i motorbåden hjælper roer og kajak til land. Roer ror selv videre derefter
Efterfølgende har klubbens formand kontaktet haveforening, hvor motorbådejer er medlem. Manden der er psykisk syg er talt til rette og har ikke lavet problemer siden.

10. maj 2016 – Kajakker kæntret på grund af chikanesejlads i Københavns havn

En jetski og en motorbåd kommer med høj fart under Bryggebroen i Københavns havn. Motorbåden har høj fart og direkte kurs mod en kajakroer. Båden undviger først  ca. en meter fra roeren, der får en én meter høj hækbølge ind over sig. Hækbølgen får længere borte flere kajakroere til at kæntre.  I alt er 30 kajakroere berørt. Sagen politianmeldt.

7. maj 2016 – Turkano kæntret i Furesøen

Tre personer kæntrede lørdag eftermiddag i en turkano på Furesø. Da personerne var flere hundrede meter ude, blev der tilkaldt redning. De tre personer i båden, to voksne og et barn bjærgede sig selv i land. De slap uskadte, men var forkomne og modtog behandling på stedet.

23. april 2016 – Turkano med sejl kæntret ved Tissø, Kalundborg

To unge mænd havde sat sejl på en kano og var sejlet et stykke ud på Tissø, her fik vinden godt fat i sejlet og kanoen med de to unge mænd kæntrede. Forbipasserende slog alarm via 1-1-2, kl. 12.50, og politi, ambulance og en redningsbåd fra Vestsjællands Brandvæsen i Kalundborg, blev sendt af sted, samtidig med at en redningshelikopter blev sendt i luften.

Hændelser 2015

DKF fik i 2015 kendskab til nedenstående hændelser.

 23. marts 2015
En 80-årig mand omkom efter at være kæntret i sin turkajak ved Svingbroen i Næstved Kanal. Han blev set kort før kæntringen, hvor han beskrives som stærk og åndsnærværende. Ingen vidner. Iført vest.

12. maj 2015
En 42 årig tysk mand omkom efter at være blevet fundet livløs iført redningsvest i vandet ved siden af en turkano ved Sønder Stenderup ved Kolding i Lillebælt. 

22. maj 2015
Fire katamaran-turkanoer med syv personer om bord  kommer i problemer på grund af fralandsvind i Skive Fjord ud for Sundøre 50 – 200 m fra land. Tre kanoer tænder kanoens motor for at holde sig tæt ved land. Den fjerde kano forsætter med at ro og driver udad. Påhængsmotor forsøges startet, men motoren går løs og falder i vandet. Det lykkedes at få motoren bugseret op på kanoen igen. Kanoen driver længere ud, og det er umuligt at få gang i motoren. Der ringes 112. Alle iført veste.

 14. juli 2015
En 78 årig kvinde omkom i Sunds Sø ved Herning efter at være kæntret i sin turkajak. Ingen vidner. Ingen vest.

21. juli 2015
Fire tyskere på mellem 14 og 16 år i turkanoer ved Juelsminde Strand ved Vejle driver til søs på grund af voldsom fralandsvind. Den ene kano drev næsten 20 kilometer ud fra kysten og blev fundet nord for den lille ø Endelave. Den anden blev fundet ud for As Vig. Det var tre tyske piger og en dreng, der var taget sammen på kanotur. Reddet fra to helikoptere efter at være drevet rundt på havet i 40 minutter. Alle fire  i god behold. Ingen viden om brug af vest.

23. juli 2015
To danske mænd på henholdsvis 40 og 45 år samt den ene mands søn på seks år omkom efter at være blevet fundet livløse i Rogen Sø i nationalparken Femundsmarka. De tre var taget ud på søen for at fiske. Da de ikke dukkede op til aftalt tid, blev en storstilet eftersøgning sat i værk. De tre danskere blev fundet  ikke langt fra deres kæntrede turkano. De bar alle redningsvest og var efter sigende klædt på til egnens barske vejrforhold.

14. august 2015
Syv turkanoer var ude med i alt 18 personer på Tystrup sø ved Sorø i vind på mellem 9 – 12 sekundmeter. En kano kommer på tværs af bølgerne og kæntrer. De andre prøver at hjælpe, men under forsøget kæntrer fem ud af de syv kanoer. Ingen er  kommet noget til. Veste medbragt, men ikke på.

17. august 2015
En tysk havkajakroer kæntrer på vej fra Bornholm til Tyskland. Han kontakter pr. mobiltelefon sine tyske pårørende, der kontakter den tyske kystredningstjeneste, som underretter de danske myndigheder om, at han er kæntret. Han havde oplyst, at han befandt sig 20 km sydligere end hans korrekte position, men ud fra mobilmasteoplysninger blev manden fundet seks timer efter kæntringen. Stærkt nedkølet, men i live. Iført vest.

7. september 2015
16 elever og to lærere var ude i tre 4-turkanoer og fem havkajakker ud for Lyndby i Lejre Vig i Roskilde Fjord. Alle elever var instrueret i sikkerhed, og alle var iført redningsveste, samt varmt og vindtæt tøj. Mod lærerens instruks, så hoppede en ekstra elev i en af kanoerne, sådan at der i den ene kano var fem elever i stedet for fire. Mod lærerens instruks og lærerens opråb roede denne kano hen mod en åbning i vigen med kraftig strøm. På grund af strøm og sidevind kæntrede denne turkano. Det viste sig, at der i denne kano var elever, der ikke kunne svømme, og som derfor gik i panik, da kanoen kæntrede. En elev indlagt med tegn på hypotermi.

22. september 2015
En kajakroer faldt i vandet fra fra en surfski i havneudmundingen ved Vallensbæk Havn. Surfskien væltede ned i hovedet på roeren to gange, alt imedens roer og kajak blev ført ind igennem indsejlingen. Efter at være kommet hjem til klubben, fik roeren stærke smerter i nakken. Han blev bragt på skadestuen og nakken blev undersøgt. Iført vest.

5. oktober 2015
To  mænd /kystjægere 61 og 69 år kæntrede i deres kajak 200-300 m ud for Hou Mole ved østkysten i Nordjylland. De to mænd blev efter flere timer fundet af en helikopter 7,5 kilometer ud fra kysten mellem Asaa og Melholt. De var meget nedkølede, og de blev kørt til tjek på Aalborg Universitetshospital. Begge iført vest.

11. oktober 2015
Tre mænd var på jagt i to skydepramme (beregnet til en person). De lå 300 m ud for Præstø. Den ene skydepram sank  med to ombord, og de forsøger at klatre op på den anden skydepram, så denne også kæntrer.  To personer indlagt med underafkøling på hospital. Ingen vest.

Hændelser 2014

 

DKF fik i 2014 kendskab til nedenstående uheld/hændelser.

31. maj 2014: Baglænsroer mister orienteringen i tåge i Nakskov Fjord: LINK

6. maj 2014: Havkajakroer under uddannelse kan ved kæntring ikke få stramt sprayskirt af. Ingen personskade – men ubehagelig oplevelse

17. maj 2014: 4 kano-roere på polterabend kæntrede på Gudenå i Randers  LINK

18. juli 2014: 25 årig kano-roer  falder under natsejlads i vandet på Brassø. Har formentlig fået et epileptisk anfald. LINK

24. august 2014: Surfski-roer går på grund af træthed i land på Lyø under Outdoor Faaborg Ocean Race fra Als til Faaborg. LINK 

8. december 2014: Andejæger på Horsens Fjord kæntrer i havkajak og bringes livløs til hospital, hvor han senere dør. LINK

23. december 2014: Rutineret havkajakroer kæntrer under kryds fra Tirsbæk til Munkebjerg på Vejle Fjord og bugseres i land af andre kajakroere. LINK 

Har du brug for yderligere informationer om hændelserne, så kontakt sekretariatet. De fleste hændelser er i år sket for selv-organiserede roere, og der er derfor stor forskel på, hvor meget information, vi har om hændelserne.

DKF har i 2013 registreret 11 kano- og kajakrelaterede uheld

Sekretariatsleder Lisbet Praëm Email: lp@kano-kajak.dk Telefon: 2960 4157

 

En hændelse er en situation, som ender/kunne ende med skade på person eller materiel.

Formularen til at indberette en ulykke/utilsigtede hændelser finder du her. Find formularen her.

Dansk Kano og Kajak Forbund registrerer ulykker og  utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med udøvelse af kano- og kajaksporten.  Registreringen er et instrument til erfaringsopsamling og målrettet alle som dyrker kano eller kajak, uanset om aktiviteten foregår i regi af en klub, en institution eller på privat basis. Læs side 32-33.

Hændelser 2019

DKF fik i 2019 kendskab til nedenstående hændelser:

2. september – Hvidovre Havn

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Over 15 grader

I en øvelse i kapkajak, roer en pige roligt rundt på vandet, idet at der kommer en sejlbåd sejler ind i siden på hende.

Ingen kom til skade, men kajakken fik slået hul på siden.

21. juli – Norsminde

Der er sket flere konfrontationer mellem kajakroere og lystfiskere ved Norsminde.

Søndag aften d. 21 juli havde en 81-årig mand været ude og ro nord for Norsminde. Kajakroeren passerede på hjemturen molefyret ved indsejlingen til Norsminde Havn, hvor han så en lystfisker stod og fiskede.

Lystfiskeren kastede sin snøre ude foran kajakroen og råbte at han skulle ro udenom, som kajakroeren påstår at man ikke kan, da generelle regel er at man skal ro til højre ved indsejlingen.

Da kajakroeren nåede hen til kajakklubben og tog sin båd op, opdagede han at lystfiskeren kom løbende hen mod ham og ruskede i kajakroeren.

Den 81-årige kajakroer er så mærket af sagen, at han har meldt episoden til politiet.

1. juli – Ud for Bleghaven Jyllinge

En 23-årig og en 27-årig mand kæntrede i en tomandskajak.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser at de fik et alarmopkald kl. 17.41 og at de var kæntret og at de var begyndt at svømme mod land.

Joint Rescue Coordination Centre blev kontaktet for assistance og fik begge personer uskadt op i en båd.

9. juni – Ved Vejlesø kanalens udmunding i Furesø

Vindforhold: 12 meter i sekundet
Nedbør: Ingen

4 piger i alderen 12-13 år i bikini og uden vest, var ude ude ved kanalen på 2 paddleboards. Det ene paddleboard at holde sig langs kysten, mens det andet drev afsted for blæst og bølger.

En mand tilså udviklingen og reagerede ved at ro i sin båd efter dem, samtidig med at han undervejs prajede en motoriseret kano, som også satte efter dem.

De fik dem ind til delvis læ ved Chr. Winthers Sti, hvorefter kanoen kunne trække dem tilbage til badebroen.

Hændelser 2018

DKF fik i 2018 kendskab til nedenstående hændelser:

29. december – 50 meter fra land ved stranden ved Moesgård Skov

Vindforhold: 0,5- 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger, men færgebølger
Vandtemperatur: 2-6 grader

Næsten hjemme ved klubhuset efter 10 km tur langs kysten kæntrer en 71 årig roer pga. færgebølger. Roeren og opgiver efter et par minutter at få sin kajak og pagaj med ind til stranden, begynder så at svømme mod stranden, men får hurtigt et black out, hjælpes af 2 tilkomne kajakroere ind til stranden, hvor en gående ringer efter ambulance, som ret hurtigt kommer og han køres på sygehuset. Udskrives efter et par timer uden fysiske men.

18. oktober – 50 meter nord for Alssundbroen, ca. 50 meter fra land

Vindforhold: 0,5- 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: 7-15

I forsøget på at udføre et rul, sluger kajakroer en del vand, slipper sin pagaj og forsøger uden held at trække spraydækket af. Først efter fejlslagne forsøg på at fjerne spraydækket, lykkes det kajakroeren at komme fri og lægge sig på tværs henover kajakken med overkroppen. Efter flere forgæves forsøg på at komme op i kajakken igen forlod roeren kajakken og forsøgte i stedet at nå sin pagaj. Det lykkedes. Kajakroeren ”padlet” sig selv ind mod land og bliver til sidst trukket op af forbipasserende.

11. oktober – Pandebjerg Guldborgsund

Vindforhold: 6,1- 9 meter i sekundet
Nedbør: let regn
Bølger: 0,5 – 1 m bølger
Vandtemperatur: 7-15

kajakroer får trykken for brystet og ondt i venstre arm og mister kræfterne, var ved bevisthed hele tiden og væltede ikke, blev hjulpet i land af ro kammerater. Blev herefter kørt med ambulance til hospital.

14. august – Mellem Hellerup og Palo Øresund

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Over 20 grader

Under en tur i en K2 får bagerste roer et hjerteanfald, grundet en blodprop i en blodåre, der forsyner hans hjerte med ilt. Hans makker roede straks ind til klubben, hvor han blev tilset af deltagere, der har deres daglige virke som læger og sygeplejersker. Herefter blev ambulancen tilkaldt, og roeren kom hurtigt på Rigshospitalet. Hjertet har heldigvis ikke taget varig skade, og roeren har det godt. Roeren sætter pris på sine empatiske og fagligt dygtige klubkammerater, og takker for de blomster, han har fået under sin indlæggelse på hospitalet.

12. august – Sæby ved Bangsbostrand, Far og søn reddet i redningsaktion

Kl. 10.45 fik Sæby Redningsstation en melding fra en borger om en kæntring, da borgeren hørte råb ude fra vandet. Faren var kæntret, og da der var en del vind og strøm, valgte han at svømme ind mod land. Da faren er på vej ind mod land, kæntrer hans 10 årige søn uden redningsvest. Sæby Redningsstation sejlede ud for at lede efter drengen. De fandt først drengens tomme havkajak, og kort efter kunne de så hjælpe drengen op af vandet. Drengen var kold og rystede efter at have været i vandet i ca. 20 minutter. Der var tilkaldt en ambulance, som stod klar, men da drengen var ved fuld bevidsthed, og under omstændighederne havde det godt, var det ikke nødvendigt at sende drengen på hospitalet.

12. august – Bornholm ved Dueodde, kajakroer trukket i land af kitesurfer

Under Bornholm Rundt kæntrede en roer ud for surferstranden ved Dueodde og mistede grebet om sin kajak på åbent hav, hvorefter kajakken drev i land. Manden svømmede mod land og blev opdaget af en kitesurfer, som kunne trække roeren i land. Roeren kom ind uskadt og fandt sin kajak komplet og uden skader.

29. juli 2018 – Limfjorden, vestligste Aalborg, Nordens Kaj

Vindforhold:0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger:0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: 15 grader+.

En motorbåd kommer i høj fart i mod kajakroer, der trækker  ind mod land og vender kajakspid mod bådens hækbølge. Motorbåden trækker ind virkelig tæt på kajakroer. Da det ikke lykkedes at vælte kajakroer, vender motorbåden og sejler denne gang så tæt på, at der er risiko for påsejling. Kajakroer vælter. Motorbåd fortsætter med at sejle frem og tilbage, og forårsager bølger uden at standse for at hjælpe.  Kajakroer kommer selv i land.

23. juli – Bornholm ved Jons Kapel, kajakroer væltede

En kajakroer havde taget turen fra Hammerhavn mod Hasle, da han væltede ud for Jons Kapel. Det lykkedes ikke at få kajakken på ret køl, blandt andet fordi pagajen var knækket. Han valgte at svømme ind mod land. Tre kvarters tid måtte han spendere i vandet, før han kunne sætte foden på klippen. Forbipasserende tilkaldte redningsberedskabet, idet situationen så farlig ud. Manden er ikke kommet noget til, men mistede en sko på vej ind.

3. maj – Mellem Løver Odde og Fænø Kalv.

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0,5-1 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 – 15 grader.

3 kajakroere var på tur mellem Løver Odde og Fænø Kalv. På grund af vind og bølger kommer de væk fra hinanden. En roer kæntrer grundet kraftig strøm nordvest for Fænø Kalv. En rokammerat ror hen for at hjælpe. En anden ror mod Fænø Kalv for at alarmere 112. Den kæntrede roer var underafkølet, da han blev hentet af en akuthelikopter, og han blev pakket ind i bobleplast og alutæppe. Ingen skader i dag.

31. januar – Lindholm Å, ved slingers

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Roeren ramte slingers i medstrøm, og kajakken drejede, så den lå på tværs i strømmen, hvorefter den kæntrede. Roeren forsøgte at bjerge kajak og udstyr, men blev ført med af strømmen. Da det lykkedes at komme på land, var han så nedkølet, at han ikke kunne få nøglerne til klublokalerne op ad lommen. Han kontaktede en nabo, som tilkaldte en ambulance. Ved indlæggelsen var kropstemperaturen 32 grader. Han blev udskrevet igen om aftenen og har ikke mén efter uheldet.

2. januar 2018 – Middelfart

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

K2-træning til havneræs. Ca 2 km fra Kajakklubben Strømmen ror vi som altid gennem Sejlklubben Sundets fortøjningsområde. Der er ca 30 cm højvande, og en af Sejlklubben Sundets 10 cm tykke stål-fortøjningspæle er knækket (har været det i måske et år), og ligger med øverste spids ca 10 cm under vandoverfladen pga højvande. Den forreste person i kajakken ser pælen for sent under vandoverfladen (hastighed ca 11 km/h), og vi flænser bunden af kajakken totalt op over de første 3 meter. Da pælen er under det forreste sæde, balancerer vi ca 1-2 sek på pælen, og kæntrer så. Vi svømmer i land, de første ca 40 m på 2 – 3 m vanddybde, hvorefter vi kan vade i land. 

Hændelser 2017

DKF fik i 2017 kendskab til nedenstående hændelser:

8. oktober 2017 – Guldborgsund, tæt på Hjelm bådelaug ca. 100 meter fra land

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Vandtemperatur: Mellem 2-6 grader.

5 kajakroere var på tur, efter ca. 7 km blev der holdt pause, og umiddelbart efter pausen blev den ene roer dårlig på vandet. Han følte, at han mistede bevistheden (ildebefinde). Makkeren så, at han begyndte at hænge i kajakken og råbte til ham, at han skulle rette sig op. Roeren væltede i vandet, hvorefter han kom til sig selv, hurtigt var de øvrige deltagere hos ham. Den forulykkede kunne ved egen hjælp komme op i kajakken og sammen blev han hjulpet i land. Der blev tilkaldt en ambulance via 112 app’en, der hurtigt var hurtig fremme. Den forulykkede blev indlagt til observation i 1 døgn, hvor man har ikke kunne fastslå årsagen til ildebefinde, den forulykkede er udskrevet, han har det godt og er ved godt mod.

23. september 2017 – Mølleåen imellem Frederiksdal og udsejlingen til Lyngby Sø tæt på “Kobroen”

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Vandtemperatur: ca 15 grader

En ung atlet bliver dårlig på vej ned af Mølleåen i nærheden af Kobroen. Hun ror selv ind til siden, hvor hun holder fast i et træ. Kommer selv op på land og får sin svømmevest af.
En forbipasserende i kajak stopper for at hjælpe. Pigen ligger på jorden og har fået et epileptisk anfald. Forbipasserende (kajakroere) som ikke deltager i Mølleåens Blå Bånd kommer til og tilkalder hjælp over mobiltelefon og får pigen transporteret til et nærliggende klublokale. Ingen efterfølgende skader.

September 2017 – Køge bugt

Under frigivelsesprøve i turbåd falder en 70 årig kursist ud af kajakken og ligger med ansigtet nedad i vandet. Livløs. Efter ca. 15 sekunder giver det et spjæt i ham, da hans pacemaker giver ham et stød, og han rejser sig op.

16. – 17. september 2017 – Kongeåen mellem Frihedsbroen og Jedsted Mølle

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen nedbør
Bølger: Kraftig strøm visse steder
Vandtemperatur: ca 15 grader

Pga oversvømmelse på Kongeåen stod vandet helt op til få cm under gangbroerne hvor det normalt er muligt at ro under. Dette bevirkede en stærk strøm ind under broen, hvilket endte galt for en roer, der for sent opdagede det og blev presset ind under broen, væltede og røg ud af kajakken og blev trukket ind under bro sammen med kajak. Måtte trækkes ud af tililende klubkammerater. Ingen skader.

19 juli 2017 – Aalborg ved Egholmfærgen

Vindforhold: 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader
Egholmfærgen lagde fra land uden at vente på, at farvandet var frit og bragte derved to kajakroere i fare. To kajakroere passerede færgelejet klokken 7,00, hvor færgen afgår, i passende afstand (færgelejet). Da færgemanden på det tidspunkt var på vej op i styrehuset, vurderede de to kajakroere, at de kunne nå at krydse inden færgen sejlede. Men færgemanden startede tudehornet og satte båden i fart stadig med tryk på tudehornet og sejlede direkte ud mod os. Såfremt en af de to kajakroere var væltet, så ville færgen have sejlet over dem.”

19. juli 2017 – Våde ovn syd for Hammerhavn

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Vandtemperatur: Mere end 15 grader
Nedbør: Ingen nedbør
Bølger: 
Gruppe på 10-12 uøvede kajakroere er på guidet tur med 2 instruktører. En 13 årig pige er lige bakket ud af ovnen, mens andre ror ind i ovnen og andre igen ligger og venter udenfor. Pigens kajak ligger med forenden ind mod land, og hun ror fremad og drejer mod nord. En dønning som kan stamme fra hurtigfærgen løfter hende op og hun og kajakken surfes ind i klippen, hvor hun vælter og slår knæet. En anden fra gruppen, der ventede uden for får tilsvarende tur.

13. juli 2017 – Sandkås strand, Bornholm

Lufttemperatur: 20 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader

8 roere og tre instruktører tog på kystnær tur fra Sandkås Strand. Fra stranden så vandet fint ud til en kystnær tur. Efter lidt tid blæste det op med fralandsvind, og instruktørerne satte kurs mod land med gruppen. 4 roere er trætte og skal slæbes ind,  så det går langsomt. En nærtliggende sejlbåd ser kajakroerne, og tager kajakkerne på slæb og roerne i sejlbåden. Alle kommer sikkert ind til land.

8. juli 2017 – Farvandet mellem Ertebølle og Fur (Limfjorden)

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: ?
Nedbør: ?
Bølger: ?
Vandtemperatur: ?

To kajakroere kæntrer i Limfjorden, ca 1000 m fra land, der blev sendt ambulancer,  læger, helikopter og Marinestabem samt Joint Operations Center (Tidligere SOK) til stedet. Begge bliver reddet i land, og den ene bliver sendt videre til Ålborg Hospital til behandling for hypotermi.

1. juli 2017 – Helgenæs nedenfor Tyskertårnet mellem Sletterhage og Lushage

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 og 15 grader

På vej op i kajakkerne fra stranden blev 3 havkajakroere væltet omkuld af en række meget høje og pludselig opståede bølger. Formentlig Catlink bølger. Der var ingen synlig kontakt med færgen. Tidspunktet passer med færgens sejltider.  En person fik kompliceret benbrud og ødelagt knæ. Alle 3 fik knubs efter at være skubbet ind og ud på havbunden. Ingen materielle skader.

29. juni – Kalveboderne, Hvidovre Strand

I forbindelse med instruktion faldt en elev i vandet, og en instruktør foretog en makkerredning. Eleven tager fat i instruktørs kajak, og instruktøren falder i vandet. Instruktøren falder uheldigt og får  formentlig revet venstre skulder ud af led. Begge personer (instruktør og elev) ligger herefter i vandet og får reddet sig ind til kysten, hvor de får hjælp fra resten af holdet, som er med ude til instruktion (gruppen består af 16 personer). 

16. juni – Limfjorden – Hvalpsund-Sundøre

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: Stiv kuling
Vandtemperatur: ?

En kajakroer kæntrer i farvandet mellem Hvalpsund og Sundøre i Limfjorden. På grund af vind og bøljer kan han ikke komme op i kajakken igen, og får kajakken i hovedet flere gange.  Han blev reddet ombord på en færge på ruten Hvalpsund-Sundøre. Forkommen, men ingen skader.

13. juni – Egå Marina – Elever i havsnød

Lufttemperatur: ?
Vindforhold: ?
Nedbør: Ingen
Bølger: ?
Vandtemperatur: ?

14 højskoleelever kom i havsnød ud for Egå Marina. Eleverne deltog i et kursus i SUPboards – stand up paddle – hvor man står på et surfboard og padler sig frem på vandet, men en kraftig fralandsvind overraskede eleverne, som drev til havs med retning mod Mols. En stor redningsaktion med to helikoptere og redningsbåde blev sat i værk, og fik reddet otte af de 11 personer i land. Tre svømmede selv i sikkerhed. Hverken elever eller instruktør havde redningsveste på.

10. juni – Thurø

Lufttemperatur: 20
Vindforhold:  3,1 – 6 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader varmt.

En enkelt deltager dukker dog op til løb rundt om Thurø 5 min efter afgang, og sætter selv i vandet kl 10.50.  Forespurgt oplyser han til arrangørerne, at han har erfaring med at ro, og at han er  medlem i en klub. Arrangører peger retningen ud – og øen, der skal roes rundt om. Viser at han skal op gennem sundet, og følge øen højre om, og under dæmningen. Turen er 15 km, og da alle er i mål – og nogen har været flere gange rundt – begynder arrangørerne at bekymre sig. Kl 16 kontaktes politiet. Der er herefter 2 samtaler mere med politiet. Kl 17.30 er løbet afsluttet, og roeren stadig ikke i land. Politiet kontaktes igen, og herefter sættes en redningsindsats igang af Marinestaben, Joint Operations Center (tidligere SOK). Kort efter dukker roeren dog op af sig selv – han har fulgt den forkerte kyst, og roet til venstre i stedet for til højre. Resultatet bliver en tur rundt om Tåsinge på godt 40 km i stedet for Thurø på 15 km. Roeren havde ikke telefon med. Det viser sig desuden, at roeren ikke er frigivet fra klubben til at måtte ro alene.

6. juni – Egholm Færgevej

Lufttemperatur: ?
Vindforhold:  ?
Vandtemperatur: ?

Kajakroer kæntrer i Limfjorden ud for Egholm Færgevej. Beredskab sender gummibåd ud efter roeren, der redder sig selv i land. Ingen skader.

21. maj – Søllerød Sø kæntring og dødsfald

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 7 og 15 grader

De to mænd, der ifølge Nordsjællands Politi var fra Ukraine, stod op i en kano, mens de padlede på Søllerød Sø i Holte ca 70 m fra bredden. Kanoen kæntrer, og en person redder sig i land, mens person nr. 2 drukner. Søen er 8-9 dyb, der hvor personen druknede.

6.maj 2017 – Bagsværd Sø

Vindforhold: 0,5 – 3 meter i sekundet
Nedbør: Ingen
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mere end 15 grader

Der blev roet et hårdt program på robanerne ved Bagsværd Sø. En kano padler ind foran og kommer dermed i robådens bane. 2 åre rammer kanoen, der knækker. 

19. april – Kæntring på Furesøen

Lufttemperatur: 9-11 grader
Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet, 6,1 – 9 meter i sekundet
Nedbør: Tordenvejr
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Et medlem (35 år) ror ud og efter kort tur kæntre han 40- 50 meter fra land. Han svømmer ind til land tømmer båden og ror tilbage til klubben. Dvs en standard kæntring. Dog glemmer han at lægge sin båd ind. Da han kæntrer, bliver han set af en beboer, som slår alarm – denne beboer ser tilsyneladende ikke, at roeren faktisk selv kommer op på en bro. Roeren når at komme tilbage til klubben, i bad og forlade klubben, inden beredskabet dukker op. De leder efter ham med to gummibåde og helikopter i ca. 1 1/2 time. En baglænsroer, der er på vandet og har set optrinet og henvender sig til politiet, da han har set en våd roer komme ind, da han tog ud, og det passer med tid. Jeg tror, at politiet afblæser på baggrund af denne oplysning og det faktum at de ikke har fundet hverken kajak eller udstyr.
Ved 2030 tiden kommer roeren tilbage til klubben, da han ikke havde lagt sin båd ind. Og her får vi opklaret hele forløbet. Han ringer til 114 og melder sig i godbehold.

25. februar -Kæntring Furesøen, Store Kalv. 200 m. N for Birkerød Havn og 30-40 m. fra land

Vindforhold: 3,1 – 6 meter i sekundet
Bølger: 0 – 0,4 m bølger
Vandtemperatur: Mellem 2 og 6 grader

Mand i turkajak (ca 50 år) kæntrer ca. 30-40 m. fra land.  Jeg befandt mig i en 2 årers inrigger ca. 50 m. fra den forulykkede. Vi vendte straks om og kom til undsætning. Kort efter ankom tre roere i havkajakker. Den forulykkede var iført anorak og svømmevest – og ved godt mod trods turen og opholdet i det kolde vand. Han holdt fast i sin kajak og begyndte at svømme mod land. Vi fulgte ham ind til bredden, hvor han tømte kajakken. Han insisterede på at ro tilbage til Farum og han ikke ønskede yderligere hjælp. De tre havkajakroere skulle samme vej og de aftalte at følges ad.

8. januar – Havneræs i Randers

K2 med to piger i kæntrede ved en vending under Havneræs.  Da man ikke vil risikere, at de kommer til skade mellem følgebåd, bolværk og kajak bliver pigerne bedt om at svømme 3 meter til havnebassinkant, hvor de kan kravle op af en stige. Pigerne blev behandlet med bad, varmefolie og kakao i klubhuset 1-2 km fra hændelsen.  De blevefterfølgende kørt på skadestuen, hvor det blev konstateret, at den ene havde slået hovedet og fået en lille hjernerystelse – den anden havde slået skulderen. Efterfølgende er hændelsen diskuteret og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Havneræs er blevet tilrettet. 

14. december 2016 – Havkajakroer udfordret under kæntring, da strop til skørt gik i stykker

Havkajakroer kæntrer under tur, da skørtet skal udløses, går udløserstrop af skørtet, hvorefter roeren må tage fat midt i skørtet og trække skørtet af cockpit. Skørtet var benyttet færre end 20 gange. Skørtet undersøges for produktionsfejl. Kajak slået i stykker på klipper. 

Hændelser 2016

DKF fik i 2016 kendskab til nedenstående hændelser:

25. september 2016 – 2 havkajakroere kæntrer ved Vedbæk Havn

 Mand og kvinde, begge i havkajakker, blev under kajaktur omkring kl. 19.00 væltet på grund af bølger nord for Vedbæk  Havn . Begge roere med kajakker svømmede mod land. Undervejs mistede den ene kajakroer grebet i sin kajak – og kajakken forsvandt. Roerne bragte den anden kajak op på land og begyndte at gå hjem. De to roere bemærkede herefter blåt blink ved Vedbæk og Rungsted Havn og en redningshelikopter i luften over vandet. Den ene roer ringede herefter 112 og spurgte, om redningsfolkene ledte efter dem. Redningsaktion herefter afblæst. Den manglende kajak fundet dagen efter.

8. august 2016 – Havkajakroer kæntrer i bugt mellem Sandvig og Tejn, Bornholm

Mand roede i havkajak som følge for svømmer, der ville forsøge att svømme Bornholm rundt.  Turen starter i læ af kysten på fladt vand, men da roer og svømmer kommer fri af læ fra kysten bliver bølgerne høje, og kajakken kæntrer. Kajakroeren forsøger flere redninger, men kæntrer igen og igen. Forsøger at svømme i land med kajakken, men fralandsvinden er for kraftig. Holder sig herefter til kajakken. En følgebåd, der skulle have stødt til kajakroer og svømmer, slår alarm, da han ikke møder dem som aftalt. De to mænd havde ikke kommunikationsmidler eller pyroteknik med. De samles op efter 1 times helikoptersøgning langt fra land.

31. juli 2016 – havkajakroer væltet af bølger fra færge ved Bellevue strand i Risskov v. Århus

Kvinde roede i havkajak langs stranden, på vej mod Aarhus lystbådehavn. Pludselig kom en kæmpe bølge fra en Mols-linie-færge ind fra siden og roeren kæntrede. Hun kom ud af kajakken og søgte ind til stranden.

15. juli 2016 – havkajakroer død under kryds til Strynø

Mand i havkajak tog fra Vindebyøre Camping på Tåsinge ca. kl. 10. Han ville ro med uret rundt om Tåsinge og krydse til Strynø. Lunkebugten, hvor han bliver fundet kaldes af de lokale for lumskebugten, fordi den er lumsk , når der er fralandsvind. (9,1 – 12 meter i sekundet). Et par timer senere fandt en fisker cirka 300-400 meter nord Stenoddevej på Tåsinge liget af roeren. Forinden havde han set en kajak med bunden i vejret.

9. juli 2016 – havkajakroer kom til skade på en ponton ved Hvide Klint – Halsnæs

En kvinde stiger op på ponton efter at kajaktur. Hun falder igennem ponton og slår sit knæ og køres i ambulance på hospital.

7. juli 2016 – havkajakroer død  under rul  i Roskilde Fjord

Under træning sluttede en gruppe roere af med rul. Efter flere rul kom en rutineret mandlig ruller ikke op igen. De øvrige roere skyndte sig at komme til hjælp, og han blev reddet op inden for under 1 minut, men var bevidstløs og sendt på hospitalet. I følge pårørende led han af afasi. Han blev ikke obduceret.

6. juli 2016 – kæntret turkano på Hjarbæk Fjord

En kano med to mænd på 24 og 26 padlede kort efter klokken 20 Jordbro Å og derfra videre ud på Hjarbæk Fjord, hvor der var store bølger. Et makkerpar i en anden kano mistede kontakt med kanoen, og da de heller ikke kunne komme i telefonisk kontakt, så kontaktede de politi og redningsvæsen.
Redningshelikopteren fandt kanoen på den østlige side af fjorden. Det var lykkedes de to i kanoen selv at ro den i land tæt på Lynderupgård. På det tidspunkt havde de været på fjorden i op mod to timer. De to var iført shorts og bluse.

4. juli 2016 – turkajak kæntrer 300 meter fra Ballehage ved Århus syd

En mand i turkajak kæntrer på grund af bølger og dårlig balance. Han får ikke vendt båden på ret køl igen. En anden kajakroer kommer ham til hjælp. Grundet bølgerne og den næsten fyldte kajak, er det ikke muligt at udøve makkerhjælp, og den kæntrede må svømme i land. Trods mere end 6 års erfaring i kajak virkede hverken adfærd med materiel eller svømmefærdigheder rutineret. Bugsering af båden ind til land tog en del tid. Mistanke om påvirkning af spiritus.

? juni 2016 – kæntring i Københavns havn

En roer er kæntret i en udlejnings sit-on top-kajak, og ligger i vandet og skurer ind mod den rustne metalkaj. Han kan ikke komme op igen ved egen hjælp. Anmelder bugserer den kætrerede ud i frit vand, og han kammeratreddes uden problemer.

6. juni 2016 – turkajakroer chikaneres af motorbåd Limfjorden v. Aalborg Friluftsbad. 

Mand i turkajak anråbes af mand på strandbredden, som påstår, at roeren har rørt ved hans skib. der ligger for svaj 20-30 meter fra land, hvor det ikke er tilladt at ligge for svaj. Manden + en kammerat sejler efter kajakroeren i mindre motorbåd og vædrer kajakken. I 2. forsøg lykkes det at kæntre kajakken. Personerne i motorbåden hjælper roer og kajak til land. Roer ror selv videre derefter
Efterfølgende har klubbens formand kontaktet haveforening, hvor motorbådejer er medlem. Manden der er psykisk syg er talt til rette og har ikke lavet problemer siden.

10. maj 2016 – Kajakker kæntret på grund af chikanesejlads i Københavns havn

En jetski og en motorbåd kommer med høj fart under Bryggebroen i Københavns havn. Motorbåden har høj fart og direkte kurs mod en kajakroer. Båden undviger først  ca. en meter fra roeren, der får en én meter høj hækbølge ind over sig. Hækbølgen får længere borte flere kajakroere til at kæntre.  I alt er 30 kajakroere berørt. Sagen politianmeldt.

7. maj 2016 – Turkano kæntret i Furesøen

Tre personer kæntrede lørdag eftermiddag i en turkano på Furesø. Da personerne var flere hundrede meter ude, blev der tilkaldt redning. De tre personer i båden, to voksne og et barn bjærgede sig selv i land. De slap uskadte, men var forkomne og modtog behandling på stedet.

23. april 2016 – Turkano med sejl kæntret ved Tissø, Kalundborg

To unge mænd havde sat sejl på en kano og var sejlet et stykke ud på Tissø, her fik vinden godt fat i sejlet og kanoen med de to unge mænd kæntrede. Forbipasserende slog alarm via 1-1-2, kl. 12.50, og politi, ambulance og en redningsbåd fra Vestsjællands Brandvæsen i Kalundborg, blev sendt af sted, samtidig med at en redningshelikopter blev sendt i luften.

Hændelser 2015

DKF fik i 2015 kendskab til nedenstående hændelser.

 23. marts 2015
En 80-årig mand omkom efter at være kæntret i sin turkajak ved Svingbroen i Næstved Kanal. Han blev set kort før kæntringen, hvor han beskrives som stærk og åndsnærværende. Ingen vidner. Iført vest.

12. maj 2015
En 42 årig tysk mand omkom efter at være blevet fundet livløs iført redningsvest i vandet ved siden af en turkano ved Sønder Stenderup ved Kolding i Lillebælt. 

22. maj 2015
Fire katamaran-turkanoer med syv personer om bord  kommer i problemer på grund af fralandsvind i Skive Fjord ud for Sundøre 50 – 200 m fra land. Tre kanoer tænder kanoens motor for at holde sig tæt ved land. Den fjerde kano forsætter med at ro og driver udad. Påhængsmotor forsøges startet, men motoren går løs og falder i vandet. Det lykkedes at få motoren bugseret op på kanoen igen. Kanoen driver længere ud, og det er umuligt at få gang i motoren. Der ringes 112. Alle iført veste.

 14. juli 2015
En 78 årig kvinde omkom i Sunds Sø ved Herning efter at være kæntret i sin turkajak. Ingen vidner. Ingen vest.

21. juli 2015
Fire tyskere på mellem 14 og 16 år i turkanoer ved Juelsminde Strand ved Vejle driver til søs på grund af voldsom fralandsvind. Den ene kano drev næsten 20 kilometer ud fra kysten og blev fundet nord for den lille ø Endelave. Den anden blev fundet ud for As Vig. Det var tre tyske piger og en dreng, der var taget sammen på kanotur. Reddet fra to helikoptere efter at være drevet rundt på havet i 40 minutter. Alle fire  i god behold. Ingen viden om brug af vest.

23. juli 2015
To danske mænd på henholdsvis 40 og 45 år samt den ene mands søn på seks år omkom efter at være blevet fundet livløse i Rogen Sø i nationalparken Femundsmarka. De tre var taget ud på søen for at fiske. Da de ikke dukkede op til aftalt tid, blev en storstilet eftersøgning sat i værk. De tre danskere blev fundet  ikke langt fra deres kæntrede turkano. De bar alle redningsvest og var efter sigende klædt på til egnens barske vejrforhold.

14. august 2015
Syv turkanoer var ude med i alt 18 personer på Tystrup sø ved Sorø i vind på mellem 9 – 12 sekundmeter. En kano kommer på tværs af bølgerne og kæntrer. De andre prøver at hjælpe, men under forsøget kæntrer fem ud af de syv kanoer. Ingen er  kommet noget til. Veste medbragt, men ikke på.

17. august 2015
En tysk havkajakroer kæntrer på vej fra Bornholm til Tyskland. Han kontakter pr. mobiltelefon sine tyske pårørende, der kontakter den tyske kystredningstjeneste, som underretter de danske myndigheder om, at han er kæntret. Han havde oplyst, at han befandt sig 20 km sydligere end hans korrekte position, men ud fra mobilmasteoplysninger blev manden fundet seks timer efter kæntringen. Stærkt nedkølet, men i live. Iført vest.

7. september 2015
16 elever og to lærere var ude i tre 4-turkanoer og fem havkajakker ud for Lyndby i Lejre Vig i Roskilde Fjord. Alle elever var instrueret i sikkerhed, og alle var iført redningsveste, samt varmt og vindtæt tøj. Mod lærerens instruks, så hoppede en ekstra elev i en af kanoerne, sådan at der i den ene kano var fem elever i stedet for fire. Mod lærerens instruks og lærerens opråb roede denne kano hen mod en åbning i vigen med kraftig strøm. På grund af strøm og sidevind kæntrede denne turkano. Det viste sig, at der i denne kano var elever, der ikke kunne svømme, og som derfor gik i panik, da kanoen kæntrede. En elev indlagt med tegn på hypotermi.

22. september 2015
En kajakroer faldt i vandet fra fra en surfski i havneudmundingen ved Vallensbæk Havn. Surfskien væltede ned i hovedet på roeren to gange, alt imedens roer og kajak blev ført ind igennem indsejlingen. Efter at være kommet hjem til klubben, fik roeren stærke smerter i nakken. Han blev bragt på skadestuen og nakken blev undersøgt. Iført vest.

5. oktober 2015
To  mænd /kystjægere 61 og 69 år kæntrede i deres kajak 200-300 m ud for Hou Mole ved østkysten i Nordjylland. De to mænd blev efter flere timer fundet af en helikopter 7,5 kilometer ud fra kysten mellem Asaa og Melholt. De var meget nedkølede, og de blev kørt til tjek på Aalborg Universitetshospital. Begge iført vest.

11. oktober 2015
Tre mænd var på jagt i to skydepramme (beregnet til en person). De lå 300 m ud for Præstø. Den ene skydepram sank  med to ombord, og de forsøger at klatre op på den anden skydepram, så denne også kæntrer.  To personer indlagt med underafkøling på hospital. Ingen vest.

Hændelser 2014

 

DKF fik i 2014 kendskab til nedenstående uheld/hændelser.

31. maj 2014: Baglænsroer mister orienteringen i tåge i Nakskov Fjord: LINK

6. maj 2014: Havkajakroer under uddannelse kan ved kæntring ikke få stramt sprayskirt af. Ingen personskade – men ubehagelig oplevelse

17. maj 2014: 4 kano-roere på polterabend kæntrede på Gudenå i Randers  LINK

18. juli 2014: 25 årig kano-roer  falder under natsejlads i vandet på Brassø. Har formentlig fået et epileptisk anfald. LINK

24. august 2014: Surfski-roer går på grund af træthed i land på Lyø under Outdoor Faaborg Ocean Race fra Als til Faaborg. LINK 

8. december 2014: Andejæger på Horsens Fjord kæntrer i havkajak og bringes livløs til hospital, hvor han senere dør. LINK

23. december 2014: Rutineret havkajakroer kæntrer under kryds fra Tirsbæk til Munkebjerg på Vejle Fjord og bugseres i land af andre kajakroere. LINK 

Har du brug for yderligere informationer om hændelserne, så kontakt sekretariatet. De fleste hændelser er i år sket for selv-organiserede roere, og der er derfor stor forskel på, hvor meget information, vi har om hændelserne.

DKF har i 2013 registreret 11 kano- og kajakrelaterede uheld

Sekretariatsleder Lisbet Praëm Email: lp@kano-kajak.dk Telefon: 2960 4157