Hvem bruger havet (og søer) mest?

Undersøgelsesprojekt “Havfriluftsliv” har nu registreret ca. 7.000 steder til vandaktiviteter.  Disse registreringer skal bruges i den kommende planlægning af havområderne. Her kan læse mere om baggrunden fro undersøgelsen og DKFs arbejde med at beskytte roernes adgang til vandområder. Havfriluftsliv uden stemme I juli 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den lovgivning, som skal skabe en fælles ramme for maritim fysisk planlægning i Europa. EU-landene vil frit kunne planlægge deres egne havaktiviteter, men lokal, regional og national planlægning i fælles farvande vil blive mere forenelig gennem et sæt fælles minimumskrav. Havplanloven var i høring i 2015 og planerne skal være klar til EU godkendelse i 2021. Problemet er bare, at friluftsliv-og sportssektorer er ikke nævnt som samtalepartnere i Direktivet. Det betyder, at de har ingen indflydelse på, hvordan vindmøllerparker, dambrug, muslingefarme o.l. skal placeres og planlægges. Havfriluftsliv.dk i 2015 støttede Friluftsrådet en forskningprojekt i Københavns Universitet, som gik kort sagt ud på at kortlægge, hvem brugte havet. Nu er resultaterne kommet og man kan sige, at for DKF er der ingen overraskelse: forbundet ved godt, hvor de fleste kajakker sættes i vandet. Værdien af undersøgelsen ligger i, for første gang har Danmark præcise tal for, hvor mange dyrker de forskellige havfriluftslivsrelateret aktiviteter, og hvor de er. Forskerne fra Københavns Universitet brugte to metoder til kortlægning og dokumentation af det hav- orienterede friluftsliv i Danmark: 1) En bruger-baseret kortlægning af havorienterede friluftsliv i Danmark vha. online kortlægningsredskab (Undersøgelsen er fortsat aktiv så send dit bidrag og vær med til at sikre dine interesser) 2) En repræsentativ panelundersøgelse af den voksne danske befolkning 18-80 år. I alt 10.291 besvarelser. Giver stor viden om friluftslivet tilknyttet vand (herunder havet) og bl.a. hvor stor deltagelse der er i befolkningen i forskellige aktiviteter. Koblet med en bruger-kortlægning på samme måde som projekt 1 (4.032 personer). Du kan finde kortet over alle aktiviteterne i hele landet HER Hvad betyder kortlægning af de blå områder forhavplanlægningen?? Kortlægningen af de blå områder giver de blå forbund, Friluftsrådet og DIF en vidensbaseret forhandlingsværktøj, når vi igennem høringer, møder med ministre og andet politiske arbejde skal bevise, at havet tilhører alle, også dem som ikke skal tjene penge på det, men bare vil nyde Danmarks sidste vildmark. DKF har været meget aktiv i forbindelse med opsætning af databasen, høringsvar og kontakt til andre blå organisationer. Forbundet arbejder for at sikre, at kajakroerne bliver hørt, når havplanerne skal udvikles og implementeres og vi regner med øgede miljøaktivitet i de kommende år. Hvad kan jeg gøre som klubmedlem? Du kan holde dig orienteret om udvikling i dit lokale området, idet vi allerede nu kan mærke på national niveau, at der kommer flere havbrugsprojekter og dispensationer til benyttelse af kystnære områder. Oplever du noget, som du mener kunne påvirke din adgang til kysten eller havområder, kontakt venligst forbundets miljøpolitisk konsulent Irene Lauridsen på il@kano-kajak.dk