Uddan roere og instruktører

You are here:

Alle DKF-klubber kan benytte IPP-systemet

Uanset hvilke instruktørkræfter klubben råder over, så kan klubben friro medlemmerne til og med IPP 2, såfremt den samlede undervisning står mål med de krav, der stilles i IPP-retningslinierne.

Det er klubbens ledelse, der står inde for, at niveauet overholder IPP-standarderne, og klubben står som bevisudsteder på IPP licencen. På sigt skal IPP certificering ske af en registreret instruktør.

Læs mere om uddannelse efter IPP-systemet under Uddannelse.

 

DKF Instruktør 1 kan uddannes i din egen klub

Råder klubben over en DKF Instruktør 1, så kan klubben selv uddanne egne DKF Instruktør 1’ere

Læs mere om at uddanne DKF Instruktør 1

 

Få besøg af en super-instruktør

DKF’s klubber kan til enhver tid kontakte DKF’s sekratariat, hvis de har lyst til at afholde et særligt kursusmodul.

 

 

Sekretariatet dkf@kano-kajak.dk