Deltagelse i Naturstafetten 2020 i samarbejde med DR og Friluftsrådet: Orienteringsløb på vandet

Forbundet blev  i 2019 kontaktet af DR i forbindelse med TV-serien “Danmarks natur- Vilde Vidunderlige Danmark”, hvor de sætter fokus på Danmarks natur i 2020. DR og Friluftsrådet vil gerne invitere alle danskerne ud i naturen og koordinerer arrangementer, der giver danskerne lyst til at prøve nye aktiviteter udendørs. DKF har arbejdet ihærdigt for at arrangementerne skulle placeres tæt på vandet og har derudover søgt om midler til de klubber, som kunne være interesseret i at deltage i aktiviteterne tæt på dem. Den planlagte aktivitet går ud på, at en klubmedlem og en naturvejleder tegner en orienteringsrute på vandet. Der skal indtænkes stoppesteder(orienteringsposter) langs ruten hvor roeren/naturvejlederen vurderer, vil være gode muligheder for at formidle interessante fakta om naturen. Den lokale roer afgør, hvor lang ruten er, og hvor mange poster der skal være, altid med fokus på, at ruten skal også være tilgængelige, sikker og behagelig for dem, som ikke er super kajakroere. En gang roeren og naturvejlederen har tegnet ruten og lavet en beskrivelse af den nærliggende natur, skal materialet sendes til DKF, som vil sørge for at ruten kommer på forskellige platforme som Udinaturen, Findveji.dk og mange flere. Målgruppen er mest dem, som ønsker naturoplevelser til vands: kajakroeren, kanofamilier, SUP’paddlere,  søspejdere, lokale og turister. Orienteringsruten er ikke udtænkt som et løb, hvor man skal skynde sig igennem for at nå alle posterne. Det er en rute på vandet, markeret af poster som formidler information om den lokale natur, dyr, vejr osv. Målet med projektet er at give roerne bedre oplevelser i naturen og viden om dyr- og planteliv i deres nærheden. Har du lyst til at høre mere om forbundets deltagelse i Naturstafetten, send venligst en email til il@kano-kajak.dk Du kan læse om de 16 festdage i Naturstafetten HER  

Max- og hvilepuls

Maxpuls er den højeste puls, du kan nå op på. Den forbedrer sig ikke ved træning (hvis du oplever, at den bliver højere, skyldes det, at du er blevet bedre til at presse dig selv). Nemmere at opnå højere maxpuls ved. fx løb Maxpulsen er individuel og falder med årene. Kun meget trænede kajakroere kan nå op på maxpulsen i kajakken. De fleste kan opnå en højere maxpuls ved fx. løb. Du kan måle din maxpuls ved at ro/cykle/løbe i ca. 15 minutter i et moderat tempo. Herefter øges farten hvert andet minut, indtil du ikke kan mere. En tommelfingerregel siger, at maxpulsen er ca. 220 minus 2/3 af ens alder. Er du 45 år, vil din maxpuls være ca. 190. Hvilepulsen er din laveste puls Hvilepulsen måles om morgenen, lige efter at du er vågnet. Du skal måle den flere gange, for at være sikker på at finde den rigtige hvilepuls. Hvilepulsen falder, når formen forbedres.

Beregn din arbejdspuls

Du kan beregne, hvilken puls du skal have for at arbejde på en given intensitet (fx.70 %). Du trækker din hvilepuls fra din maxpuls, ganger resultatet med den givne intensitet og dividerer med 100. Tallet lægges sammen med din hvilepuls. Eksempel: En roer med en hvilepuls på 50 og en maxpuls på 190, skal have en puls på 148 for at ro i et moderat tempo (70 %). Tilsvarende skal en roer med en hvilepuls på 70 og en maxpuls på 190, skal have en puls på 154 for at ro i et moderat tempo (70 %). (190-50) x 0,70 + 50 = 148 (190-70) x 0,70 + 70 = 154 Eksemplet viser, at den utrænede (høj hvilepuls) skal arbejde på en højere puls end den trænede (lav hvilepuls) for at arbejde på samme intensitet. Pulsmåling er et individuelt træningsredskab, der ikke kan sammenlignes.  

Gode strækøvelser

De her nævnte trækøvelser udføres ved, at musklen føres til yderstilling og strækket holdes i 20-25 sekunder. Efter første stræk af en muskel kan strækket øges en smule, ved hjælp af vejrtrækningen. På udånding strækkes der forsigtigt en smule mere, hvorefter strækket holdes i yderligere 20-25 sekunder. (læs evt. i del 3 om forskellige typer for stræk) For at få fuld valuta for strækøvelserne er det vigtigt med korrekt udførelse, så vær koncentreret og slap af i de dele af kroppen, som strækket ikke involverer. Klik på LINK og få syv strækøvelser