Til Kano-Kajak.dk ↩

Fremtidens børne- og ungetrænere - Vi er rigtig godt på vej!


BØRN & UNGE


[ TEKST & FOTO: Lærke HøYer   ]
27. juni 2023

Klik hvis du vil dele!

“Fedt at have fokus på at uddanne unge, der skal lære andre børn og unge at ro kajak” Sådan lyder et citat fra én af de 21 ungdomsroere, som var samlet til vores første trænercamp for unge i Vejle Kajakklub den 10-11 juni. Jeg var heldig at deltage som underviser og koordinator.

Unge rollemodeller kan inspirere og motivere på en helt anden måde end voksne kan. Dels kan de inddrage deres egne erfaringer fra sporten og træningsmiljøet

og dels er de unge tættere på målgruppen aldersmæssigt og dermed nemme at spejle sig i. Voksne trænere har mere livserfaring og kan give en helt anden ro. Så et trænerteam bestående af forskellige aldersgrupper er kun godt!

Det skal være et frirum for børn at ro kajak

I DKF’s strategi er udviklingen af trænerrollen på børne- og ungeområdet en meget vigtig indsats. Som barn og ung skal det være trygt, sjovt og udviklende at komme til træning i sin klub, og her spiller trænere og instruktører en væsentlig rolle.

De unge roere er, over weekenden, blevet uddannet instruktør 1 og træner 1 med et skarpt øget fokus på, hvilke ting man som træner, skal være opmærksom på for at skabe et rart idrætsmiljø. Vi har været inde over temaer som; at blive set og hørt; fællesskab på vand og til lands; hvordan vi taler med og om hinanden; følelsen af tryghed og at børn er forskellige og motiveres af forskellige ting. Temaer som vi fremadrettet, i langt højere grad, skal have fokus på, da det skaber basen for et langt og rigt foreningsliv.

Man skal nok blive en hurtig kajakroer, hvis det er det man vil.

“Et nyt fællesskab med unge som én selv”

At indgå i et trænerfællesskab med andre ungdomsroere, skaber pludselig et nyt betydningsfuldt fællesskab at falde tilbage på efter en endt årrække med konkurrence og hård træning.

Mange af roerne på campen har ligget side om side som konkurrenter ved startlinjen, men i denne weekend var de alle på samme hold, og nye venskaber opstod på tværs af Storebælt.

Ambitionerne er høje og vi har mange dygtige unge derude

De unge fremlagde flere gange øvelser og planer for træning overfor hinanden.

Jeg kan godt fortælle jer, at de er dygtige og de har alle et fantastisk drive. Nogle har som mål at støtte deres klub og instruktører, andre vil opbygge en ungdomsafdeling eller udvikle et hold for folk med autisme.

Nu skal vi bare passe på dem og give dem plads og rum.

INFOBOKS

– Medlemstallet for børn og unge 0-18 har haft en nedadgående kurve siden 2019.

– DKF´s totale medlemstal er siden i fjor gået tilbage med totalt 4%, og medlemstallene for børn og unge går tilbage med hele 19,5%.

– I 2021 tog DKF et strategisk valg om at understøtte børne- og ungeområdet med flere ressourcer. Der er nu 1,35 årsværk fordelt på tre personer i DKF som sammen med klubberne skal være med til at starte projekter op i klubber, der ønsker at skabe miljøer, som tiltrækker unge mennesker.

– DKF arbejder for relevante uddannelser og har igangsat et arbejde med at kigge ind i og vurdere indholdet i træner 1-uddannelsen.

– DKF arbejder på at skabe et trænerfællesskab for unge mennesker.

 
Har I spørgsmål, så tag kontakt til Lærke Høyer

Klik hvis du vil dele!