IPP roeruddannelser & kurser

Målet med DKF’s roeruddannelse er at gøre roernes tekniske og sikkerhedsmæssige niveau bedre – og motivere til leg og læring!

IPP: I Paddle Pass

DKF’s roeruddannelse (IPP) tilbyder en struktur, der giver en god og sikker introduktion til kano- og kajaksporten for begyndere samt gode progressions- og udviklingsmuligheder for roere, der søger nye udfordringer. 

Nedenstående tabel viser den overordnede udvikling af kompetencer i IPP-systemet. De konkrete kompetencer, der er knyttet til de enkelte bådtyper, kan ses i de respektive normskemaer for hver bådtype (vælg bådtyperne ovenfor).

Til hvert niveau hører et kursus og en prøve. På kurserne præsenteres man for og trænes i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger på niveauet. Til prøver testes man i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå licens. 

I klubber kan roeruddannelsen bruges som en udviklingstrappe, der starter med korte introforløb for potentielle medlemmer (IPP 1), frigivelseskurser (IPP 2) og hold for øvede roere, der gerne vil fortsætte deres udvikling efter frigivelse (IPP 3). Herefter lægges der op til, at man søger udfordringer og inputs via centralt organiserede for IPP 4 og IPP 5-kurser.

IPP 1-2 med løbende evaluering

På niveau 1-2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset og prøven har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå.

IPP 3-5 har kursus & prøve

På niveau 3-5 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er for de fleste nødvendigt at træne og studere mellem kursus og prøve for at kunne bestå prøven og opnå licens.

Gå direkte til prøve på niveau 1-4

Hvis man mener at have opnået de færdigheder og den viden, der beskrives i normen for den enkelte bådtype, kan man gå direkte til prøve (til og med niveau 4), men det anbefales kraftigt at tage kurserne først.

Euro Paddle Pass (EPP)

Roeruddannelsen IPP (I Paddle Pass) bygger på Euro Paddle Pass (EPP-standarderne), som er et sæt europæiske minimumsstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten.

EPP er din garanti for, at du får Europas bedste uddannelse inden for kano, kajak og SUP.

I samarbejde med en række andre lande sikrer vi, at du som dansker kan tage dit IPP-bevis med til andre europæiske lande og med det få adgang til at padle kajak. Det er lidt som et dansk kørekort – det kan også bruges i hele Europa!

EPP består af en Core Group, som holder møder med de respektive medlemmer to gange om året, hvor vi udvikler EPP, og derved også IPP systemet.

Én gang om året afholder vi Benchmarks, som sikrer kvaliteten og indholdet af den fælles uddannelse.

Hvis du vil vide mere om, hvad der foregår i EPP, så tjek europaddlepass.eu.

Kurser

I kursuskalenderen kan du finde udbud af kurser og prøver fra IPP3-IPP4-IPP5 og DKF instruktør 2 og instruktør 3. Kursuskalenderen bliver løbende opdateret. ️

Hvis du ønsker et IPP1-, IPP2- eller DKF instruktør 1-kursus, anbefaler vi dig at kontakte vores klubber eller udbydere. Klik her for at finde en klub eller en udbyder nær dig.

Har du uddannelse andet sted fra?

Læs, hvilke andre uddannelser vi anerkender / sidestiller

Spørgsmål og svar

Vi får mange spørgsmål – både til selve DKF’s uddannelsessystem og til vores kurser. Her er link til to gange FAQ, hvor du selv kan læse mange af svarene:

Uddannelsessystem FAQ.

Kursusafholdelse FAQ.

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340