Landshold & Elite

You are here:

Læs årsmagasinet om elite og landshold


Klik og læs Årsmagasinet om Landshold & Elite
Elitearbejdet i DKF skal frem mod OL 2020 arbejde for at skabe OL-kvalifikation og medaljer.

Elitecenteret ved Bagsværd Sø, skal fortsat udvikles til at være et attraktivt træningscenter, hvor de bedste roere træner med hinanden.
Roerne skal bidrage til at skabe en træningskultur og et miljø der sikrer trivsel og udvikling.

Den overordnede målsætning tager udgangspunkt i en styrkelse og videreudvikling af det daglige træningsmiljø på Elitecentret samt et tæt samarbejde med superkraftcentrene. Der skal fortsat være øget fokus på at udvikle mandskabsbåde og på at udvikle roere der kan indgå i mandskabsbåde. På sigt skal vi være uafhængige af om en atlet bliver skadet eller stopper.
DKF vil styrke trænerteamet og arbejder på EC at ansætte en assisterende landstræner. Målet med ansættelsen af en assisterende landstræner, er at kunne fastholde og videreudvikle den gode elitecenterkultur. Der etableres et tæt samarbejde mellem landstræneren og den assisterende landstræner. De vil samle en større træningsgruppe med et højt træningsniveau, der vil øge konkurrencen om pladserne og skabe en rød tråd i talentudviklingen fra talentfuld ung senior til afgørende at udfordre de bedste seniorroere.
Visionen for DKF er at fortsætter udviklingen af dame K4 500m. DKF’s arbejde med at udvikle en DK4 med finalepotentiale er lykkedes i 2016. Med de talenter der er på vej fra U18 og en fastholdelse af de erfarne fra de sidste par år, vil DKF være i stand til i perioden 2017-20 at samle 8-9 seniordame kajakroere på højt internationalt niveau.
Sideløbende vil DKF i tråd med damernes langsigtede arbejde også arbejde på at skabe rammerne for at udvikle en mandskabskultur for herrene med en målsætning om at få en HK4 1000m kvalificeret til OL i 2020.

 

Organisatorisk på ungdomslansholdet samt på Elitecenteret er alle positioner på plads og vi kan nu sammen arbejde målrettet mod, at modne talenter og hjælpe dem i overgangen fra U18 til U23 til seniorklassen. På EC samt SKC/KC (SuperKraftCentre og KraftCentre)  skal der stadig arbejdes på at vedligeholde og viderudvikle trænerkulturen, der efterhånden er ved at blive etableret.

Kendetegnet for elitearbejdet i DKF skal være, at resultater skabes gennem et langsigtet arbejde mod verdensklasse, og at alle i teamet arbejder mod samme mål. Talentudviklingen i DKF skal arbejde målrettet mod at skabe et større rekrutteringsgrundlag, og at flere talenter udvikles til et internationalt seniorniveau.

For at sikre både rekruttering og udvikling af talenter samt tydeligt signalere vejen fra talent til verdensklasse, vil talentudviklingen arbejde med tre ungdomslandshold, U16, U18 og U23 med hvert deres fokus og formål. Fælles aktiviteter og træning på tværs af U-landsholdene skal sikre inspiration og motivation.

På de underliggende sider finde du informationer om elitearbejdet i DKF.