DKF’s Årsmøde

You are here:

Klik her og kom til DKF’s Årsmøde-site , hvor du kan læse referater og øvrigt materiale fra Årsmødet.

DKF’s Årsmøde er forbundets højeste myndighed. Mødet afholdes hvert år i oktober eller november måned og kan strække sig over 2 dage. Som deltager sætter du selv dit program – du har mulighed for at vælge mellem workshops, der giver dig:

  • indflydelse
  • fællesskab
  • netværk
  • ny viden.