Affaldsindsamling på vandet: Støttemuligheder

Danmark gennemskæres af 20 store åer og vandløb, hvoraf de 10 største strækker sig over knapt 900 km. Mange af disse vandveje befinder sig naturligvis i åbent land og fri natur, men flere af dem passerer også større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der henkastet affald – også til vands! Havet er også en stor modtager af menneskers affald, til fare og gener for dyr og planter, og i sidste ende også for de lokale roere. Denne situation har gjort at mange ro- og kajakklubber starter lokale affaldsindsamlinger. Dansk Kano og Kajak Forbund besluttede derfor i 2017 at oprette en pulje, der støtter klubbernes affaldsindsamlinger med forplejning på dagen. Forbundet dækker udgifter op til 1.000 kr. (afhænger af gruppens størrelse), mindst 5 kajakroere og gerne med børn eller nye klubmedlemmer. Gruppen skal bare sende en e-mail med en kort beskrivelse af arrangementet, billeder fra dagen og et billede af kvitteringer, så bliver pengene udbetalt til dem. Billederne vil blive vist på forbundets Facebook og nyhedsbreve, når vi opfordrer klubberne til at arrangere affaldsindsamlinger på vandet. For de klubber som arbejde med en større gruppe, anbefaler DKF at deltage i kampagnen Ren Natur, hvor kommunerne betaler 2.500kr. til de foreninger som vælger en “affaldsrute”. Kampagnen køres af forening Hold Danmark Rent i samarbejde med kommunerne, og der er en aftale om at de kommuner som har vandområder skal også tilbyde en affaldsrute på vandet. For mere information skriv til il@kano-kajak.dk

Juni-september: Klubberne i hele landet samler affald og kortlægger faciliteter

Mange af de danske åer hvor vi ror passerer større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der ofte henkastet affald – også til vands! På baggrund af erfaringer fra tidligere indsamlingsaktiviteter indgik Hold Danmark Rent (HDR) og Dansk Kano & Kajak Forbund et samarbejde, som støttes af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje. Særlige strækninger i 14 forskellige åer er blevet udvalgt, og hen over sommeren vil de blive renset for affald samtidig med at vigtig viden og affaldstyper indsamles. Her skal der også kortlægges, hvor man finder friluftsfaciliteter, som kan bruges af roere. Det er lokale kano- og kajakklubber, der står for den praktiske del af denne særlige opgave, og de er godt klædt på til opgaven. Mange af dem har i forvejen et vågent øje på det affald de møder, når de træner i lokalområdet, og har dermed vigtig viden at dele. De har også det rigtige udstyr og træning, idet flere af ruterne befinder sig i terræn, som ikke besejles så tit. Aktiviteterne er landsdækkende og omfatter aktiviteter på strækninger i følgende åer: Køge Å, Roskilde Fjord, Suså ‘en, Mølleåen, Odense Å, Ribe Å, Kolding Å, Varde Å, Vejle Å, Gudenåen, Skjern Å, Store Å, Århus Å og Voerså. Aktiviteterne starter i juni og løber indtil udgangen af september, hvorefter resultaterne indsamles og offentliggøres på begge organisationers hjemmesider. For mere information om projektet: Projektleder Anette Juul, Hold Danmark Rent, mobil 23398199, mail ajj@holddanmarkrent.dk Udviklingskonsulent Irene Lauridsen, Dansk Kano og Kajak Forbund, mobil 60658692, mail irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Samarbejde med baglænsroere skal give bedre og flere naturoplevelser i klubben

DKF har i samarbejde med Dansk Forening for Rosport undersøgt, hvordan de forskellige klubber arbejder med naturaktiviteter, og hvor meget de kender til forbundenes arbejde med adgangsregler og faciliteter. DKF har siden november 2018 interviewet flere formænd omkring klubbens natur og miljøaktiviteter. Målet med undersøgelsen var at få viden om, hvor meget klubberne kender til forbundenes miljøarbejde, at samle viden om dem, der interesserer sig for natur, miljø- eller facilitets arbejde i klubberne  og  at forstå, hvordan klubberne inddrage naturen i deres kajakoplevelse. Konklusionerne viser, at der skal arbejdes endnu mere med emnet, hvis medlemmerne skal nyde flere naturaktiviteter i klubben. Undersøgelsen viste, at klubberne kender meget lidt til forbundenes arbejde med at sikre adgang til vandet for alle roere, eller de aktiviteter, som forbundet tilbyder de klubmedlemmer, som ønsker at gøre en forskel for miljøet. Før resultaterne udkom, var forbundenes antagelse, at klubbens naturaktiviteter var i højt grad organiseret og formidlet af klubbens bestyrelse eller et bestemt udvalg. Undersøgelsen viser dog, at der generelt ikke findes fastsatte grupper i klubben, som arrangerer naturaktiviteter, og generelt betragtes disse aktiviteter som medlemmernes- og ikke klubbens- aktiviteter. Til gengæld har de fleste klubber fastsatte, identificerbare fællesskaber, som beskæftiger sig med konkrete opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af klubhuset eller andre faciliteter. Disse fællesskaber har stor værdi for formændene. Der var også forskellige fortolkninger af konceptet “natur/miljøaktiviteter”. Klubberne betragter generelt alle roture som en naturaktivitet, og andre aktiviteter som vandreture o.l. ses også som en af klubbernes naturaktiviteter, selvom de ikke foregår på vandet. De fleste klubber tilbyder ikke bestemte aktiviteter, hvor naturen er i fokus (guidede ture med en naturvejleder, affaldsindsamling, samarbejde med den lokale skole/andre foreninger o.l.). Naturen opfattes som en nødvendig og velkommen kulisse for aktiviteten, men fokus er på fællesskabet. DKF vil gerne takke formændene for deres deltagelse i undersøgelsen. Resultaterne skal bruges til at skabe bedre kommunikation med bestyrelserne og udvikle “naturaktiviteter”, som klubberne kan tilbyde deres medlemmer med fokus på fastholdelse og rekruttering.        

Affaldsindsamling i Københavns kanaler d. 24. september: rutebeskrivelse

Her er en beskrivelse af de 5 kajak-affaldsindsamlingruter, der starter og slutter ved Islands brygge til DKFs affaldsindsamling d. 24. september (ændringer kan forekomme på dagen): – Tømmergraven og rundt ved Fisketorvet, kort rute 4-5 km: ro sydpå og ind i Tømmergraven efter Fisketorvet, ro langs Skibroen og kom under vejen og ind til Fisketorvet, syd fra (ved højvande kan man ikke, så ros tilbage og ind til Fisketorvet nord fra), bonus indsamling er at ro rundt om Hotel island – saml også affald på vejen tilbage, langs Kalvebod Brygge op til Bølgen. -Frederiksholmløbet: medium rute 5-6 km: ro sydpå og t.h. / vestpå ind ad Frederiksholmsløbet, hvor der samles i alle krogene og i kanalen ind mod H.C.Ø-værket, saml også på vejen tilbage mod Islands Brygge. – Chr.havn kanal og rundt om Chr.borg, medium rute 5-6 km: ro nordpå og under langebro og t.v. /vestpå ind ad Frederiksholms Kanal, efter Børsen er i ude i hovedløbet igen, hvor i ror t.v. / nordpå og under nye Inderhavnsbro og t.h. /østpå og ind i Chr. Havn kanal, ro sydpå til bunden af kanal, t.h. /vestpå hvor den drejer og t.v./ sydpå, ned mod Islands brygge, når man er i Hovedløbet igen. – Holmen rundt, lang rute 7-8 km, ro nordpå og under langebro og t.v. /vestpå efter papirøen, ind ad Snedkergraven og videre gennem den til Erdkehlgraven og vandområdet ved kanonbådsskurene, ro evt. ind i Laboratoriegraven (nedenfor Arsenalvej/Refshalevej) ved kajakpolobanerne, ro ud til Hovedkøbet i nordlige ende af Erdkehlgraven gennem Maskinrenden til Hovedløbet, evt. i kanalerne BAG om Operaen ned til papirøen og retur til Islands Brygge. – Tegl-og Sluseholmen: lang rute 8-9 km, ro sydpå og t.h. / vestpå ind ad Teglværksløbet og rundt i Teglværkshavnen. På vejen retur roes igennem de nye kanaler ved Sluseholmen og hvis tiden er til det lige ned omkring Slusen før der roes nordpå og tilbage til Islands Brygge (drop indsamling på vejen tilbage da andre grupper samler ind her). Find mere information HER Direkte tilmelding HER   Har du brug for mere information, kontakt venligst Irene Lauridsen på il@kano-kajak.dk