DKF’s Årsmøde

Vi ses til Årsmødet 2021 den 13-14 november 2021
vest for storebælt…

Klik her og kom til DKF’s Årsmøde-site , hvor du kan læse referater og øvrigt materiale fra Årsmødet.


DKF’s Årsmøde er forbundets højeste myndighed. Mødet afholdes hvert år i oktober eller november måned og kan strække sig over 2 dage.
Som deltager sætter du selv dit program – du har mulighed for at vælge mellem workshops, der giver dig:

  • indflydelse
  • fællesskab
  • netværk
  • ny viden.

Årsmødet er en institution i Dansk Kano og Kajak Forbund. Det er her repræsentanter fra alle landets klubber har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Direkte og demokratisk debat og afstemninger krydret med udviklende workshops, hvor man kan få ny viden og nuanceret debat med forbundets bestyrelse, ansatte og kajak- og kano- entusiaster fra hele landet.

Årsmødet starter lørdag med fokus på debat, workshops og ny viden. I løbet af dagen fremlægger bestyrelsen i forskellige workshops deres planer og forbundets økonomi ligesom indkomne forslag fra klubber eller bestyrelsen behandles i større eller mindre grupper. Kajakklubberne kan stille forslag til årsmødet ved at sende forslag ind i god tid, ligesom man kan opstille repræsentanter til bestyrelsen, eller indgå i forskellige arbejdsgrupper – for på den måde at påvirke DKF og drive udviklingen i en god retning. 

DKF er fuld af facetter: mange ambitionsniveauer og bådtyper mødes i vores forbund – og der er mange meninger om hvad det gode kano- kajak-liv er. Jeres stemme er også vigtig – så derfor skal I sætte kryds i kalenderen den 13-14 november 2021