ECA og ICF

You are here:

Internationalt samarbejde

DKF er medlem af de internationale forbund International Canoe Federation (ICF) og European Canoe Association (ECA).

Det internationale samarbejde indenfor kano- og kajaksporten, Internationale Repräsentantenschaft Kanusport (IRK), blev stiftet i København den 19. januar 1924 på initiativ fra blandt andre DKF.  I 1946 tog organisationen navneforandring til ICF.

Formålet med ICF er blandt andet at skabe forbindelser mellem forbundene i de forskellige lande og arrangere internationale konkurrencer. Desuden ser ICF det som en vigtig opgave at udbrede kendskabet til sporten over hele verden, herunder udbredelse af nye discipliner.

Jørgen Cronberg

ICF afvikler kongres hvert andet år. På kongressen behandles blandt andet forslag om nye regler og lovsæt mv. Organisationen har over 150 medlemslande. DKF har altid været repræsenteret i bestyrelsen for ICF, i de seneste mange år med Jørgen Cronberg som formand for marathon komitéen.

Jørgen Cronberg er også teknisk delegeret for marathon under ECA.  Det europæiske forbund har kun eksisteret i godt 20 år og står som arrangør af EM. Desuden forsøger ECA at skabe fælles fodslag for europæiske synspunkter i ICF.

I 2013 står DKF som arrangør af VM Marathon i samarbejde med ICF. DKF har desuden søgt om afviklingen af World Cup Sprint i 2017 og alternativt Junior EM i 2017.