DIF

You are here:

DKF og DIF samarbejder

Dansk Idræts-Forbund (DIF) blev stiftet 14. februar 1896 af 18 foreninger og med Dansk Boldspil-Union (DBU) som eneste specialforbund. Ved stiftelsen repræsenterede DIF ni forskellige idrætsgrene og havde ca. 2.200 medlemmer.

Baggrunden for DIF’s stiftelse var et ønske om at få lavet ensartede amatør- og konkurrenceregler samt at få etableret en organisation, der kunne varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder.

Navneforandring

Økonomisk begyndte det tilbage i 1903 med, at DIF modtog et årligt statstilskud på 3.000 kr. I 2005 modtag DIF ca. 264 millioner kr. i tips- og lottostøtte.
I 1993 tog Dansk Idræts-Forbund navneforandring til Danmarks Idræts-Forbund. Navneforandringen skete i forbindelse med fusionen med Danmarks Olympiske Komité, der indtil da havde varetaget den danske deltagelse i de olympiske lege som en selvstændig komité.

Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) samarbejder med DIF om en række projekter og sammen forsøger DKF og DIF i fællesskab at optimere servicen over for medlemsklubberne mest muligt DKFs medlemsbase vokser år efter år. DIF udstikker hvert 4. år en politik som DKF forsøger at efterleve og tilpasse.