Om DKF

You are here:

DKF løser mange mange opgaver

Dansk Kano og Kajak Forbunds formål er at fremme kano- og kajakaktiviteter på alle niveauer i  Danmark samt varetage kano- og kajakinteresser i såvel ind- som udland med forbundet som den  øverste faglige myndighed.

Endvidere har forbundet som en vigtig opgave at servicere Dansk Kano og Kajak Forbunds klubber og deres medlemmer samt at tilvejebringe optimale forhold for såvel bredde og motion som elite.

DKF og dets klubbers arbejde er karakteriseret ved

 • frivillighedsprincippet
 • demokrati
 • natur- og miljøbevidsthed
 • åbenhed og gennemskuelighed
 • fair sportslig udøvelse på alle planer

DKF’s kerneområder er

 • at understøtte klubberne i deres daglige arbejde, herunder integrering af nye foreninger
 • at uddanne trænere og ledere på relevante niveauer
 • at medvirke til at give foreningernes medlemmer mulighed for at dyrke kano- og kajaksporten inden for hver enkelt udøvers ambitionsniveau
 • at være ansvarlig for gennemførelse af landsdækkende arrangementer og danske mesterskaber
 • sportslig repræsentation på internationalt plan
 • informationsvirksomhed til synliggørelse og fremme af dansk kano- og kajaksport
 • at sikre adgang til vandet og bedre faciliteter for roerne

 

DKF er certificeret Grønt Forbund

DKF er miljøcertificeret som Grønt Forbund af DIF. Det betyder, at vi i vores arbejder og når vi afholder events tager hensyn til miljøet. Ligesom vi rådgiver klubberne om, hvordan de kan blive endnu grønnere.