DKFs guidelines til sociale medier

You are here:

Formålet med disse guidelines er at skærpe brugernes opmærksomhed i forhold til, hvordan de anvender sociale medier.

Formålet med DKF på sociale medier

Sociale medier giver adgang til uendelig mængder informationer og mulighed for at skabe kontakt mellem medlemmer, ansatte og politikere. Det er et uformelt forum, og DKF diskuteres ikke konkrete beslutninger eller personer på de sociale medier.

Udvis god dømmekraft

Indholdet på DKF’s sociale medier er offentligt, dvs. alle kan tilgå det, videredistribuere det og viderebearbejde det. Skriv derfor med omtanke.

  • Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort.
  • Afstå fra at komme med ytringer, der kan tolkes racistisk eller nedgørende.

 

Vær åben overfor kritik

Alle kan komme til orde på sociale medier, og vi hverken kan eller skal styre samtalen. Fordi dialogen foregår i det offentlige rum, kan kritik og negative udsagn læses af alle.

  • Vurdér om kritikken er relevant og lødig, før du svarer.
  • Vær med til at opretholde en god tone på sociale netværk. De fleste er på sociale medier, fordi det er sjovt og giver dem kvalificerede input, ikke for at skændes.
  • Har du et konkret kritikpunkt, så kontakt DKFs bestyrelse eller direktør direkte.

Vis respekt for fællesskabet

I sociale netværk er alle lige meget værd. Jo mere du giver til netværket, jo mere vil du opleve at få igen.

Find ud af, hvordan du bedst tilfører netværket værdi. F.eks. ved at dele relevante informationer på DKFs facebook-side.

DKF kan slette/afvise personer fra DKF’s facebookside, såfremt de ikke følger disse retningslinjer.