DKF forsvarer roernes adgang til havet

Ny Planlov kan give flere klubber bedre vilkår En ny planlov har netop været til høring i Dansk Kano og Kajak Forbund. Og bliver loven vedtaget, så bliver det pr. 1. januar 2017 langt nemmere for en kano-kajak klub at få tilladelse til at bygge nye faciliteter ved vandet. DKF er især tilfredse med et forslag, hvor der sættes fokus på udviklingsmuligheder bl.a. i kystnærhedszonen og som gøre det lettere for brugerne at udvikle aktiviteter og faciliteter. Bedre adgang til vandkanten er en del af DKFs målsætninger, og vi mener, at hvis den nye planlov bruges til at støtte dette, så vil ro- og kajakklubberne bidrage til at skabe lokal vækst og udvikling gennem deres aktiviteter. Jeppe Jørgensen, miljøordfører i DKF’s bestyrelse siger: “ Bliver loven her vedtaget, så vil det give nye, gode muligheder for de af vores klubber, der kæmper for at få flere faciliteter. Med de nye muligheder følger også et langt større ansvar. Nu er det os, der i langt højere grad får ansvaret for at værne om vores natur og miljø, når vi opfører nye faciliteter.”