Juni-september: Klubberne i hele landet samler affald og kortlægger faciliteter

Mange af de danske åer hvor vi ror passerer større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der ofte henkastet affald – også til vands! På baggrund af erfaringer fra tidligere indsamlingsaktiviteter indgik Hold Danmark Rent (HDR) og Dansk Kano & Kajak Forbund et samarbejde, som støttes af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje. Særlige strækninger i 14 forskellige åer er blevet udvalgt, og hen over sommeren vil de blive renset for affald samtidig med at vigtig viden og affaldstyper indsamles. Her skal der også kortlægges, hvor man finder friluftsfaciliteter, som kan bruges af roere. Det er lokale kano- og kajakklubber, der står for den praktiske del af denne særlige opgave, og de er godt klædt på til opgaven. Mange af dem har i forvejen et vågent øje på det affald de møder, når de træner i lokalområdet, og har dermed vigtig viden at dele. De har også det rigtige udstyr og træning, idet flere af ruterne befinder sig i terræn, som ikke besejles så tit. Aktiviteterne er landsdækkende og omfatter aktiviteter på strækninger i følgende åer: Køge Å, Roskilde Fjord, Suså ‘en, Mølleåen, Odense Å, Ribe Å, Kolding Å, Varde Å, Vejle Å, Gudenåen, Skjern Å, Store Å, Århus Å og Voerså. Aktiviteterne starter i juni og løber indtil udgangen af september, hvorefter resultaterne indsamles og offentliggøres på begge organisationers hjemmesider. For mere information om projektet: Projektleder Anette Juul, Hold Danmark Rent, mobil 23398199, mail ajj@holddanmarkrent.dk Udviklingskonsulent Irene Lauridsen, Dansk Kano og Kajak Forbund, mobil 60658692, mail irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Børne- og Ungdomstrænerseminar 2020

Forbundet ønsker at holde fast i afholdelse af et Børne- og Ungdomstrænerseminar i 2020. Flere klubber mener, at det ville være en god ide at holde en heldags seminar i løbet af weekenden. Derfor sender sekretariatet en Doodle ud, med fire forskellige datoer: to fredage, hvor seminaret kører fra kl.16.00 til kl. 21.00, og to lørdage, hvor vi kører fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Svarfrist: mandag d. 16. december: https://doodle.com/poll/cyx676gdvqczqn8z Program for dagen: – Velkommen v/DKF bestyrelsesmedlem Emma Broberg – præsentation af forbundenes BU arbejde. – Oplæg om Danmarks Basketball forbunds arbejde med at minimere børnenes “ventetid” i træningstiden. Hvordan gør vi det i kajakklubben? – Workshop med fokus på strukturering af træningen: Årshjulet på vandet – Workshop med fokus på organisering af fælles arrangementer: nye løb, flere samlinger, fælles træning og alternative måder at mødes klubberne imellem. – Workshop om børnenes (begynder)rejse ind i sporten: De fleste kano- og kajakklubber er rigtigt gode til at tiltrække unge, men mange oplever at mange børn falder fra. Vi tager fat i de situationer, hvor vi ved, at børnene falder fra og hjælper klubben med at få jeres begyndere godt integreret. – Tak for idag, med mulighed for at snuppe en sandwich to-go. Der er også mulighed for at blive lidt længere og hygger sig med kollegaer fra andre klubber. For hvem: Seminaret er målrettet trænere med et ungdomshold, eller frivillige som ønsker at starte et hold. Du behøver ikke at være uddannet instruktør eller træner. Hvor: Der arbejdes på at finde et godt mødested hos en af klubberne i Trekantsområdet, skriv gerne til il@kano-kajak.dk, hvis jeres klub i ønsker at være vært for arrangementet Pris: Prisen for seminaret er 300 kr. Ændringer i programmet kan forekomme. Vi går efter at dele os i mindre grupper efter discipliner eller interesseområder.

Stand Up Paddling (SUP) og lånepakke

Det er en stor glæder for DKF at oplyse, at forbundet har fået en SUP lånepakke, som klubber med lyst til at starte deres SUP aktiviteter kan låne i seks måneder. Hvorfor får flere og flere klubber SUP? Det er DKFs erfaring, at de klubber som har inkluderet SUP i deres tilbud kan opnå en brugergruppe, som ikke er interesseret i at sidde i en kajak, og som ser SUP som en lettere måde at komme på vandet på. Så tilbuddet af SUP aktiviteter vil være med til at øge klubbernes rekrutteringsgrundlag, og måske endda fastholdelse af “gamle” medlemmer. Betingelser for lånet I forbindelse med udlånet af SUP udstyr stiller DKF visse betingelser, som klubben så vidt muligt skal opfylde for at kunne låne pakken. 1- Klubben forpligter sig til at rekruttere en gruppe på mindst 7 roere i en sammenhængende aldersgrupper til benyttelse af SUP pakken. 2- Klubben udvikler og sender til DKF et struktureret uddannelses- og aktivitetsplan, med beskrivelse af antal træningstimer, uddannelsesforløb, øvelser o.l., distribueret over de 6 måneder, hvor klubben har SUP pakken. 3- Klubben arbejder på at få mindst en SUP instruktør uddannet igennem DKF, i den periode, hvor klubben har lånepakken 4- Klubben arbejder på at selv holde SUP kurser inden for IPP systemet. 5- Klubben leverer efter afsluttet forløb en beskrivelse af, hvordan klubben brugte pakken, hvad de fik ud af det osv., med billeder, Som skal bruges til artikler i bladet og Facebook. 6- Klubben Afholder et “kom og prøv” arrangement i forbindelse med klubbens Åbent Hus, Naturens Dag eller andet definerede datoer, hvor folk som ikke med med i klubben kan få mulighed for at prøve SUP Der er to låneperioder: fra d. 15. juli  til d. 14. januar, og fra d. 15. januar til 14. juli. Det giver mulighed for at de to klubber som låner pakken  kan pplanlægge sommeraktiviteter samt øvelser i svømmehallen. (OBS! grundet leveringstider, vil pakken kunne søges fra 1 juli til 1. august i 2017, og klubben vil kunne hente det i København senest midt august). Klubben sørger selv for transporten af udstyret. Bemærk, at der er ingen trailer tilknyttet lånepakken. Klubben skal i forbindelse med lån af udstyret lægge 5.000 kr. i depositum hos DKF, som tilbagebetales, efter afhentning af udstyret. For mere information om ansøgningsprocessen m.m., kontakt Irene Lauridsen på il@kano-kajak.dk  

Sommerskoler 2016

DKF testede et nyt koncept for sommerskolerne i 2016 og resultaterne var meget positive. Fem klubber takkede ja til DKFs tilbud om at få en gratis instruktør: Neptun Kajakklub Thisted Ro- og Kajakklub Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Krogen i Helsingør Svendborg Kajakklub Sommerskolerne blev i år præsenteret som et internt forløb med fokus på fastholdelse af børn og unge i klubben. Hvert forløb havde et tema, som klubberne havde været med til at udforme, så det var relevant for deres medlemmer. DKF betalte for en instruktør til klubben og stod for formidling og tilmeldinger. Selvom forløbet var udtænkt som et tilbud til klubbernes unge, var der flere tilfælde, hvor klubberne fik deltagerne udefra. Krogen valgte eksempelvis at få deres egne instruktører til at afholde en ekstra sommerskoledag i starten af forløbet, for at rekruttere børn, som ikke i forvejen var medlemmer i klubben. Sommerskolerne kørte over mindst 3 sammenhængende dage, hvor der blev afviklet ca. 18 timers programsat aktivitet i alt. De fleste klubber samlede mellem 13 og 15 deltagere, som er nu blevet til endnu dygtigere roere. Har du ideer til, hvordan vi kan gøre sommerskolerne endnu mere relevante for klubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af børn, hører vi gerne fra dig!

DKF samarbejder med Red Barnet

Red Barnet kontaktede DKF i juni 2015, med et ønske at etablere kontakt mellem deres oplevelsesklubber og kajaklubberne rundt omkring i landet. Red Barnet arbejder for at få langvarige aftale med bestemte kommuner, hvor målet er at udsatte børn sikres gratis medlemskab til de klubber, som de ønskede at være en del af. I de kommuner, hvor aftalen bliver indgået, vil alle sportklubberne blive inviteret til at vise deres aktiviteter frem. Projektet er nu i de indledende faser og Red Barnet regner med at få en afklaring efter sommeren 2016. I mellemtiden ønsker begge organisationerne at samarbejde på et mere konkret niveau. Red Barnet vil gerne tilbyde de udsatte børn i bestemte områder mulighed for at ro i kano, under kyndig vejledning og med fokus på sikkerhed. DKF er interesseret i at få så mange børn og unge ud til klubberne som muligt. Derfor blev følgende aftalt, at DKF vil spørge klubber i centrale steder i Danmark, om de vil afholde en Red Barnet Dag, hvor børnefamilier og Red Barnets frivillige kan komme med børnene. Aktiviteten skal være i en kano, hvis børnene ikek kan svømme, og for dem som kan svømme kan klubben tilbyde kajakaktiviteter. Det er med stor glæde, at DKF fik positive svar fra tre klubber, som gerne vil få besøg af børnene. De klubber, som har engageret sig i deres lokale samfund og åbner huset til udsatte børn er Nybro-Furå Kano og Kajakklub, Kano- og Kajakklubben NORD og Aarhus Kano- og Kajakklub. Mange tak til dem og deres frivillige!