Merit fra andre uddannelser?

Se her, om du kan springe et par uddannelsestrin over.

Hvis du har et gammelt DKF-bevis?

Har du et instruktør- / træner-bevis fra før 2007, så henvend dig – vi kan godt give dig adgang til uddannelsessystemet på et rimeligt niveau, hvis du står opført i de gamle optegnelser.

Sidestilling i Europa på egenfærdigheder (EPP)

Der er fuld anerkendelse mellem EPP-landenes godkendte uddannelsesniveauer. Det betyder konkret for danske kano- og kajakroere, at man I de sammenhænge, hvor man i Danmark kræver et bestemt IPP-niveau, kan deltage på baggrund af en godkendt EPP-uddannelse taget i udlandet.

På samme måde skal et dansk IPP-certifikat også godkendes på lige linje i udlandet med de øvrige landes certifikater.

Eksempel: Hvis man ønsker at tage en DKF kanoinstruktør 2-uddannelse, vil et svensk EPP certifikat “nivå 3 blå” for turkano dokumentere tilstrækkelige egenfærdigheder.

Ovenstående betyder ikke, at man kan få tilsendt et dansk IPP-bevis for et tilsvarende certifikat taget i udlandet. Et svensk EPP-certifikat er et svensk EPP-certifikat og ikke et dansk IPP-certifikat. Vi anerkender hinandens uddannelser, men uddannelserne og dermed certifikaterne er ikke identiske. Denne praksis matcher den måde uddannelser generelt anerkendes på tværs af landegrænser.
Ligeledes får man for eksempel heller ikke påført star awards (fra BC) på sit danske IPP-certifikat.

OBS! Der er tale om anerkendelse på egenfærdigheds-uddannelserne (IPP). Det er desværre for komplekst at have fælles europæiske niveauer for instruktører, så her må man søge individuelt, hvis man mener, man har en uddannelse, der kan overføres.

Har du bevis fra en anden udbyder (anerkendelse)

Hvis du har taget et kursus et andet sted end DKF, har du følgende to muligheder:

  1. Anerkendt: Få anerkendt kurset fra ekstern udbyder og gå direkte til DKF-prøve.

  2. Sidestillet: Gå videre på det næste kursus i rækken. Hvis du f.eks. har taget aktivitetsleder 1, kan du tage IPP3-bevis og gå på DKF instruktør 2-kursus.

Hvis du har taget et kursus andet sted end DKF, kan du også skrive en mail med vedhæftet dokumentation. Så kan vi vurdere, hvilket niveau du kan blive sidestillet på.

Eksempel på anerkendelse:

Hvis du har taget en kanoinstruktør ved Kanosamrådet, kan vi give dig adgang til at gå op til en DKF-prøve, så du kan få et IPP-bevis. Derved slipper du for at tage et kursus igen, men kan gå direkte til prøve og bevise dine færdigheder.

Eksempel på sidestilling:

Hvis du har taget aktivitetsleder 1, kan du tage IPP 3-bevis og gå på DKF instruktør 2-kursus.

Ved sidestilling skal vedlægges kopi af gyldigt førstehjælpsbevis – se definition på hjemmesiden under ofte stillede spørgsmål.

Vi anerkender og sidestiller andre udbyderes uddannelser efter nedenstående skema, men vi giver ikke direkte merit.

Download (PDF, 59KB)

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340