kursister på dkf IPP turkanokursus

IPP Turkanouddannelse

Målet med DKF’s roeruddannelse er at gøre roernes tekniske og sikkerhedsmæssige niveau bedre - og motivere til leg og læring!

Roeruddannelsen bygger på Euro Paddle Pass (EPP-standarderne), som er et sæt europæiske minimumstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten.

DKF har tilpasset de europæiske minimumstandarder til danske forhold og traditioner. Du kan se et overblik over den danske turkano norm for niveau 1-3 nedenfor:

IPP 1 turkano

IPP 2 turkano

Til hvert niveau hører et kursus og en prøve. På kurserne præsenteres man for og trænes i de forskellige praktiske og teoretiske elementer, der ligger på niveauet. Til prøver testes man i de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og opnå certificering.

På niveau 1-2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er altså i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset og prøve har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå.

IPP 3 turkano

På niveau 3 og opefter afvikles der både kurser og prøver. Man skal bestå en prøve for at opnå niveauet.


Du kan læse mere om kanosporten her.

Du kan læse om kano som fritidshygge & camping-tur her.

DKF Instruktør

Er du klar til at læse videre om DKF’s instruktøruddannelser – så [klik her]

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340