Det hjælper at kontakte dit forbund

Aalborg Kajakklub står sammen med deres 3 nabo roklubber og en søspejder klub overfor, at Aalborg Kommune skal lave klimasikring lige der, hvor klubberne holder til. Projektet så i første omgang ikke godt ud for klubberne, fordi kommunen bl.a. havde planer om at lave en offentlig sti mellem klubhusene og vandet. Aalborg Kajakklub kontaktede os derfor for rådgivning og hjælp. Sammen med Dansk forening for Rosport og Det Danske Spejderkorps gik vi straks ind i sagen, hvilket var medvirkende til, at projektet nu ser noget anderledes ud og stien ikke længere skal gå mellem klubhusene og vandet. Hvordan rådgav og hjalp vi klubberne i sagen? Helt konkret var vi i første omgang med til et af Aalborg Kajakklubs møder med Aalborg Kommune og firmaet, der står for at lave klimasikringen. Her blev det klart for os, at den eneste mulighed for at klubberne ville blive hørt i sagen, var at de på trods af forskellige behov og ønsker kunne stå sammen og have en fæles stemme overfor kommunen. Vi indkaldte derfor de 5 klubber til et møde, hvor vi fik indblik i klubbernes fælles ønsker til klimasikringen, lavede en plan A og B og lagde en strategi for hvordan vi skulle gribe det an. Plan A var at få den offentlige sti væk fra området mellem klubhusene og vandet. De 3 forbund udarbejdede derfor et samlet skriv med gode argumenter for hvorfor stien ikke skulle placeres som planlagt . Klubberne sendte det til kommunens politiske udvalg. Og det sammen med det store arbejde, som klubberne selv har gjort for at blive hørt i sagen og komme frem med deres meget saglige argumenter har gjort, at projektet er blevet ændret til klubbernes fordel. Det er blevet besluttet at stien ikke længere skal gå hen over klubbernes grunde og så er der blevet lavet yderligere tilpasninger af klimasikringen, så den passer til de enkelte klubbers behov. Opfordring Hvis din klub står i en lignende situation, eller i det hele taget har brug for rådgivning ift. facilitetsprojekter, så tøv ikke med at kontakte os. Vi vil gøre vores bedste for at give jer god rådgivning og støtte i lige netop den sag I står overfor. Kontakt facilitetskonsulent Kamilla Ryding på kry@kano-kajak.dk eller tlf. 24 44 29 31.

Kystlinjen ændrer sig og loven følger med

Regeringen vil ændre loven om kystbeskyttelse, med bl. a. ny kompetencefordeling og kortere sagsbehandlingstider. Friluftsrådet har sendt vores allesammens svar til regeringens høring vedr. kystbeskyttelsesloven. Generelt ønsker organisationerne, at de danske kyster i vid udstrækning bør fastholdes som naturlige uberørte kyster uden tekniske indgreb og at den naturlige kystdynamik bør accepteres langt hen ad vejen. Kystbeskyttelsen bør kun foretages i et begrænset omfang og kun efter helhedsorienterede afvejninger af en række hensyn, herunder rekreative hensyn og landskabs- og naturhensyn. Regeringen ønsker sammen med KL, at myndighedskompetencen til at meddele kystsikringstilladelser overgår til kommunerne og ønsker samtidig at reducere antallet af afgørelser, der skal træffes og i denne forbindelse også antallet af mulige klager i forbindelse med de enkelte kystsikringsanlæg. Friluftsrådet er enig i at der skal sikres en helhedsorienteret tilgang til kystbeskyttelsen, men mener at lovforslaget på en række områder går alt for langt i sine bestræbelser på at etablere en mere omkostningseffektiv og helhedsorienteret kystsikringsproces. Flere af elementerne i udkastet til lovforslag fører til en forringelse af administrationen af en række andre lovområder og ikke mindst forringer det borgernes retssikkerhed, ved at give borgerne ringere mulighed for at interagere i kystsikringsprocessen. Læs Friluftsrådets høringssvar HER