Kajakklubben Esrum Sø vandt Grøn Klub Pris 2016

Det er med stor glæde at DKF præmierer Kajakklubben Esrum Sø (KKES) for deres interesse i den lokale natur og miljø. Interessen for natur og miljø startede i klubhuset og voksede igennem medlems-aktiviteter, engagement i det lokale området og andre alternative projekter. Man starter i eget hus… KKES har gennem de seneste år gennemført flere miljøtiltag med fokus på at forbedre klubhusets installationer.  Som mange andre klubber, startede KKES for flere år siden med badefaciliteterne, hvor klubben længe har haft både vandspare brusere og 100% opvarmning af brugsvand ved luft til vand varmepumpe. I klubhuset er der vandspare armatur og al rumopvarmning sker ved varmepumper. Der er endvidere skiftet til energiruder i klubhuset. For at spare strøm er der opsat lys sensorer i dele af bådskuret og til al udendørsbelysning. Så klubben har hele tiden systematisk handlet på de steder, hvor der kunne spares på vand og el. Når  de var færdige med at mindske klubhusets el- og vandforbrug, begyndte klubben at kigge efter andre miljøaktiviteter. Kunne klubben bliver “grønnere”? Grønne løb Ved KKES seneste Kanojak Trim eksperimenterede klubben på at indføre affaldssortering, hvor især caféen var gode til at dele affald i: Biologisk nedbrydeligt, pap, hård plast, blød plast, metal, papir, glas, pantflasker og ganske lidt til almindelig dagrenovation. Ordningen var en succes og bestyrelsen blev overrasket over, hvor meget der faktisk kunne sorteres ret nemt. Formanden Pia Gulstad siger: “De frivillige i køkkenet gjorde en stor indsats med meget små midler. En forbavsende lille del af køkkenets affald endte som almindelig dagrenovation, og for første gang havde vi ikke en overfyldt affaldsbeholder. Det vil kræve en større indsats, at få guidet deltagerne til også at sortere deres affald, men hvis vi laver bedre opslag og Nudging tror vi på at det vil lykkes.” Naturen som en del af instruktionen KKES bestyrelse ved, at de fleste roere vælger klubben på grund af de flotte naturomgivelser. Derfor er formidling af naturoplevelser og viden om naturbevaring en integreret del af instruktion for både børn og voksne. Derudover og som en eksperiment, gik KKES ind i et samarbejde med en naturvejleder fra Orienterings Forbundet, hvor klubben hjalp med at teste en formidlingsapp, som giver information om den lokale natur og de beskyttede områder roerne kommer tæt på. En hyggelig affaldsindsamling og den strukturerede miljøpolitiske arbejde Klubben har i de seneste 3 år deltaget i DN’s affaldsindsamlingsdage, hvor de har indsamlet mange kiloer affald fra søbredden, og på den måde været med til at holde miljøet rent for skrald. Alle medlemmer er inviteret i at deltage i arrangementet, som ender altid med hygge ved vandet og gode samtaler med de andre i klubben. KKES valgte at deltage i DN kampagne, fordi det er væsentligt for KKES at samarbejde med andre foreninger, spejdere og u-organiserede om brug af naturen ved og på Esrum Sø. Klubbens bestyrelsen vil gerne have indflydelse i de planer og projekter som indføres i området og er derfor medlem af skov og naturstyrelsen søbrugerråd for Esrum Sø. Hvorfor blev de valgt? DKF vil gerne præmiere klubbens nysgerrighed og nytækning omkring naturformidlingsprojekter, deres investering af tid i møder med eksterne samarbejdspartnere ifm. Naturforvaltning og deres evne til at samle frivillige omkring en affaldsindsamling. Disse er projekter, som alle klubber kan gå i gang med og DKF vil således også markere deres indsats som en inspirationskilde over for andre klubber, som ønsker at arbejde  med miljøprojekter i deres klubhus.