Spørgsmål og svar
FAQ

Find de mest almindelige spørgsmål, og få links til viden, om kano & kajak. Du kan læse om det Europæiske samarbejde EPP, om de regionale uddannelsescentre - og om regler for klubber.

Specialsider med svar til dig


EPP standarden

EPP-systemet definerer en standard for kano- og kajakfærdigheder bestående af 5 niveauer for hver disciplin af de 12 beskrevne discipliner.

EPP-systemet har været anvendt i Danmark siden 2007 og har til formål at skabe fælles europæisk samarbejde og erfaringsudveksling indenfor kajaksporten.

Men hvordan hænger den danske IPP-uddannelse egentlig sammen med EPP-standarden og de øvrige landes uddannelser?

EPP-standarden er i sig selv ikke en konkret uddannelse, men netop en standard som de forskellige nationale kano- og kajakforbund implementerer i deres egne uddannelsessystemer (citat: Euro Paddle Pass is a minimum framework to which participating countries map their own awards).

I Sverige har man således udviklet en uddannelse med overskriften Paddelpasset, som er “IPP på svensk”. Det irske forbund kalder deres uddannelse for Skills Awards, i Storbritanien (BCU) hedder det Star Awards og i Frankrig for Pagaies Couleurs o.s.v.

I Danmark (og Tyskland) valgte man fra starten at implementere EPP-standarden i en uddannelse, som også hedder EPP! Det har desværre skabt en del forvirring, for man kunne jo foranlediges til at tro, at vi dermed er de eneste, der benytter EPP-standarden. Således er det altså ikke. Derfor har vi i Danmark valgt at skifte navn til IPP. Dette er sket fra 1. januar 2017. Læs nyheden om det her.

Når et land implementerer EPP-standarden i en konkret uddannelse, tilstræbes det, at man lægger sig tæt på standarden dog med mulighed for i et rimeligt omfang at tilføje ekstra elementer (“however, it is recognized that in some instances, participating countries may wish to add requirements to their own awards”).
Derfor er uddannelserne i de forskellige lande heller ikke identiske men tilpasset kano- og kajak-kulturen i de respektive lande.

Instruktøruddannelsen

IPP-standarden omhandler ikke instruktør eller censor-niveauer. Et opnået instruktørniveau i Danmark, vil dermed i udgangspunktet ikke blive anerkendt i de øvrige lande. Hvis du vil være Fachübungsleiter eller Kanulehrer i Tyskland, må du her starte instruktøruddannelsen fra bunden.

Om godkendelse af uddannelser i EPP-samarbejdet.

For hver disciplin gælder, at for niveau 3, 4 og 5 skal et land have godkendt en ansøgning før det er muligt at udbyde en uddannelse for den pågældende disciplin/niveau.

Konkret skal et ansøgerland beskrive, hvorledes man håndterer de mange krav, som EPP-standarden angiver. Udover det rent kano- og kajaktekniske indhold i kurserne, skal underviserne beskrives (deres baggrund / erfaring), prøvernes form, hvem der kan censurere prøverne, hvordan censorerne uddannes mm.
Ansøgningerne gennemgås minutiøst under de fælles møder og afslag forekommer jævnligt. Dog følges at afslag altid af et tilbud om hjælp til, hvordan et ansøgerland kommer videre i processen.

På EPP’s hjemmeside findes en oversigt over hvilke lande er godkendt til hvilke niveauer:
europaddlepass.eu/wp-content/uploads/2018/06/epp_compliant_levels_JUN_2018.pdf

Hertil kommer dog en række midlertidige tilladelser, som typisk gives, når landene ønsker at eksperimentere med et niveau. Danmark fik f.eks midlertidig lov til at udbyde IPP 3 Surf på den betingelse, at det skete i samarbejde med det britiske forbunds surf-udvalg. Efter to sæsoner blev tilladelsen gjort permanent. De fælles EPP 5 havkajak kurser/prøver afvikles ligeledes som et forsøg.

Udover de officielle godkendelser, eksisterer der også enkelte bilaterale aftaler landene imellem. Således har DKF aftalt med BCU at landenes niveau 4 havkajak er kompatible (indtil BCUs ansøgning går igennem).

Den opmærksomme læser vil måske bemærke, at ingen lande endnu er blevet godkendt til at kunne levere EPP 5 for nogen disciplin. Det kan synes mærkeligt når flere af landene i deres uddannelsessystemer allerede har implementeret et 5. niveau. Årsagen er, at der endnu er detaljer i niveau 5 teksterne, som diskuteres.

IPP-samarbejdet omfatter pt. 10 lande

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340