Affaldsindsamling på vandet: Støttemuligheder

Danmark gennemskæres af 20 store åer og vandløb, hvoraf de 10 største strækker sig over knapt 900 km. Mange af disse vandveje befinder sig naturligvis i åbent land og fri natur, men flere af dem passerer også større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der henkastet affald – også til vands! Havet er også en stor modtager af menneskers affald, til fare og gener for dyr og planter, og i sidste ende også for de lokale roere. Denne situation har gjort at mange ro- og kajakklubber starter lokale affaldsindsamlinger. Dansk Kano og Kajak Forbund besluttede derfor i 2017 at oprette en pulje, der støtter klubbernes affaldsindsamlinger med forplejning på dagen. Forbundet dækker udgifter op til 1.000 kr. (afhænger af gruppens størrelse), mindst 5 kajakroere og gerne med børn eller nye klubmedlemmer. Gruppen skal bare sende en e-mail med en kort beskrivelse af arrangementet, billeder fra dagen og et billede af kvitteringer, så bliver pengene udbetalt til dem. Billederne vil blive vist på forbundets Facebook og nyhedsbreve, når vi opfordrer klubberne til at arrangere affaldsindsamlinger på vandet. For de klubber som arbejde med en større gruppe, anbefaler DKF at deltage i kampagnen Ren Natur, hvor kommunerne betaler 2.500kr. til de foreninger som vælger en “affaldsrute”. Kampagnen køres af forening Hold Danmark Rent i samarbejde med kommunerne, og der er en aftale om at de kommuner som har vandområder skal også tilbyde en affaldsrute på vandet. For mere information skriv til il@kano-kajak.dk

Orienteringsruter for kajakroere

DKF gik ind i et samarbejde med Orienteringsforbund og  har oprettet 13 nye orienteringsruter med naturformidling til lands og på vandet. Fem af ruterne på vandet er nu online og forbundet vil gerne opfordre roerne til at tage en rute og nyde en naturoplevelse på vandet. Der er tale om overskuelige og sikre orienteringsruter, også for dem som lige har fået deres kajakbevis, eller til turen med børnene. Orienteringsruterne er ikke udtænkt som noget, man skal skynde sig igennem for at nå alle posterne, men som en naturoplevelse, der åbner vores øjne over for den smukke natur i Danmark. Posterne er digitale, og for at kunne nyde ruten skal du downloade app’en TravelTales til din mobil, som vil så give dig besked, når du nærmer dig posterne langs ruterne. TravelTales findes til Iphone og Android. Ruterne er en del af Sommer i Vores Natur og blev udviklet i et stort samarbejde med diverse kajakklubber,  naturvejledere og naturcentre rundt omkring  i hele landet.   Forbundet ønsker at takke Friluftsrådet for deres støtte til udvikling af ruterne. Du kan se et kort over ruterne her: Silkeborg søerne Naturpark Lillebælt Mols Bjerge Nationalparken Skjoldungernes Land Maribo søerne København (Ved Naturpark Amager) Odsherred Kyst

Har du en god ide til aktiviteter eller faciliteter i naturen? Kom og deltag i dit lokale friluftsråd!

Flere har fået øjnene op for den danske natur og muligheder for friluftsliv udvikles og forbedres løbende i alle kommuner. For at koordinere de forskellige tiltag og give mulighed for at udveksle erfaringer arbejder Friluftsrådet nu på at oprette lokale friluftsråd, hvor alle med en god ide kan deltage og starte en arbejdsgruppe. Hvad er et lokalt Friluftsråd? De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager dig og andre friluftsinteresserede i lokalområdet. De er en stærk gruppe af mennesker, som har et godt netværk på rådhuset, i lokale råd og i lokalområdet. Og det kan du blive en del af. Når vi går sammen, får vi større politisk slagkraft lokalt. Vi kan bedre tale vores sag i kommunen og få de lokale politikere til at lytte. Hvad kan jeg bruge det lokale friluftsråd til? Du får bedre muligheder for at sætte din og de andre klubmedlemmers friluftsprojekt på den kommunale dagsorden og arbejde for det, som du brænder for. Du bliver også en vigtig spiller i et lokalt netværk med andre natur- og friluftsinteresserede, hvor du kan få inspiration og høre om andre spændende projekter – og ikke mindst være med i et fællesskab. Hvem er med i det lokale friluftsråd? Det lokale friluftsråd består af klubber under Dansk Kano og Kajak Forbund, Sejlunionen, Vandrelaug og alle de andre organisationer, som er medlem af Friluftsrådet. Så hvis din klub er med i DKF, har I ret til at være med i de lokale friluftsrådene. Vi orker ikke lange møder…Men her er det let at være med! Du kan være med stort set, som det passer dig. Arbejdet i de lokale friluftsråd skal være fleksibelt, og noget du kan involvere dig i i kortere eller længere perioder i forhold til et konkret emne eller sag, som netop interesserer dig. Hvis du har lyst, har du også mulighed for at blive en del af det mere traditionelle bestyrelsesarbejde, når vi har valg en gang om året på årsmødet. Der er en del af de lokale friluftsråd, der ikke nåede at afholde deres årsmøde (generalforsamling), som de derfor kommer til at afholde efter sommerferien i stedet. Såder vil der være mulighed for at deltage i møderne og høre om netværket. Det kommer der mere ud om, når datoerne bliver fastsat. Vil du høre mere om hvordan du kan føre din klubs projekter ud i livet, kontakt Sara Wæver Hagelund i Friluftsrådet på 24 63 19 23/ skw@friluftsraadet.dk , eller Irene Lauridsen i DKF på 6065 8692/ irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Juni-september: Klubberne i hele landet samler affald og kortlægger faciliteter

Mange af de danske åer hvor vi ror passerer større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der ofte henkastet affald – også til vands! På baggrund af erfaringer fra tidligere indsamlingsaktiviteter indgik Hold Danmark Rent (HDR) og Dansk Kano & Kajak Forbund et samarbejde, som støttes af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje. Særlige strækninger i 14 forskellige åer er blevet udvalgt, og hen over sommeren vil de blive renset for affald samtidig med at vigtig viden og affaldstyper indsamles. Her skal der også kortlægges, hvor man finder friluftsfaciliteter, som kan bruges af roere. Det er lokale kano- og kajakklubber, der står for den praktiske del af denne særlige opgave, og de er godt klædt på til opgaven. Mange af dem har i forvejen et vågent øje på det affald de møder, når de træner i lokalområdet, og har dermed vigtig viden at dele. De har også det rigtige udstyr og træning, idet flere af ruterne befinder sig i terræn, som ikke besejles så tit. Aktiviteterne er landsdækkende og omfatter aktiviteter på strækninger i følgende åer: Køge Å, Roskilde Fjord, Suså ‘en, Mølleåen, Odense Å, Ribe Å, Kolding Å, Varde Å, Vejle Å, Gudenåen, Skjern Å, Store Å, Århus Å og Voerså. Aktiviteterne starter i juni og løber indtil udgangen af september, hvorefter resultaterne indsamles og offentliggøres på begge organisationers hjemmesider. For mere information om projektet: Projektleder Anette Juul, Hold Danmark Rent, mobil 23398199, mail ajj@holddanmarkrent.dk Udviklingskonsulent Irene Lauridsen, Dansk Kano og Kajak Forbund, mobil 60658692, mail irene.lauridsen@kano-kajak.dk

Deltagelse i Naturstafetten 2020 i samarbejde med DR og Friluftsrådet: Orienteringsløb på vandet

Forbundet blev  i 2019 kontaktet af DR i forbindelse med TV-serien “Danmarks natur- Vilde Vidunderlige Danmark”, hvor de sætter fokus på Danmarks natur i 2020. DR og Friluftsrådet vil gerne invitere alle danskerne ud i naturen og koordinerer arrangementer, der giver danskerne lyst til at prøve nye aktiviteter udendørs. DKF har arbejdet ihærdigt for at arrangementerne skulle placeres tæt på vandet og har derudover søgt om midler til de klubber, som kunne være interesseret i at deltage i aktiviteterne tæt på dem. Den planlagte aktivitet går ud på, at en klubmedlem og en naturvejleder tegner en orienteringsrute på vandet. Der skal indtænkes stoppesteder(orienteringsposter) langs ruten hvor roeren/naturvejlederen vurderer, vil være gode muligheder for at formidle interessante fakta om naturen. Den lokale roer afgør, hvor lang ruten er, og hvor mange poster der skal være, altid med fokus på, at ruten skal også være tilgængelige, sikker og behagelig for dem, som ikke er super kajakroere. En gang roeren og naturvejlederen har tegnet ruten og lavet en beskrivelse af den nærliggende natur, skal materialet sendes til DKF, som vil sørge for at ruten kommer på forskellige platforme som Udinaturen, Findveji.dk og mange flere. Målgruppen er mest dem, som ønsker naturoplevelser til vands: kajakroeren, kanofamilier, SUP’paddlere,  søspejdere, lokale og turister. Orienteringsruten er ikke udtænkt som et løb, hvor man skal skynde sig igennem for at nå alle posterne. Det er en rute på vandet, markeret af poster som formidler information om den lokale natur, dyr, vejr osv. Målet med projektet er at give roerne bedre oplevelser i naturen og viden om dyr- og planteliv i deres nærheden. Har du lyst til at høre mere om forbundets deltagelse i Naturstafetten, send venligst en email til il@kano-kajak.dk Du kan læse om de 16 festdage i Naturstafetten HER