Til Kano-Kajak.dk ↩

I Hvidovre har de satset – og vundet!


KLUMME


– Her i Kalvebodernes vand mellem Amager og Sjælland syd for Københavns Havn bliver DM i Maraton 18-20. august 2023 afviklet. Foreløbig træner de lokale roere fra Hvidovre Kajakklub op til DM blandt andet hver onsdag til handicap-roning, hvor billedet er taget med formand Johanna Åkerman Nielsen bagerst i toerkajakken sammen med makker Henning Christoffersen. Foto: Nina Mortensen

[ TEKST: KELD BROKSØ  FOTO: INGE RIBERS ]

25. juli 2023

Dette er en klumme og udtrykker forfatterens holdning, Keld Broksø er næstformand i Hvidovre Kajakklub.

Klik hvis du vil dele!

Der bliver masser at se på, når Hvidovre Kajakklub og DKF holder DM i maraton i 18-20. august. Over 300 kajakroere samt tilskuere ventes til vandet ved Hvidovre. For klubben har det fælles mål i den grad vist sig også at skabe sammenhængskraft og sammenhold. Det er måske en af de største gevinster for en klub ved at være arrangør.

Der blev talt om DM i to år før på bestyrelsesmøderne i Hvidovre Kajakklub. Og hvor det først var uvirkeligt, så begyndte det først for alvor at tage form i klubbens bevidsthed på medlemsmødet her i dette forår. Der stod det helt klart for alle, at klubbens næsten 300 medlemmer så lige ind i en fælles opgave af ret store dimensioner: Hvidovre Kajakklub og kano- og kajakforbundet DKF skulle holde DM i maraton i weekenden 18-20. august 2023 med klubhuset som epicenter.

Det var en halv snes år siden Hvidovre Kajakklub sidst havde stået i spidsen for mega-arrangementer på vandet ved de såkaldte 24-timersløb med flere deltagende klubber.

Spørgsmålene stod i kø. Kunne klubben igen skabe fælles tilstrækkelig handlekraft, begejstring og klubånd nok til et endnu større arrangement?

Var der gejst nok til, at frivillige, ulønnede klubmedlemmer ville bruge krudt en hel weekend på at være serviceorgan for flere kajakklubber og over 300 kajakroere fra hele landet?

Det lå også i luften, at alt kunne gå galt som en sammenfalden soufflé, hvis ingen ville løfte i flok. Det var de realistiske udfordringer, som bestyrelsen diskuterede. Beslutningen endte med et sats. Mens mange i en kajakklub har sine egne soloture i den individuelle sport, så blev der på medlemsmødet sat retning mod et fælles mål, som i den grad også har vist sig at skabe sammenhængskraft og sammenhold.

Det er måske en af de største gevinster for en klub ved at være arrangør, hvis andre klubber vil prøve kræfter med noget lignende.

Lettet besked fra formand

Et par måneder gik der efter medlemsmødet med forskellige forberedelser. Der blev hængt tilmeldingslister op for frivillige, hvor skaren af tilmeldte navne voksede og voksede dag for dag. En større overraskelse var, at også mange af klubmedlemmernes pårørende skrev sig på listerne – også selvom de ikke har deres daglige gang i klubben. Men her var en begivenhed, hvor de pårørende kunne være med – og gøre det til en fælles familiebegivenhed.

En anden liste handlede om alle de opgaver, der skulle løses. Lige fra at rense toiletter til at sørge for løbsnumre, registrering, bådkontrol, telte, præmier, forplejning, vagtlister, parkeringsmuligheder – og at alle officials kommer på plads.

En af de mere spektakulære, frivillige opgaver var at sørge for livestreaming, af løbet, fra drone. Det har den pensionerede gymnasielærer i matematik og fysik og klubmedlem, Ebbe Asmussen, kastet sig med stor ildhu, og blandt andet ved onsdagens handicapløb træner han drone-færdighederne op til DM.

Hvidovre Kajakklub skulle også balancere logistikken med, at adskillige af de frivillige selv er i så god form, at de også stiller op i løb undervejs i weekenden. En stribe gode resultater i sæsonen skruede forventningerne op mod, at måske også et par hvidovreroere kan gøre sig gældende på sejrsskamlen.

Og ville de så tage arbejdsopgaver bagefter?

Midt i juli kom en ret lettet besked i klubbens FaceBook-gruppe fra Hvidovre Kajakklubs formand, Johanna Åkerman Nielsen, lige inden hun skulle på ferie til Færøerne: ”Kære alle. Hvor er det herligt at se at der nu arbejdes med forberedelser til DM,” skrev hun. ”Det er totalt fedt, at der er engagement og tagen ansvar – we love it!”

Planlægningshumør

Hvidovre Kajakklubs planlægnings- og organiseringshumør hos en hær af frivillige omfattede også en del helt praktiske udfordringer, som skulle løses, inden andre klubbers roere kunne teste det lokale vand i Kalveboderne og ikke mindst ved Hvidovre Strand, hvor de obligate overbæringer ved maratonkajakroning skal foregå.

Her på den lille strand syd for Københavns Havn er der om sommeren også et fluepapir af badende børnefamilier. Kommunen skulle tages i ed: Der skulle indhentes tilladelser til at lægge beslag på halvdelen af stranden og vandet ud for stranden i løbsdagene, men der ville stadig være plads til badegæster, argumenterede klubben.

Og i den lokale Hvidovre Avis inviterede formanden alle lokale Hvidovre-borgere til at se på ved stævnet og være med til at skabe stemning.

”Vi satser på, at netop overbæringerne på Hvidovre Strand bliver et særdeles underholdende element, som også kan tiltrække mange lokale hvidovreborgere. Det er en god ide at reservere dagene, hvis man vil se og opleve den intense stemning med heppekor og pressede, fokuserede roere tæt på ved et af de helt store, nationale kajakløb, som man ellers skal til Bagsværd Sø eller Jylland for at komme i nærheden af. Vi i kajakklubben synes det er en ære at DKF har vist os den tillid at lade os stå for DM Maraton 2023,” sagde formand for Hvidovre Kajakklub, Johanna Åkerman Nielsen, i Hvidovre Avis.

I DKF har bestyrelsesmedlem med ansvar for konkurrencer, Lau Larsen, også haft fingeren på pulsen i planlægningen. Han siger om Hvidovre Kajakklubs værtsrolle til DM: ”Vi mente Hvidovre Kajakklub var egnet som vært for DM i Maraton fordi de har lavet store arrangementer før og har gode erfaringer med mesterskaber. Hertil kender vi klubben og er i DKF sikre på, at mesterskabet er i gode hænder. Samarbejdet med Hvidovre Kajakklub har også været fint. Vi får meldinger om, at mange frivillige er parate til at give en hånd med. Det tyder på stor opbakning,” mener Lau Larsen.

Masser af logistik

Hvidovre Kajakklubs tætte samarbejde med forbundet undervejs handlede også om regler. For eksempel skal stævnet ske i henhold til DKF’s nationale kaproningsbestemmelser for maraton. Det betyder blandt andet, at der er krav til ruten og til afmærkningen af den.

En opgave som bestyrelsesmedlem og træner Søren Sibbersen og træner og Ole Torp, indehaver af den lokale kajakbutik i Hvidovre, Dansprint, gik ombord i.

Maraton- og turbådsbanen udlægges nu som bane rundt i Kalveboderne på 3,6 kilometer med start og mål ved Hvidovre Havn. Roerne skal ro et antal omgange helt op til samlet 34 kilometer i nogle klasser, og slutte af med en kort omgang på 1 km efter sidste overbæring, så alle i publikum kan se roerne bruge de absolut sidste kræfter.

Kort før løbet stod også andre logistiske udfordringer i kø.

Midt i det hele gik kommunen i gang med at bygge en ny mole på Hvidovre Havn lige ved kajakklubben og lave afspærringer. Der kom under planlægningen intet klart svar på, hvor meget plads stævnet kunne få der – og det krævede løbende koordinering med kommunen.

Optimisme

Optimismen på stævnets vegne har nu indfundet sig i Hvidovre Kajakklub, som utvivlsomt bliver mange erfaringer rigere, når det hele er overstået – og ikke mindst vil stå tilbage med et styrket sammenhold og skarpere klubånd i bevidstheden om, hvad man kan udrette, når man gør det sammen.

Skal du med til DM?

Sidste frist for tilmelding til DM i maraton er lørdag d. 12. august 2022.

Du kan læse indbydelsen til DM ved at klikke her.

Tilmeldingen skal ske på DKF ́s tilmeldingsblanketter som du kan downloade ved at klikke på dette link.  Blanketterne mailes herefter til tilmelding@kano-kajak.dk.

Klik hvis du vil dele!