FAQ : DKF Uddannelse

Her får du svar på alt det, som andre har spurgt om!

Det er 100% frivilligt. Det er et system som stilles til rådighed for   DKF’s klubber – og som skoler, institutioner og kursusvirksomheder kan købe   licens til at bruge. DKF anbefaler sine klubber at benytte systemet.

Du skal søge merit til at blive instruktør i det nye system. Skriv til  dkf@kano-kajak.dk

Nej, IPP systemet er for alle kendte kajak og kano typer.

Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk

Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk

Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk

Du skal til en prøve i IPP systemet. Efter aftale med Havkajaksamrådet gives der ikke merit fra andre danske uddannelsessystemer til IPP / DKF   systemet.

Nej, pt. organisere DKF kun klubber. Det er dog mulig at deltage på DKF’s   kurser og visse arrangementer som privatperson. Se www.kano-kajak.org/forside/webshop/

Ja, klubberne kan udstede beviser til de personer der på en eller anden   måde deltager i klubbens aktiviteter. Det er naturligvis et krav, at børnene lever op til de krav, der er stillet på det enkelte niveau.

Ja det er muligt at lave en skoleaftale med DKF om brug af IPP systemet.   Dette kræver bl.a., at der er uddannede instruktører og egnet materiel.

Nej, kvittering er ikke det samme som et certifikat. Deltagelse er ikke det samme som bestået / erhvervelse af IPP 2 niveau. Kun et certifikat  dokumenterer, at en person er indehaver af et IPP niveau.

Der er ingen forskel. I kommunikationen har DKF brugt begreberne i flæng. Der er dog begrebet ”Udbyderlicens”, der referer til en virksomhed, der har ret til at arbejde med IPP systemet.

Ja, en højskole kan erhverve sig en udbyderlicens. Dette kræver bl.a. at der er uddannede instruktører og egnet materiale.

Nej Havkajaksamrådets vejledende retningslinjer, som nu er afskaffet, kan   ikke sammenlignes med IPP systemet. Havkajaksamrådet har indgået en aftale med DKF, der betyder at samrådet   fremover anbefaler IPP som uddannelsesstandard.

Nej, kanosamrådet arbejder kun med kano. IPP systemet har 5 brugerniveauer   og dækker flere bådtyper. Der er naturligvis visse parallelle

Instruktører kan uddannes via DKF´s instruktørkurser eller hos en organisation, der udbyder disse kurser via en ”Udbyderaftale” eller   ”Skoleaftale” med DKF.

Ja. I en endnu ikke afgrænset periode kan klubben stå inde for at roeren har det pågældende IPP niveau – uanset instruktørernes baggrund. Dette gælder   kun niveau 1 og 2, og vil blive udfaset når et tilstrækkeligt antal   kvalificerede instruktører er uddannet.

Ja, det er et af kravene fra IPP2 tur/kap. Det er tilladt med en hjælper   som selv ligger i vandet – men roeren skal kunne komme op i kajakken.

Klubben skal kun godkende roere, der lever op til standarden. I tvivlstilfælde kan man kontakte DKF’s sekretariat – men tommelfingerreglen er, at hvis man er i tvivl, er det ikke godt nok!

Ikke noget. Systemet stilles gratis til rådighed for alle medlemsklubber. Når der udstedes licenser er der en betaling på dette. Gældende takster kan oplyses af sekretariatet.

Nej, det er klubben, der suverænt afgør, hvem den optager. DKF opfordrer dog til, at man udnytter den fleksibilitet og mobilitet som IPP systemet skaber mulighed for.

Nej, klubberne skal ifølge lovene fastsætte frigivelseskriterier. Vi anbefaler, at man vælger IPP2 som niveau – men tillæg kan være fornuftige og nødvendige.

Nej klubben kan ikke selv være bedømmer/censor til en IPP3 prøve. Klubben kan dog være vært for en prøve /rekvirere en prøve hos DKF.

Nej, systemet tillader, at man kan gå ind på det niveau, man måtte ønske og   demonstrere sine færdigheder ved en prøve. Efterfølgende kan man så tage et   kursus på det næste niveau.

Ja, systemet tillader at man kan gå ind på det niveau man måtte ønske og   demonstrerer sine færdigheder ved en prøve. Så vejen ind er IPP prøve i   turkajak på det niveau, man (mener), man er på. Man kan altid gå direkte til en   IPP prøve

Ja, der er direkte adgang til IPP prøver. Man bør dog læse niveauerne grundigt. Erfaringsmæssigt dumper mange af de, der går direkte til prøve uden at deltage i kursus.

Nej, der skal deltages på både instruktørkursus og prøve. Derudover skal du have det IPP niveau, der er beskrevet som forudsætning.

Ja måske. Systemet er fælles europæisk, så ændringsforslag skal tages med til det europæiske møde. Der besluttes eventuelle justeringer. Det er hensigten at gennemføre en revision hvert andet år i lige år.

Ja og nej. Ja, hensigten er klart, at det af sikkerhedshensyn bliver et krav med   givne niveauer. I dag findes der sådanne krav på franske white water områder. Det kan også tænkes at sådanne krav bliver stillet, fx hvis man vil deltage ved bestemte konkurrencer. Nej mange steder er der ikke krav til kvalifikationer for at færdes i   kajak eller kano.

DKF følger Dansk Førstehjælpsråd standard fra januar 2007. Således er  minimumskravet 8 timers uddannelse, der som minimum udgøres af førstehjælpsmodulerne Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende   førstehjælp. Uddannelse må maksimalt være 2 år gammel, ellers skal den enten gentages eller forlænges med et genopfriskningskursus. Førstehjælpskurser kan erhverves via en af Dansk Førstehjælpsråds medlemmer:
-ASF-Dansk Folkehjælp
-Beredskabsforbundet
-Beredskabsstyrelsen
-Dansk Røde Kors
-Falck Redningskorps
-Foreningen af kommunale beredskabschefer
-Forsvarets Sundhedstjeneste
Førstehjælpsbeviser opnået i forbindelse med erhvervelse af kørekort accepteres ligeledes.

Læs mere her: https://www.kano-kajak.dk/uddannelse-og-kurser/foerstehjaelp/ 

Sundhedsprofessionelle som læger, sygeplejersker o.l. skal ikke kunne dokumenterer førstehjælpsbevis.

Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, Slovenien, England, Irland, Finland, Norge og Italien.

Ja, men klubben skal stå inde for uddannelsen. Når en navngiven   instruktør står for uddannelsen, skal det indberettes i forbindelse med   indtastningen af licensen

Ja, men klubben kan ”låne” instruktører 2 udefra og dermed uddanne instruktører 1 gennem klubben.

Nej, andre danske roeruddannelser overføres ikke til IPP-systemet.

Fik du ikke svar på det, du søgte, så skriv eller ring til os

Uddannelseskonsulent

Morten Juul Madsen

E-mail mjm@kano-kajak.dk

Tlf.: +45 2324 6340

Uddannelsessystem FAQ

You are here:

Uddannelse FAQ

De mest almindelige spørgsmål og svar.

Spørgsmål

 Svar

Skal man bruge IPP systemet? Det er 100% frivilligt. Det er et system som stilles til rådighed for   DKF’s klubber – og som skoler, institutioner og kursusvirksomheder kan købe   licens til at bruge. DKF anbefaler sine klubber at benytte systemet.
Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem – hvad skal jeg gøre? Du skal søge merit til at blive instruktør i det nye system. Skriv til  dkf@kano-kajak.dk
Er IPP kun for havkajakker? Nej, IPP systemet er for alle kendte kajak og kano typer.
Hvor finder jeg kano standarderne? Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk
Hvor finder jeg havkajak standarderne? Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk
Hvor finder jeg turkajak standarderne? Under ”Europaddlepass” tekniske standarder på www.kano-kajak.dk
Jeg er instruktør efter Havkajaksamrådets retningslinjer – hvad skal jeg   gøre? Du skal til en prøve i IPP systemet. Efter aftale med Havkajaksamrådet gives der ikke merit fra andre danske uddannelsessystemer til IPP / DKF   systemet.
Kan man som enkeltperson melde sig ind i DKF? Nej, pt. organisere DKF kun klubber. Det er dog mulig at deltage på DKF’s   kurser og visse arrangementer som privatperson. Se www.kano-kajak.org/forside/webshop/
Kan min klub udstede IPP beviser til de børn der deltager i   sommerferieaktivitet / er med i et projekt sammen med skolen? Ja, klubberne kan udstede beviser til de personer der på en eller anden   måde deltager i klubbens aktiviteter. Det er naturligvis et krav, at børnene lever op til de krav, der er stillet på det enkelte niveau.
Jeg er lærer. Kan jeg eller min skole bruge IPP systemet? Ja det er muligt at lave en skoleaftale med DKF om brug af IPP systemet.   Dette kræver bl.a., at der er uddannede instruktører og egnet materiel.
Et nyt medlem har fået en kvittering på, at han har deltaget i et IPP 2   kursus – er kvitteringen det samme som et IPP certifikat? Nej, kvittering er ikke det samme som et certifikat. Deltagelse er ikke det samme som bestået / erhvervelse af IPP 2 niveau. Kun et certifikat  dokumenterer, at en person er indehaver af et IPP niveau.
Hvad er forskellen på IPP licens og IPP certifikat? Der er ingen forskel. I kommunikationen har DKF brugt begreberne i flæng. Der er dog begrebet ”Udbyderlicens”, der referer til en virksomhed, der har ret til at arbejde med IPP systemet.
Kan min højskole tilbyde IPP til vores sommerkursister? Ja, en højskole kan erhverve sig en udbyderlicens. Dette kræver bl.a. at der er uddannede instruktører og egnet materiale.
Er Havkajaksamrådets system det samme som IPP systemet? Nej Havkajaksamrådets vejledende retningslinjer, som nu er afskaffet, kan   ikke sammenlignes med IPP systemet. Havkajaksamrådet har indgået en aftale med DKF, der betyder at samrådet   fremover anbefaler IPP som uddannelsesstandard.
Er Kanosamrådets system det samme som IPP? Nej, kanosamrådet arbejder kun med kano. IPP systemet har 5 brugerniveauer   og dækker flere bådtyper. Der er naturligvis visse paralleller.
Hvordan får vi instruktører, der er godkendte til at tilbyde IPP kurser? Instruktører kan uddannes via DKF´s instruktørkurser eller hos en   organisation, der udbyder disse kurser via en ”Udbyderaftale” eller   ”Skoleaftale” med DKF.
Vores instruktører er uddannet i klubben – kan vi udstede IPP beviser? Ja. I en endnu ikke afgrænset periode kan klubben stå inde for at roeren har det pågældende IPP niveau – uanset instruktørernes baggrund. Dette gælder   kun niveau 1 og 2, og vil blive udfaset når et tilstrækkeligt antal   kvalificerede instruktører er uddannet.
Skal man kunne entre en turkajak (selvredning)? Ja, det er et af kravene fra IPP2 tur/kap. Det er tilladt med en hjælper   som selv ligger i vandet – men roeren skal kunne komme op i kajakken.
Hvad gør klubben, hvis den er i tvivl om en roer har det rette niveau? Klubben skal kun godkende roere, der lever op til standarden. I tvivlstilfælde kan man kontakte DKF’s sekretariat – men tommelfingerreglen er, at hvis man er i tvivl, er det ikke godt nok!
Hvad koster det at melde klubben til IPP? Ikke noget. Systemet stilles gratis til rådighed for alle medlemsklubber. Når der udstedes licenser er der en betaling på dette. Gældende takster kan oplyses af sekretariatet.
Skal klubben optage en roer med IPP bevis? Nej, det er klubben, der suverænt afgør, hvem den optager. DKF opfordrer dog til, at man udnytter den fleksibilitet og mobilitet som IPP systemet skaber mulighed for.
Er man automatisk frigivet med et IPP 2 bevis? Nej, klubberne skal ifølge lovene fastsætte frigivelseskriterier. Vi anbefaler, at man vælger IPP2 som niveau – men tillæg kan være fornuftige og nødvendige.
Kan vi selv afholde IPP3 prøver? Nej klubben kan ikke selv være bedømmer/censor til en IPP3 prøve. Klubben kan dog være vært for en prøve /rekvirere en prøve hos DKF.
Jeg er erfaren roer – skal jeg starte med IPP 1? Nej, systemet tillader, at man kan gå ind på det niveau, man måtte ønske og   demonstrere sine færdigheder ved en prøve. Efterfølgende kan man så tage et   kursus på det næste niveau.
Jeg har IPP 2 i havkajak kan jeg så komme på IPP 3 i turkajak? Ja, systemet tillader at man kan gå ind på det niveau man måtte ønske og   demonstrerer sine færdigheder ved en prøve. Så vejen ind er IPP prøve i   turkajak på det niveau, man (mener), man er på. Man kan altid gå direkte til en   IPP prøve.
Jeg er sikker på, at jeg er på niveau X i en bestemt bådtype. Kan jeg bare gå til en prøve? Ja, der er direkte adgang til IPP prøver. Man bør dog læse niveauerne grundigt. Erfaringsmæssigt dumper mange af de, der går direkte til prøve uden at deltage i kursus.
Jeg er rutineret instruktør, men har aldrig været på kursus. Kan jeg få  et instruktørbevis? Nej, der skal deltages på både instruktørkursus og prøve. Derudover skal du have det IPP niveau, der er beskrevet som forudsætning.
Vores klub synes, at der er nogle af færdighederne, der er unødvendige –   kan vi få DKF til fjerne disse elementer.? Ja måske. Systemet er fælles europæisk, så ændringsforslag skal tages med til det europæiske møde. Der besluttes eventuelle justeringer. Det er hensigten at gennemføre en revision hvert andet år i lige år.
Skal jeg have IPP med for at ro i udlandet. Ja og nej. Ja, hensigten er klart, at det af sikkerhedshensyn bliver et krav med   givne niveauer. I dag findes der sådanne krav på franske white water områder.   Det kan også tænkes at sådanne krav bliver stillet, fx hvis man vil deltage ved bestemte konkurrencer. Nej mange steder er der ikke krav til kvalifikationer for at færdes i   kajak eller kano.
Der er krav om et førstehjælpsbevis forud for deltagelse på instruktørkursus 1 – hvad skal jeg have for, at det er godt nok? DKF følger Dansk Førstehjælpsråd standard fra januar 2007. Således er  minimumskravet 6 timers uddannelse, der som minimum udgøres af førstehjælpsmodulerne Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende   førstehjælp. Uddannelse må maksimalt være 2 år gammel, ellers skal den enten gentages eller forlænges med et genopfriskningskursus. Førstehjælpskurser kan erhverves via en af Dansk Førstehjælpsråds medlemmer:
-ASF-Dansk Folkehjælp
-Beredskabsforbundet
-Beredskabsstyrelsen
-Dansk Røde Kors
-Falck Redningskorps
-Foreningen af kommunale beredskabschefer
-Forsvarets SundhedstjenesteFørstehjælpsbeviser opnået i forbindelse med erhvervelse af kørekort   accepteres ligeledes.
Jeg er læge/sygeplejerske/ambulancereder etc. skal jeg have førstehjælpsbevis? Sundhedsprofessionelle som læger, sygeplejersker o.l. skal ikke kunne   dokumenterer førstehjælpsbevis.
Hvilke lande bruger IPP? Danmark, Tyskland, Sverige, Frankrig, Slovenien, England, Irland, Finland, Norge og Italien.
Vi har en DKF instruktør 2 i klubben, må han uddanne instruktør 1´ere i   klubben? Ja. DKF har udviklet en vejledning i hvordan det kan håndteres:http://goo.gl/yyvyk
Må vi låne instruktører i andre klubber til vores frigivelseskurser? Ja, men klubben skal stå inde for uddannelsen. Når en navngiven   instruktør står for uddannelsen, skal det indberettes i forbindelse med   indtastningen af licensen.
Skal klubben have instruktør 2 for at uddanne instruktør 1? Ja, men klubben kan ”låne” instruktører 2 udefra og dermed uddanne instruktører 1 gennem klubben.
Kan et havkajakbevis overføres til IPP-systemet? Nej, andre danske roeruddannelser overføres ikke til IPP-systemet.